Очаква се в петък да бъде обявено бедствено положение в Перник

Вероятно в петък ще бъде обявено бедствено положение в Перник, съобщи на пресконференция кметът на общината Станислав Владимиров. Мярката се предприема заради необходимостта от неотложни аварийни дейности с цел да не бъде достигнат мъртвият обем на язовир “Студена”.
Притокът във водоема е 50 л/сек., разходът е 350 л/сек., каза Владимиров. По думите му Перник се е вместил в изискването на МОСВ да не харчи повече от 1 млн. куб.м на месец. По данни на ВиК се очаква в средата на февруари да бъде достигнат мъртвият обем на язовира. За да се отдалечи този момент, от понеделник перничани ще имат вода по 8 часа в денонощие.
Перник получава 3,226 млн. лв. с ДДС за ремонт на пречиствателната станция, каза още Владимиров. С тези средства ще бъдат монтирани модерни утаители, за да може при достигане на мъртвия обем водата да се пречиства и да се използва от населението. Ремонтът трябва да приключи до месец – месец и половина.
Цялото количество от Владайския канал – 100 л/сек., ще бъде пренасочено към “Студена”.
От бюджета на МРРБ са осигурени и 1 881 640 лв., с които ще се изгради временно аварийно съоръжение по трасето с. Чуйпетлово – с. Боснек – яз. “Студена”. Предвижда се изграждане на бетонен дънен праг за водовземане и разполагане на утаител и уредба за изпускане на задържани дънни наноси. Очаква се по този начин Струма да се захранва с допълнителни водни количества.
Одобрен е и аварийният план на инж. Атанас Русев за хващане на карстови извори, подземни езера и реки в района, каза още Владимиров.
Председателят на Общинския съвет Димитър Колев посочи, че на заседание на местния законодателен орган в четвъртък са поканени експерти на “Софийска вода” АД. С тях ще бъде обсъдено дали е възможно Перник да бъде захранен временно от язовир “Искър”. По думите му има довеждаща тръба от “Искър” до Владая. Ако технически е възможно, тя би била продължена до пернишкия квартал “Църква” и от там до язовир “Студена”, каза Колев. Затова обаче е необходимо решение и на Столичния, и на пернишкия общински съвет.