Оправдаха бившия шеф на „Мастра” в Дупница Димитър Шопов

Мирослав Начев

Кюстендилският окръжен съд призна шивашкия бос за невинен по обвинения за присвояване на държавни пари и издаване на фалшиви свидетелства за преквалификация на шивачки

Бившият изп. директор на „Мастра БГ” ООД в Дупница Димитър Шопов е оправдан на втора инстанция по обвинения за длъжностно престъпление отпреди 13 г. Окръжният съд в Кюстендил е потвърдил присъда на Дупнишкия районен съд от 21.01.2019 г. по дело от 2010 г. С тази присъда някогашният шеф на шивашкото предприятие е признат за невинен и е оправдан по обвинения в извършване на няколко престъпления.

Шопов е оправдан по обвиненията за присвояване на държавни пари и съставяне на фалшиви свидетелства за преквалификация на шивачки в „Мастра”. Изп. директор на „Мастра” е привлечен като обвиняем за това, че за периода 28.12.2005 г. –  04.01.2006 г. в качеството му на длъжностно лице и като представляващ свой съдружник в Образователно културно-просветно дружество „Професионална гимназия по облекло и стопанско управление”, учредено с договор от 28.03.2005 г. по Закона за задълженията и договорите, е присвоил пари на Р. България. Второто обвинение е за това, че на 24.02.2006 г. съставил 87 фалшиви свидетелства за придобита квалификация на шивачки в „Мастра”, на които придал вид, че са издадени от Образователно културно-просветно дружество „Професионална гимназия по облекло и стопанско управление”.

Със същата присъда Шопов бе признат за виновен по други две от обвиненията. Той бе осъден за това, че в периода от 3 април до 30 октомври 2006 година чрез използване на официални документи с невярно съдържание – сметки за изплатени суми, разходни касови ордери за платени наеми на помещение, платени режийни разходи (вода, ток, телефон), машини и оборудване, закупени материали и др., без правно основание е получил 7943,98 лв. Шивашкият бос бе осъден и за съставяне на неистински частни документи – граждански договори. Шопов сключил договорите от името на образователното културно-просветно дружество с гимназията по облекло, което представлявал в качеството си на изпълнителен директор на „Мастра БГ”, и 6 лица, и ги представил на служители в Бюрото по труда в града. Подсъдимият изготвил фалшивите документи, за да докаже, че съществува правоотношение между дружеството и посочените лица, в качеството им на изпълнители по същите договори, по силата на което лицата са се задължили да извършат определена услуга, а възложителят да им плати. Наказанието е „лишаване от свобода” за 1 година и 6 месеца, като изтърпяването му бе отложено за 3 години. С въпросната присъда е отхвърлен предявеният от държавата граждански иск, уважен е втори предявен от държавата граждански иск, ведно със законната лихва, и са му възложени разноските по делото, посочва в решението съдия Мирослав Начев от КОС.

Присъдата на съдия Маргарита Алексиева от м. януари т.г. е протестирана от дупнишките прокурори Михаил Крушовски и Олга Смилянова в оправдателните части. Изтъкнати са съображения за неправилно приложение на закона. От прокуратурата в Дупница е направено искане за отмяна на присъдата в атакуваните части и осъждане на подсъдимия по първоначално повдигнатото обвинение, както и потвърждаване на същата в осъдителните й части.

Подсъдимият пък е обжалвал присъдата в осъдителната й част, развити са съображения за необоснованост и незаконосъобразност. Шопов е искал нейната отмяна и постановяване на оправдателна присъда в атакуваните части, както и потвърждаване на същата в оправдателната й част. Крайното решение за отмяна на присъдата не подлежи на обжалване.

Както сме писали, през 2010 г. Димитър Шопов бе привлечен като обвиняем за присвояване на 11 хил. лв. от държавата по проект за преквалификация на 87 шивачки, за фалшификация на документи, послужили му за прибирането на парите, и за съставяне на неистински частни документи – граждански договори. В началото на тази година шивашкият бос получи две условни присъди, по силата на които трябваше да плати и над 10 000 лв. обезщетения и деловодни разноски.