Отдават под наем за 3000 лв. на месец хотела към новата спортна зала в Гоце Делчев, ресторантът отива на търг срещу 1000 лв.

Софийското дружество „Ментор груп“ ООД не успя да наеме цялото съоръжение, след като не спази условието да подпоага спорта в общината

04-08-01-1553

3 публични търга предстои да бъдат проведени от община Гоце Делчев за отдаване под наем на обособените търговски обекти в новата спортна зала „Неврокоп Арена”. Обявяването на публичните търгове идва, след като проведеният конкурс не излъчи наемател. Общинските съветници възложиха на кмета Владимир Москов да организира провеждането на публичните  търгове с явно наддаване и да подпише договори със спечелилите участници. Според решението на ОбС за срок от 5 години ще бъде отдаден под наем хотел на два етажа с разгърната площ от 840 кв.м ведно с оборудването в сградата на спортния комплекс „Неврокоп Арена” в Гоце Делчев. Началната тръжна цена за хотелската част е 3000 лева на месец без ДДС. Публичен търг с явно наддаване ще бъде проведен и за ресторанта в спортната зала в Гоце Делчев ведно с оборудването му. Разгърнатата площ на търговския обект е 120 кв.м, като условието е също за отдаването му под наем за срок от 5 години при първоначална тръжна цена 1000 лева на месец без ДДС.

04-08-01_1583

Третият търг касае фитнес зала с площ от 350 кв. м с начална тръжна цена от 1300 лева за месец без ДДС.

Припомняме, че със заповед на кмета Владимир Москов бе проведена процедура по публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на цялата търговска част от спортната зала. Поради неизпълние на условията за провеждане на конкурса комисията не определи победител. Оферта тогава постъпи само от софийското дружество „Ментор груп“ ООД, чието предложение не е отговаряло на едно от конкурсните условия – ангажимент за подпомагане на спорта в общината с посочени финансови параметри, не по-малко от 100 000 лв. за година.