Опозиция и управляващи в Сапарева баня застават зад ВиК – Паничище

  • Съветниците: Цената на водата от 95 ст. ще стигне 2,50 лв. за кубик

  • След принудителното окрупняване на сектора услугите ще се влошат

Опозиция и управляващи в Сапарева баня се обединиха в името на запазването на ВиК – Паничище като общинско дружество и защита интересите на местното население. На извънредно заседание всичките 13 общински съветници казаха „не” на новия Закон за ВиК, предвиждащ принудително административно окрупняване на сектора – обслужване на една област от един ВиК оператор, в случая „Кюстендилска вода”, и ликвидация на ВиК – Паничище. Ако законът, чието обществено обсъждане приключва  на 25 ноември, се приеме в сегашния вид, ще бъде оспорван заради противоконституционни текстове. Ще се пристъпи и към

Общинските съветници гласуваха и подписаха декларация, с която искат да запазят общинското ВиК.

протести и блокиране на важни пътни артерии.

Сред причините са драстично увеличение на цената на водата, влошаване на качеството на услугата. В Сапарева баня са убедени, че от асоциацията ще приберат активите, а пасивите ще са за сметка на общината. Със закона ще се регламентира неколкократно поскъпване на цената на водата – до около 2,50 лв. за кубик. Докато сега жителите на община Сапарева баня плащат най-евтината вода в България – 95 ст. за кубик. В Сапарева баня имат нужда от пречиствателна станция, но очакваните средства за инвестици и ремонти няма да стигнат до там, тъй като общината не отговаря на изискването за 10 000 души население.

Освен това 90% от ВиК мрежата в общината е подменена. Текстове от проектозакона противоречат на Конституцията на страната, както и на други закони, многократно бе подчертано на заседанието. Отбелязано бе още, че в документа има и дискриминационни текстове. С проекта на закона се накърнява правото на собственост на общините и правото на свободно сдружаване. Разделянето на територията на страната на 28 ВиК оператора е механично и не отговаря на потребностите на хората, убедени са общинарите. Председателят на Общинския съвет /ОбС/ Васил Маргин посочи, че ВиК-Паничище предоставя услугите на базата на концесионен договор, валиден до 2041 г. С присъединяването към водната асоциация

местната управа губи възможността да влияе в сферата на ВиК.

Светослав Андеев и Васил Маргин

ОбС шефът подчерта също, че разликата в цените на операторите е осезаема, като цените на по-малките оператори са средно с 40% по-ниска от тези на големите. „Дружествата в областните градове стопанисват скъпи и енергоемки съоръжения и често са в тежко финансово положение. С промените се очертава заплащане на нереална цена от потребителите в обслужваната територия. За населените места, където има пречиствателни станции за питейни води и питейната вода се пречиства преди постъпването в мрежата, няма отделна компонента „пречистване” и разходът се поема и от тези, за които няма изградени пречиствателни станции. Това е извор на конфликти“, стана ясно от декларацията, прочетена от председателя на ОбС.

„Считам, че следва категорично да възразим против задължителното законово окрупняване на обособените територии и лишаване на общинските съвети от правомощията на асоциации по ВиК. Принудителната консолидация накърнява правото на собственост на общините и лишава компетентния орган – Общински съвет, от възможността пряко да упражнява своите правомощия в тази толкова приоритетна за местната власт сфера, която засяга живота, здравето и социално-битовите нужди на цялото население.

Окрупняването противоречи на конституционния принцип

за неприкосновеност на собствеността, в това число на общинската собственост – чл. 17 от Конституцията на Република България. Принудителното закриване на дадено общинско дружество, без волята на собственика противоречи на принципа на свободната стопанска инициатива – чл 19, ал. 1 от Конституцията. Част от предложенията нарушават и други текстове на Конституцията, като чл. 136 за правото на самоуправление и чл. 137 за правото на свободно сдружаване.

И. Ибришимов, Л. Кръстев и В. Маргин

При ценообразуването се въвежда принципът на единна цена на услугата за обособената територия. Считам, че следва категорично да настояваме за неприемане на този текст. Ние, общините, години наред сме се борили, за да постигнем добри показатели при предоставяне на услугата, които в момента са на етап да изгубим. Инвестирали сме немалко средства за изграждане на съоръженията, с които се постига намаляване на загубите на водата и качеството при нейното прочистване. Променя се необходимият кворум за провеждане на заседания на асоциациите по ВиК и мнозинството за вземане на решения. Вече за да бъде редовно заседанието, е необходимо да присъстват 2/3 от всички с право на глас и съответно решенията се вземат с мнозинство от три четвърти от присъстващите. По този начин държавата си запазва блокиращата квота на всяко решение, дори и да е подкрепено от всички общини от асоциацията, които притежават по закон 65% от гласовете. В раздел „Стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите вече се минимизират задълженията на ВиК операторите за поддръжка на системите. Вече липсват и задълженията по обновяване на системите, разработване и програми за провеждане на мероприятия за намаляване на загубите за вода и др. подобни. В тази връзка следва да настояваме да се разпишат нови, свързани с отговорността на ВиК операторите за поддръжка и обновяване на водоснабдителните и канализационни системи на територията на обособената територия”, заяви Васил Маргин.

Емилия Елчинова и Славчо Коларски

Председателят на местния парламент посочи също, че в законопроекта за окрупняването се прави изключение единствено за Столична община и нейното дружество „Софийска вода”, което също стопанисва мрежата по силата на концесия. Столичните общински съветници обаче запазват функциите си на принципал на дружеството. „Подобен статут не се дава на нашето ВиК и други общини, ако има такива. Изключение от законопроекта е „Софийска вода“, Столична община ли е привилегирована при концесионер „Софийска вода“? Разбираме, че това публично-частно партньорство е осъществено и с участието на чуждестранни партньори, затова се правят изключения, като се потъпкват принципите на самоуправление на местни общности и децентрализация. Като община, Общински съвет и граждани се чувстваме неравнопоставени със Столична община“, каза още Маргин.

Подкрепа от свое и от името на групата на БСП в Народното събрание, където предстои да се внесе законопроектът, изрази Иван Ибришимов. Депутатът също смята, че

проектозаконът е изцяло против интересите на гражданите

на общината. Както и че единственото, което ще получат сапаревобанци от окрупняването, е „в пъти увеличение на цената на водата”. „Ние ще бъдем против като група в Народното събрание и в комисията по околна среда, в която членувам”, каза Ибришимов.

Любка Маргина и Калина Ангелова

„През 2014 г. излезе една стратегия за развитие на ВиК сектора. В нея се предвижда секторът да се развива чрез финансиране от европейските фондове, като средствата са насочени за опазване на околната среда. Това означава опазване на водите в трансграничните реки, изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и изграждане на мониторингови станции, при нас на река Струма, за наблюдаване на качеството. Друго финансиране се предвижда от държавния бюджет, това е съфинансиране на тези европейски фондове. Има и друго нещо, което никой не иска да каже. Това е теглене на заем от Световната банка за срок от 30 г. Затова се иска консолидацията, за да участваме всички в погасяването на заемите. Разписано е колко милиона трябва да изтегли област Кюстендил, с консолидацията ние участваме в погасяването на заема”, подчерта Петър Василев. Управителят на ВиК –Паничище посочи, че нито един български или европейски документ не изисква консолидацията, предвиждаща орязване на правомощията на ОбС и кмета и увеличение на цената на водата.

Жители на града подкрепиха общинските съветници с присъствието си

„Принудителното окрупняване на собственост и предоставяне на активите съгласно този закон противоречи на Конституцията”, заяви Ваня Белчинска – председателят на Инициативния комитет, създаден във връзка с битката срещу законопроекта. В допълнение на казаното от управителя Василев за стратегия за развитие на асоциацията, в частност за област Кюстендил, Белчинска подчерта: „Съгласно въпросната стратегия, за първия период, който се разглежда, 53 млн. собственост трябва да дойдат от вътрешно генерирани средства. Е, как да стане това, при положение че от всички ВиК оператори на територията на Кюстендилска област

само ВиК-Паничище е на печалба.

„Кюстендилска вода” е на загуба 338 000 лв., Дупница – 54 000 лв. И то при цена на водата 2,30-2,40 лв. А каква е цената на водата в Сапарева баня – под 1 лв. Е, добре, кой ще генерира тези средства за финансиране? Другото, което предвижда въпросната стратегия, е, че въпросното финансиране с европейски пари и евентуалното съфинансиране от държавата противоречи на ОП „Околна среда”. В нея е заложено, че в изграждане на ВиК системи ще се инвестира в общини с жители над 10 000. Ние отново отпадаме от каквито и да било схеми. Т.е. хем сме единствените, които работим на печалба, хем трябва да генерираме печалба за другите, хем няма това нещо да се връща при нас. При цена 2,40 ние при 500 000 кубика на година сещате ли се каква печалба ще има ВиК –Паничище и какви инвестиции може да направи само. Това са основните аргументи. Това е позицията на гражданите и точно поради тази причина ние организирахме Инициативния комитет”. Ваня Белчинска подчерта още, че становището е подкрепено с подписка от 2600 човека и ще бъде внесено в Общинския съвет.

Бизнесменът Валентин Кюрчийски, чиято фирма извършва автобусен превоз, посъветва управляващите от името на община Сапарева баня чрез Националното сдружение на общините да се опита да реши основния си проблем –

липсата на пречиствателна станция.

„Имаме отреден терен за пречиствателна станция. Водата и природните дадености са държавна собственост. Нека на тази база общинското ръководство да внесе предложение държавата да се ангажира и в цялата страна с държавни и европейски средства да се изградят пречиствателни станции за отпадни води. Те да бъдат към държавния холдинг, който се направи с 1 млн. лв., а общината да си плаща такса”, каза Кюрчийски.

Ваня Белчинска

„Точно движени от обществения интерес, преди 15 г. беше създадено това дружество. Малцина са хората, които знаят през какви перипетии се премина, за да се стигне до това ниво. Общинският съвет и преди 4 г. отстоя обществен интерес и защити интереса на всички жители на общината, всички ние сме тук, за да защитаваме този обществен интерес.

Петър Василев

„Никой не може да ме убеди, че една мегаструктура, която се готвят да направят на територията на Кюстендилска област, може да отреагира и да решава проблемите на жителите на общината. За мен това е абсурдно. Хората, които са се сблъсквали с тези проблеми преди повече от 15 г., са наясно как се решаваха проблемите тогава, с помощта на ВиК дружеството. Становището е твърдо за оставане на ВиК-Паничище”, посочи общинският съветник Сашо Иванов. Бившият градоначалник на планинската община подчерта, че преди 15 г. ВиК –Паничище е създадено с преминаване на много перипетии, но именно за да  се защити общественият интерес. По предложение на Иванов председателят на ОбС бе упълномощен при приемане на законопроекта да търси институциите за оспорване на закона като противоконституционен.

В крайна сметка общинските съветници гласуваха декларация в подкрепа на изразеното становище, под която всички се подписаха.

В декларацията се правят конкретни предложения

за промени в законопроекта, които ще позволят на ВиК-Паничище да продължи да функционира на територията на община Сапарева баня. Декларацията ще бъде изпратена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Република България, където до 25-и т.м. могат да се внасят становища, Министерския съвет, президента на страната, председателя на Народното събрание и комисията по екология при парламента, министъра на околната среда и водите и омбудсмана на републиката.

Сашо Иванов (вдясно)

Гласувана бе и общата декларация против проекта на Закон за ВиК на общините Берковица, Брацигово, Кресна, Петрич, Сандански, Сапарева баня, Струмяни и Троян.

По здравословни причини от заседанието отсъстваше кметът Калин Гелев. Общинските съветници получиха подкрепа с присъствие на хора от екипа на градоначалника. На място бяха  зам.-кметовете Славчо Коларски и Емилия Елчинова, гл. счетоводител Любка Маргина. Позицията си срещу проектозакона изразиха и граждани, и активисти на политически партии, които през цялото време, докато се провеждаше заседанието, бяха пред залата. Заради противоепидемичните мерки те останаха навън, но тези, които искат, имаха възможност да влязат и да изразят позицията си.

Валентин Кюрчийски

Според вносителите предложеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията има за цел да се създаде систематизирана уредба на обществените отношения, свързани с отрасъл ВиК в Република България, която да уреди по-ефективна правна рамка от правила, регламентиращи собствеността, управлението и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, както и предоставянето, регулирането и контрола на водоснабдителните и канализационните услуги. Авторите на законопроекта са категорични, че той цели преодоляване на установените проблеми чрез създаването на актуална, последователна и съответстваща на съвременната обществено-политическа реалност и социално-икономическата динамика, законова уредба. Както и че се цели обособяването на уредбата за водоснабдяването и канализацията да бъде направено по начин, който да съответства и кореспондира с общата уредба на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, която остава в ЗВ, с устройствените правила по ЗУТ и с другите относими изисквания и режими в законодателството, с които има допирни точки. С новия закон ще се запазят добрите решения на предходната правна уредба, като част от тях ще се прецизират и допълват въз основа на опита от досегашната практика.

Юлияна КОЛЧАКОВА