Окръжният съдия Росен Василев от Благоевград спечели място във ВАС с 5,98

 Наистина ли е застрелял щъркел и го сложил в буркани, е големият въпрос в магистратските среди

35-01-04-rosen-vasilev
Росен Василев

Благоевградският окръжен съдия Росен Василев встъпи в длъжност във Върховния административен съд. Той зае мястото след спечелен конкурс за преместване във Върховния административен съд. С оценка 5,98 Василев се класира трети по резултат след административните съдии Стефка Камалова от Пазарджик и Светослав Славов от Силистра, които изкараха пълно 6.

Останалите 7 вакантни места от общо 10 бяха спечелени от магистрати в Софийския административен съд, като най-ниската оценка е 5,90. В конкурса за преместване участваха около 40 съдии, сред които шефовете на АС – Кюстендил Галина Стойчева и АС – Благоевград Мария Тодорова, които изкараха оценки съответно 5,84 и 5,72.

Съдия Росен Василев е известен с прозвището Щъркела, разказаха негови колеги, пожелали имената им да останат в анонимност. Съдии от Благоевград, пожелали анонимност, припомнят, че преди време Василев отишъл на лов, но вместо точно пападение застрелял щъркел. Те се питат дали са истина думите, че затворил щъркела в буркани и изял месото? Дали е ловджийска лакърдия, или истина, остава загадка. Потърсихме Росен Василев да внесе яснота за това, което разказват колегите му, но той не си вдигна телефона и запазва правото си на отговор. Така че не стана ясно и дали случаят е истински, или силно преувеличен, или пълна измислица.

Росен Василев бе командирован в Шесто отделение на ВАС още през 2014 г. по искане на административния ръководител Георги Колев. През март 2015 г. благоевградският съдия попадна в петчленния състав на ВАС, председателстван от Георги Колев, който разгледа отнемането на лиценза на КТБ. Шесто отделение на ВАС разглежда дела по Закона за съдебната власт, жалби на магистрати срещу наказания и назначения на ВСС.

Росен Василев има над 30-годишен професионален опит в правосъдната система основно като граждански съдия, той беше заместник на експредседателя на Окръжен съд – Благоевград Красимир Аршинков.

Четирима магистрати от Сандански са повишени в ранг съдия във ВКС и ВАС. Сред повишените е и административният ръководител на съда в Сандански Николина Бузова. Повишени са и Стойка Янева Мирчева, Росица Калучерова и Бисерка Бакалова.