Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионДупницаОтвориха офертите за суперпроекта за интегриран градски транспорт в Дупница! За ремонт...

Отвориха офертите за суперпроекта за интегриран градски транспорт в Дупница! За ремонт на десетки улици за над  3 млн. лв. се борят Галчев от Благоевград, ДЗЗД “АМХ Пътпроект Дупница”, ДЗЗД “Нивел-ДГ Инженеринг” и Обединение “Мегапроект Дупница”

За втората позиция – инженеринг и оборудване на сервизна база за нуждите на обществения транспорт нямаше кандидати, ще се премине към нов избор на изпълнител

4 фирми участват в една от най-важните обществени поръчки на Община Дупница. Комисия с председател зам.кметът Крум Милев отвориха днес в открито заседание и в присъствие на представители на участници, документите на кандидатите в процедурата по избор на фирма за реализация на “Интегриран градски транспорт”. В средата на юни миналата година, Община Дупница обяви поръчката, но тя бе “замразена” след серия от обжалвания още на ниво документация от фирма-фантом, което забави реализацията. В крайна сметка, днес процедурата стартира в две обособени позиции с обща прогнозна стойност 4061719.21 лв. без ДДС.
Кандидатите са: ДЗЗД “АМХ Пътпроект Дупница”, “ДЗЗД “Нивел-ДГ Инженеринг”, “Галчев Инженеринг” ООД и Обединение “Мегапроект Дупница”.

Предметният обхват на Обособена позиция 1 включва: проектиране, СМР и авторски надзор за рехабилитация, включваща полагане на нови пътни и тротоарни настилки, маркировка, поставяне на пътни знаци на следните участъци от уличната мрежа: три участъка от ул. “Отец Паисий”- 550 м; ул. “Венелин” от жп прелеза до ул. “Ген. Кирил Вазов” – 965 м; ул. “Георги Икономов” (бивша “Бригадирска”) от ул. “Св. Ив. Рилски” до ул. “Венелин” –  460 м; ул. “Велико Търново” от ул. “Венелин” до ул. “Бузлуджа” – 450 м; ул. “Бузлуджа” от ул. “В. Търново до ул. “Цар Симеон Велики” – 270 м; ул.”Седма Рилска дивизия” от ул. “Фенерка” до ул. “П. Евтимий” – 460 м; улична мрежа към социални жилища – 460 м; изграждане на светофар на на кръстовище на ул. “П. Евтимий” и ул. “Одрин” и нова автобусна линия № 5 с 13 спирки от ж.к “Социални жилища” до кв. “Байкал”. Прогнозната стойност на първата позиция е 3 943 219.21 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2 включва: инженеринг и оборудване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в гр. Дупница.  Тя е планирана да се помещава на територията на бившето военно поделение в местността  “Злево”, на 5 км от центъра на града. Сервизната база и гаражът ще бъдат разположени на площ от 6,733 дка. Предвидените средства са 118 500 лв. без ДДС.

За реализацията и на двете позиции срокът е по 210 календарни дни

За втора позиция обаче се оказа, че кандидати няма и тя ще бъде прекратена като се премине към нов избор на изпълнител, без това да спира реализацията на първата обособена позиция.

Отделно от ремонта на надземната инфраструктура, кметът на Дупница инж.Методи Чимев успя да осигури безвъзмездно допълнително финансиране за подмяна на канализация и водопровод в тези участъци от трасето, където тя е стара и компрометирана, като там процедурите по избор на изпълнители приключиха. Тези дейности ще стартират малко преди започване реализацията на надземната инфраструктура.

Комисията ще продължи работа в закрито заседание и ще излезе на следващ етап с дата и час за отваряне на ценови оферти.

RELATED ARTICLES

Most Popular