Wednesday, June 19, 2024
HomeАктуално от днесОбщинският съвет в Дупница реши: Наддаването за наемане на училищните столове тръгва...

Общинският съвет в Дупница реши: Наддаването за наемане на училищните столове тръгва от 50 ст./кв. м

От 50 ст./кв м ще тръгва наддаването на предстоящите конкурси за наемане на столовите в 5 училища в община Дупница. Общинските съветници намалиха наполовина предложената от кмета Методи Чимев наемна цена от 1 лв./ кв. м. Един от доводите за това бе, че трябва да има равнопоставеност с общинското дружество „Ученическо хранене”, ползващо помещенията безвъзмездно. Другият от аргументите е, че по-висока цена би отказала кандидат-доставчици, които да участват в процедурата. Спечелилите конкурсите ще могат да ползват помещенията само по предназначение – за столово хранене, както е записано изрично в решението на местния парламент.

„За да се ползват тези помещения по предназначение, трябва има сключен договор и аргумент за регистрация през Агенцията по безопасност на храните. И понеже в повечето учебни заведения въпросът не е решен законосъобразно, решихме наведнъж да изчистим проблема. Така решаваме проблема във всички учебни заведения, в които той съществува. Предлагам наемна цена от 1 лв. на кв. м. Имаше много дискусии по темата – много ли е малко ли е, дали да не се отдава безвъзмездно. Ако сте забравили, към  „Ученическо хранене” сме постъпили точно по този начин – помещенията за столово хранене са отдадени безвъзмездно. Но там мотивът е ясен – това е общинско предприятие, което храни нашите деца. Предлагам такава цена, имайки предвид, че възниква необходимост от нов доставчик на услуга. За мен това е символична цена, вие имате право на мнение. Всеки може да предлага и каквото решим, така ще бъде”, посочи кметът Чимев.

Докладната предизвика дебат в залата. Мнения изразиха и двама от директорите на училищата „Неофит Рилски” и „Св. св. Кирил и Методий” в Яхиново – Бистра Стойкова и Георги Станчев. За пореден път бе отбелязано, че до обсъждането на предложение за отдаване под наем на столовете се стига заради недоволство на родители и ръководства на училища от услугата,  предоставяната от „Ученическо хранене”.

Както писахме, процедури за отдаване под наем ще стартират за столовите в училищата, в които няма сключен договор за наем, а доставчикът е сменен. Три от тези училища са в града, а другите две – в две от селата.

В ОУ „Христаки Павлович“ в Дупница ще бъдат дадени под наем две помещения с обща застроена площ 37.20 кв.м. Определената месечна начална наемна цена, от която ще се наддава, е 18,60 лв.. В ОУ„Евлоги Георгиев“ -Дупница, помещенията са 7, с площ 106.47 кв.м. и месечна начална наемна цена 53, 24 лв. В ОУ „Неофит Рилски“ – Дупница, са 6 помещения, чиято обща застроена площ е 271.67 кв.м, а началната наемна цена е  135,84 лв. месечно. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Яхиново  помещенията са две,  с обща площ 66 кв.м и начална наемна цена 33 лв. месечно. В ОУ „Христо Ботев“ – Самораново, помещенията също са две, с площ 76 кв.м. / и начална наемна цена 38  лв. Върху цените се дължи 20% ДДС.

Със спечелилите публично оповестени конкурси ще бъдат сключени договори за предоставяне под наем за 10 години.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular