Отпускат пожизнени пенсии на 133-ма музикални творци

Държавните парични награди ще бъдат в размер на 500 и на 350 лева месечно

Проекторешение за особени заслуги към българската държава и нация да бъдат отпуснати пожизнено държавни парични награди в размер на 500 лв. месечно на 107 души и в размер на 350 лв. месечно – на още 26 души, депозираха днес в Народното събрание депутати от ГЕРБ. Наградите се отпускат за изключителните постижения на посочените музикални дейци и цялостния им принос в областта на културата, а изпълнението на решението на НС се възлага на министъра на културата. Вносители на предожението са Бойко Борисов, Тома Биков и Деница Сачева от ГЕРБ.

От години се води борба за отпускането на тези така наричани „персонални пенсии“ за изтъкнати дейци на културата – най-вече музиканти, певци, композитори, чийто документи за трудов стаж и осигуровки бяха изчезнали още преди години от архивите на Концертна дирекция и те не можеха да докажат документално, че са работили и са се осигурявали.

Сред новите носители на държавни парични премии в размер на 500 лева са Стефка Берова, Йордан Марчинков, Богдана Карадочева, Васил Найденов, Христо Кидиков, Маргарита Хранова, Панайот Панайотов, братя Благовест и Светослав Аргирови, Росица Ганева, Камелия Тодорова, Георги Христов, Нели Рангелова, Кристина Димитрова, Петя Буюклиева, Красимир и Виолета Гюлмезови, Ева Найденова, Кирил Маричков, Валди Тотев, Йордан Караджов, Митко Щерев, Илия Ангелов, Георги Станчев, Станислав Сланев (Стенли), Веселин Маринов, Силвия Кацарова, Милчо Кацаров, Венета Рангелова, Александър Кипров, Мими Иванова и Развигор Попов, Емилия Маркова, Румен Бояджиев, Константин Цеков, Иван Лечев (ФСБ), Ани Върбанова, Росица Кирилова, Богдан Томов и много още.

Сред втората група – носители на пожизнени парични награди в размер на 350 лева, са Иван Тенев, Дариана Генова, Александър Петров, Георги Начев и др.

Част от имената в списъка са на ветерани, други са на активно концертиращи все още артисти. В годините на соца всички те бяха високо ценени особено в Източна Европа и популяризираха успешно българския музикален гений по света.

С внесения проект на решение се цели да бъдат компенсирани всички лица, работили и упражнявали професията си като щатни служители на някогашното Държавно обединение “Музика”, за които е установена липса на официални документи относно трудов стаж в държавните архиви, посочва се в мотивите за предложението. “Предлагаме чрез приемането на решението за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията да изразим заслуженото признание към музикалните дейци и техните екипи, прославили името на България по света”, пишат вносителите./СЕГА