Sunday, June 23, 2024
HomeРегионСанданскиОтчуждават имоти в Кресненско и Сандански заради лот 3.3 на АМ „Струма”

Отчуждават имоти в Кресненско и Сандански заради лот 3.3 на АМ „Струма”

Имоти и части от имоти – частна собственост, започват да се отчуждават по решение на Министерския съвет за изграждане на Лот 3.3 на Автомагистрала „Струма“ в землищата на гр. Кресна, селата Долна Градешница, Илинденци, Плоски и Дамяница и гр. Сандански. Във връзка с одобрен през тази година парцеларен план и изменението на парцеларен план, одобрен през 2015 г., правителството реши да промени решение от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждането на магистралния участък. С промяната отпада необходимостта от отчуждаване на части от 6 имота – частна собственост в землището на гр. Сандански, за които вече няма държавна нужда. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

RELATED ARTICLES

Most Popular