Thursday, June 13, 2024
HomeРегионПетричОще 12 младежи започнаха работа за 6 месеца по програма за заетост...

Още 12 младежи започнаха работа за 6 месеца по програма за заетост в община Петрич

Общинските фирми за озеленяване и обредна дейност имат одобрени по 5 нови работни позиции

По проект „Нова възможност за младежка заетост” в община Петрич към момента работят 30 младежи на възраст до 29 години, съответно на длъжности общ работник и технически сътрудник, съобщиха от общинската администрация на кмета Димитър Бръчков. По същия проект е подписан договор и от началото на този месец започнаха работа още 12 младежи за период от 6 месеца. По Регионална програма за заетост община Петрич има одобрени 9 работни места от (от м. Юни) на длъжност сезонен работник. Приоритетни групи безработни лица са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; хора с увреждания; продължително безработни лица. Община Петрич кандидатства и по проект “Работа”, по който има одобрени 69 работни места на длъжност работник по озеленяване и работник по поддръжка на пътища. Приоритетни групи тук са: продължително безработни лица; новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца. Общинските фирми “Озеленяване Петрич” ЕООД, „Обредна дейност” ЕООД и „ЕНВИРОНМАН – ТЕО – БЪЛГАРИЯ” ООД също са кандидатствали по проект “Работа”. Фирма “Озеленяване Петрич” ЕООД има одобрени 5 работни места, „Обредна дейност” ЕООД – 5 работни места; „ЕНВИРОНМАН – ТЕО – БЪЛГАРИЯ” ООД – 19 работни места.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular