Sunday, June 23, 2024
HomeUncategorizedПланирани прекъсвания на електрозахранването в област Перник

Планирани прекъсвания на електрозахранването в област Перник

 

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 11 юни – 15 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:45 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Брезнишки Извор

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:   Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

На 12.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 12.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 12.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, местност  Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 12.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Ноевци

На 12.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 12.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Сопица

На 12.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 12.06.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   махала Пали Лула

На 13.06.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./   На 14.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Кошарево

На 13.06.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 14.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 14.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Банище; Бегуновци; Брезник:   МТП; Ръждавец;  Велиново; Горна Секирна:   местност Валога; Долна Секирна:   МТП Д.СЕКИРНА;   Душинци; Ерул; Милкьовци;  Непразненци; Режанци; Садовик;  Станьовци

На 14.06.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Габровдол

На 14.06.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Гигинци:   УПИ ХіV-219, Кв.22

Община Перник

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Горна Диканя:   X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, махала  Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, ПИ203, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Гълъбник:   Кв.25 УПИ XІІІ-353, УПИ VІІ-112,Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а и 67б, 926, XIII-755,Кв.47, Гаджова махала , Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838,Кв.62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Дрен:   V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова махала , махала  Мали Дрен, махала  Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Старо Село, Общ. Радомир:   VII-157 Кв.17, XXVІІ-XXVІІІ Кв.12, махала Дукова

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С.Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, махала Рулева, местност Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 11.06.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Батановци:   Бистрица, Владимир Заимов, Желю Демиревски, Коста Тричков, махала Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил и Методий, Старо Село, Стране, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 11.06.2018 г. /09:00 – 12:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Стража

На 11.06.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Мещица:   Васил Коларов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Георги Димитров, Даме Груев, Леонид Брежнев, Маршал Жуков, Октомврийска Революция, път №63, Сергей Румянцев, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин

На 12.06.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Перник:   Венец, Еделвайс, Протожерица, Славей, Стара Планина, Столетов

На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Вергил Ваклинов, Витоша, Граово, Княз Борис I, Република, Средорек

На 12.06.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Бели Брег, Мърквичка, Св.Св.Кирил и Методий, Твърди Ливади

На 13.06.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Батановци:   Бела Вода, Бл ДЦЗ Васил Коларов, махала Трънска и Кащерова, Св.Св.Кирил и Методий

На 13.06.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Перник:   Юрий Гагарин

На 13.06.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./   На 14.06.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Бачо Киро, Капитан Петко Войвода, Кольо Фичето, Лилия, махала Бугьовец, махала Опашиница, Незабравка, Първи Май, Христо Ботев, Шийница

На 13.06.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник

На 13.06.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Батановци:   Борова, Голо Бърдо, Железничарска, Стара Планина

На 13.06.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Железничарска

На 13.06.2018 г. /13:15 – 16:00 ч./ –  Перник:   Балева махала /Даскалово/, махала Захаринова, махала Чешкарова, Църква

На 14.06.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Богданов Дол:   Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Извор, Китка, Княз Борис I, Любен Каравелов, Отец Паисий, Петър Берон, Стара Планина, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон

На 14.06.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Дивотино:   Двадесетипета, Люлин, Първа, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тринадесета, УПИ VIII – 296 Kb.21, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетипета, Четирдесетитрета

На 14.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Витоша, Люлин, Малашевска, Оборище, Протожерица, Рила, Родопи, Стара Планина, Странджа, Шибой, Шипка

На 14.06.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Перник:   Палма, Света Петка

На 14.06.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Горно Могиличе, Могиличе

На 15.06.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ –  Дивотино:   Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Кв29 УпиV   -642, Миньор, Осма, Пета, Седма, Струма, Тридесетивтора, Тридесетипърва, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 15.06.2018 г. /12:00 – 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:40 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Боснек:   070008, 3-ти Март, 558, Ален Мак, Божур, Бор, Борич, В.Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, махала  Влахова, махала  Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза, Н.Й.Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма, УПИ І-536, Кв.43, Х.Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен

На 15.06.2018 г. /12:00 – 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:40 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Студена, Общ. Перник:   Еверест, Илинден, Ком, Магистрала, махала Язовира, Младост, Мусала, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни Връх

Община Радомир

На 12.06.2018 г. /09:15 – 11:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /09:15 – 11:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, махала Кабранови, махала Яшарска, махала  Андрейна, махала  Андронова, махала  Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Владимир:   Пи 149 Кв,14;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Долна Диканя;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Долни Раковец:   Кв.22,УПИ Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв.27, УПИ 1-167  Кв.11, УПИ ІІ-26, УПИ ХІ-34, Кв.1;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Друган:   Vі-485,Кв. 45, Чачулова махала ;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Кондофрей:   Общ.Радомир;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Радомир:   Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   махала Горни Раковец, махала Егреците, УПИ ІX-1083,1084;

На 11.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Червена Могила;

На 11.06.2018 г. /10:30 – 12:00 ч./ –  Радомир:   Генерал Кантарджиев, Оборище, Пирин, Подпор. Константин Цанков, Полк. Митрев, Райко Даскалов;

На 12.06.2018 г. /09:15 – 11:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /09:15 – 11:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Борнарево:   УПИ I-066007 Кв.66; Копаница; Перник:   Железничарска; Радомир:   махала Арбанас; Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански път, Китка, Лесковски път, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Нова махала , Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин; Ярджиловци:   Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража;

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP

 

RELATED ARTICLES

Most Popular