Sunday, May 19, 2024
HomeРегионБлагоевградОсигуряват мобилен здравен кабинет и автовишка за ромската общност в Благоевград

Осигуряват мобилен здравен кабинет и автовишка за ромската общност в Благоевград

Проектът предвижда и посещение в Норвегия с цел обучение

Община Благоевград сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”. Проектът е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
В рамките на проекта ще бъде осигурен мобилен здравен кабинет, оборудван с медицинска техника за първични прегледи на представители от ромската общност.
Ще бъде изграден Общностен център, който ще обединява различни услуги, насочени към хора от рискови групи, в това число и роми. Подкрепата, която Центърът ще осигурява, ще бъде с комплексен характер, ориентирана в няколко основни посоки: превенция за отпадане от системата на образование и обучение, мотивиране за завършване на средно или по-висока степен на образование, придобиване/повишаване на професионална квалификация, включване в заетост и подкрепа на семейството.
Основната цел е да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в ромските общности на територията на общината, чрез прилагане на интегрирани мерки, включващи подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация на ромите.
С цел подобряване на жилищните условия в сегрегираните общности ще бъде закупена автовишка за извършване на малки ремонтни дейности. Освен това ще бъдат разположени нови съдове за отпадъци, които ще се обслужват от специализиран сметосъбиращ автомобил.
Проектът включва и редица меки мерки, включително обучения за дигитална грамотност, курсове по готварство, фризьорство, обучения за граждански знания информационни кампании и др.
В началото и в края на проекта ще се проведат проучвания, в рамките на които ще бъде измерена степента на приемане на ромите от мнозинството.
Предвижда се по проекта да бъдат наети здравни, образователни и трудови медиатори, които да съдействат за изпълнение на дейностите по проекта.
Проектът предвижда и посещение в Норвегия с цел обучение, обмяна на опит и добри практики.
Общата стойност на проекта е 967 650,00 евро, а срокът за изпълнение – 24 месеца.
Проектът ще се реализира в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), Сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – Личностни идеи и действия за ефективни решения“ и Pirin Holding AS, Норвегия.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular