Tuesday, May 21, 2024
HomeНовиниБългарияОткриха 250 изхвърлени варела с химикали в няколко столични района

Откриха 250 изхвърлени варела с химикали в няколко столични района

Откриха 250 изхвърлени варела с химикали в няколко столични района, съобщиха от МОСВ. Във връзка с постъпили сигнали за нерегламентирано изхвърлени варели в районите – “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”, експерти на РИОСВ-София съвместно със служители на 08 Районно управление СДВР, Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и представители на районните администрации извършиха проверки на място.
При посещенията е констатирано наличието на изхвърлени варели, някои от които с нарушена цялост и неясно съдържание в различни имоти. Част от варелите са с етикети, сигнализиращи за химични вещества, опасни за човека и околната среда. Някои от тях са с нарушен етикет, в нечетливо състояние или изобщо липсва такъв. С цел установяване на съдържанието на варелите, както и съответствието с поставените на част от тях етикети, от Столичната дирекция на вътрешните работи са взети проби за анализ.
В рамките на проверката, разположени на четири различни места в район “Искър”, са открити 125 варела с химикали. В район ,,Панчарево” са установени 42 варела в два имота, а в район “Кремиковци” – 83 нерегламентирано изхвърлени варела.
От РИОСВ са дадени предписания на районните администрации, с конкретен срок на изпълнение, да се предприемат мерки по обезопасяване и почистване на засегнатите места. Замърсените терени са оградени с обезопасителни ленти. В резултат на дадените предписания, е предприето извозване на 95 от варелите на площадка, отговаряща на изискванията за съхранение.
РИОСВ ще извърши последващ контрол. В случай, че при проверките е констатирано неизпълнение на дадените предписания, на районните администрации ще бъдат наложени санкции.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular