Sunday, June 16, 2024
HomeРегионКюстендилОбщинският съвет в Кюстендил се обяви против разрешение за добив на злато

Общинският съвет в Кюстендил се обяви против разрешение за добив на злато

Общинският съвет в Кюстендил прие декларация срещу обнародвано в Държавен вестник разрешение, касаещо извършване за добив на злато на територията на две общини – Трекляно и Кюстендил,предаде Фокус. С решението на Министерски съвет се дава разрешение за откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ “Здравков дол”, разположена на територията на посочените общини.

В декларацията се посочва, че сред основните предимства на община Кюстендил са нейната запазена и чиста природа, плодородна земя, благоприятни климатични условия и водни ресурси. В документа се казва още, че перспективите с за развитието  на селското стопанство. Има много защитени зони, богато културно и историческо наследство, както и религиозни обекти. Десетки са защитените зони, територии, растителни и животински видове.

Съветниците се опасяват от начина на проучване и последващо добиване на полезни изкопаеми, което да доведе до замърсяването на околната среда и причиняване на екологична катастрофа.

С декларацията се настоява Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, както и всички компетентни институции в страната да предприемат всички законосъобразни действия относно ефективното спиране и прекратяване на споменатата процедура.

С гласувания документ се декларира: Подкрепа на правото на всеки за живот в чиста и здравословна среда, като се счита, че общината има потенциал за успешно развитие на екологично чисти производства; Администрацията на Община Кюстендил ще положи всички усилия, в това число и при необходимост, завеждане на съдебни дела за да гарантира принципите за опазване на чиста околна среда и съхраняване на биологичното разнообразие, както и изпълнение на специфичните цели заложени в общинския план за развитие; Община Кюстендил и Общински съвет – Кюстендил призовават всички организации да подкрепят декларацията.

Беше посочено, че за обхвата на тази територия вече е било разрешено проучване, но Министерски съвет е решил, че има опасност от замърсяване и е отменил решението си.

RELATED ARTICLES

Most Popular