ОИК-Благоевград проверява кмета Томов, излиза с решение до седмица

Румен Томов

Извънредно заседание проведе Общинската избирателна комисия в Благоевград, след като беше сезирана от бившия кмет на областния център Атанас Камбитов за това, че настоящият кмет Румен Томов не е заличил фирмата си в Търговския регистър, предаде БНР.

Атанас Камбитов, който в продължение на два мандата управлява Благоевград като кмет на ГЕРБ, но загуби местния вот на 3 ноември, подаде жалба в ОИК след направена от него проверка в Търговския регистър. По думите му настоящият кмет Румен Томов е прехвърлил едноличната си фирма на сина си, но в регистъра тя е записана под друго име и с друг ЕИК.

В установения от закона срок от един месец той не е заличил своята ЕТ „Румен Томов-АЛМА-ЕМ”, която на практика продължавала да бъде действаща, се твърди още в жалбата.

Две протоколни решения взе на извънредното си заседание 13-членната ОИК: едното е да поиска официална информация от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за фактическото състояние на дружеството – дали е подадено искане за заличаване и кога. Другото е дали кметът Томов е уведомил Общинския съвет за предприетите действия по смисъла на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

Атанас Камбитов

След като получи тези документи, както и становище от кмета, в тридневен срок комисията е длъжна да вземе “решение за прекратяване на пълномощията или да откаже да ги прекрати”, заяви председателят на Общинската избирателна комисия Мартин Бусаров. Решението на комисията може да бъде обжалвано в седемдневен срок.

За да бъде предсрочно прекратен мандатът на Румен Томов като кмет на община Благоевград, седем от членовете на комисията трябва да одобрят сигнала.

От своя страна настоящият градоначалник на Благоевград коментира: „В деня, в който обявих на пресконференция, че в Благоевград ще бъдат открити близо 1000 работни места, започнаха атаки от г-н Камбитов!

Заседание на ОИК-Благоевград. Снимка: БНР

Предприел съм всички предвидени от Закона за местното самоуправление и местната администрация действия, във връзка със заеманата от мен висша публична длъжност, в законоустановените срокове, както и декларация за имущество и интереси пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – в едномесечен срок от встъпването ми в длъжност”.