Планирани прекъсвания на електрозахранването в област Благоевград за периода 17 – 21 август 2020

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 17 август – 21 август  2020 г, включително:

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Банско

На 17.08.2020 г. /14:01 – 14:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Филипово, Общ. Банско:  001319, VIII-138, кв. 13, VIII-34 кв. 13

На 17.08.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Банско:  местност Свети Георги

На 17.08.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Гостун

На 17.08.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Добринище:  Борис Парапунов 6, 4, Васил Коларов 14, Гарата 9, 1 Апартамент, 16, Георги Темелков 8, М. Тепченик, Незнаен Воин Комплектен Трафопост Ктп 2х630, Охрид 6, Тодор Каблешков 6, 4, 28, 99, 14, 26, 10, 22, 18, 20, 2, 30, 16, 24,  кв. 87

На 17.08.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:  Имот 032105, местност  Ано

На 17.08.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Места:  І-92 кв. 6

На 17.08.2020 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Обидим:  000024  ЕККТЕ 53059, местност Долене

На 21.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Добринище:  Александър Стамболийски 33, 38, 34, 51, 23, 31, 21, 36, 28, 50, 42, 49, 18, 55, 19, 27, 2, 53, 35, 45, 37, 52, 39, 41, 24, 43, 20, 30, 26, 40, Бъндерица 4, 1, 10, 8, 9, 5, 3, 7, 11, 6, Григор Пърличев 8, 18, 16, 4, 14, 6, 1, 3, 10, 2, 9 А, 12, 99, 5, Крушево 21, 2, 27, 19, 17, 9, 11, 7, 13, 25, 15, 5, Места 99, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 10, 8, Яне Сандански 5, 23, 20, 4, 10, 3, 16, 6, 1, 99, 17, 8, 19,  ТП Горско Стопанство

Община Белица

На 19.08.2020 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  Дванадесета 10, 11, 6, 3, 13, 2, 17, 9, 15, 4, 5, Единадесета 33, 49, 13, 27, 51, 58, 72, 38, 3290, 37, 60, 102, 66, 47, 41, 48, 29, 14, 34, 5, 35, 45, 42, 28, 99, 44, 36, 43, 127, 30, 25, 17, 64, Петнадесета 11, 34, 12, 27, 33, 99, 32, 18, 3, 47, 24, 19, 8, 1, 6, 5, 72, 14, 40, 2, 15, 37, 22, Тринадесета 4, 2, 5, 3, 9, 1, Четирнадесета 99, 1, 4, 6, 7, 8, 2, Шестнадесета 8, 2, 7, 3, 18, 16, 15, 13, 11, 5, 14, 9, 12, 6,  50

На 20.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  Дванадесета 10, 11, 6, 3, 13, 2, 17, 9, 15, 4, 5, Деветнадесета 21, 2, 80, 10, Единадесета 33, 49, 13, 27, 51, 58, 72, 38, 3290, 37, 60, 102, 66, 47, 41, 48, 29, 14, 34, 5, 35, 45, 42, 28, 99, 44, 36, 43, 127, 30, 25, 17, 64, Петнадесета 11, 34, 12, 27, 33, 99, 32, 18, 3, 47, 24, 19, 8, 1, 6, 5, 72, 14, 40, 2, 15, 37, 22, Тринадесета 4, 2, 5, 3, 9, 1, Четирнадесета 99, 1, 4, 6, 7, 8, 2, Шестнадесета 8, 2, 7, 3, 18, 16, 15, 13, 11, 5, 14, 9, 12, 6,  50

На 21.08.2020 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  Алекса Сачков 88, 46, 62, 38, 42, 5, 29, 24, 18, 32, 99, 66, 57, 6, 78, 60, 30, 16, 21, 10, 52, 64, 26, 63, 58, 54, 48, 14, 44, 45, 20, 116, Братя Миладинови 41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23, Владимир Поптомов 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40, Никола Вапцаров 1, 3, 2, 6, 12, 4, 8, Фараонска 20, 27, 49, 13, 6, 40, 9, 17, 26, 21, Чаталджа 5, 6, 4, 3, 1, 13, 16, 7, Яким Цоков 28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7,  ТП Сачков

Община Благоевград

На 17.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Благоевград:  Васил Левски 30, 22, 23, 29, 35, 21, 45, 31, 28, 27, 14, 10, 33, Даме Груев 34, 36, Илинден 3, 5а, 5, 8, 5 2, 5 1, 4, 3а, 10, Петър Зографски 13, 14, 5, 3, З, 11, 7

На 17.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Владо Черноземски 3в, Иван Михайлов, ПИ №04279. 610. 385, ПИ №04279. 610. 387, ПИ №04279. 610. 400, Св. Св. Кирил и Методийй 8в, 8б, Скаптопара 17, 17а, 19

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Селище, Общ. Благоевград:  УПИ Vі-297, кв. 10, 382, кв. 14, X-381, Андако, Васил Левски 18, Градевски Рид, Гребовски Рид, кв. 17, УПИ VIII-198, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, Оралище, УПИ VI-221, кв. 11,  Помпа За Напояване, Жилище

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Лешко:  Велковци, Горно Лешко Жилище, Долно Лешко Офис, Жилище, махала Корянска, местност Селището

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Падеш:  Будишка Жилище, местност Ридината, Падеш Обор, Жилище

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Бучино:  Ахмедово, Лозята, махала Мичевци къща, местност Лозята, местност Текето, местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, махала  Тасковска, Текето,  къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 18.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Бело Поле, Общ. Благоевград:  Васил Левски 5, 13, Имот 04279. 818. 47, УПИ V-45, кв. 7, УПИ XVI-163, 164, кв. 8,  Жилище, 1

На 18.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Ул Зора 6

На 18.08.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Александър Фон Хумболт 1, 6, 8 Партер, 1, Врем. С-Во-магазин, 8, Жилище, Андрей Ляпчев 9, 7, 20, 14, 22, 3, 11, 24, 16, 20а, 13, 10, 12, 4, 5, 1, 26, 8, 6, 15, Братя Миладинови, Ветрен 5, Владо Черноземски 9, 24, 7, 11, 5, 24а, 22, 20, 18, 3в, Генерал Тодоров 12, 7, 9, 17, 6, 2, 4, 13, 11, 12, 19, 10, 15, Иван Михайлов 62, 60, 62а Со 2, 60, 60, 60 Со1, 3, 2, 45, 41, 39, 47, 43, 43а, 58, 58, 58-Д, Клуб, 58-В, 56, 58г, 60, 58, 56, 1, 53, 49, 51, Илинден 1 Бърза Закуска до Входа на Езикова, 28, 24, 26, 20, 18, 22, Кръстьо Асенов 31, Майор Стефан Иванов 13, 15, 1, 32, 30, 2, 24, 21а, 26, 27, 22, 17, 23, 29, 19, 28, 3, 20, 25, 21, 12, 18, 10, 1-В, 5, 4, 6, 11, 8, 7, 16, 1, 9, 5а, 3, 2, 14, Марица 23, 13, 17, 15, 4, 4, 21, 2, 19, 6, 23, Мусала 10, 10, Обзор 3 Врем. С-Во, 7 А, 7 А, 5 Б, 5 Б, ПИ №04279. 610. 385, ПИ №04279. 610. 387, ПИ №04279. 610. 400, Полк. Кирил Чамишки 2, Р-Н Стопански Двор, Райко Жинзифов 14, Рилски Езера 6, Св. Св. Кирил и Методийй 2, 2, 2, 8в, 8б, 10, 12, 14, III Оу, Скаптопара 11, 5, 2, 3а, 1, 3, 17, 17а, 19, 31, 35, 43, 33, 45, 41, 20, 31б, 37, 26, 39, 29, 23, 24, 25, 1, 27, 21, 24, 16, 14, 12а, 18, 12, 10, Славянска 85, 87, 95, 93а, 79, 18, 93а, 51, Стоимен Календерски 9, 7, УПИ-VII-380, кв. 9, Христо Ценин 4, 2, 2, Цар Симеон 26, 14, 28, 33, 24, 22, 29, 20, 18, 30, 27, 31, 16, 31, 35, 12, 10а, 15, 17

На 18.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч.; 08:46 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Иван Михайлов

На 18.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  04279. 603. 192, 04279. 603. 195, 04279. 603. 410, 04279. 604. 62, 7-ма Рилска Дивизия 3, 1, 2, 4, XX-1017, 04279. 604. 403. 1, Алеко Константинов 12, 5, 7, 9, 22, 14, 3, 11, 18, 20, 2, 13, 14, 17, 16, 15, 4, 8, 2, 1, 10, 6, 8, Ангел Кънчев 2, 20, 16, 12, 10, 3, 13, 4, 18, 1, 9, 14, 22, 5, 24, 7, 11, 8, 6, Асен Христов 22, 1, 28, 12, 13, 24, 4, 19, 20, 17, 23, 21, 18, 21, 1, 14, 5, 6, 23, 8, 15, 11, 25, 2, 16, 10, 3, 9, 7, 26, Бадемите 4, Баларбаши 4, 60, 1, Бор 10, 6, 8, 2, 4, Борис Сарафов 28, 4, 2а, 2, Братя Миладинови Кръстовище С ул. Митр. Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 10, 28, 22, 30, 24, 20, 18, 26, 21, 16, Васил Априлов 2, 8, 15, 10, 2, 3, 12, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7, 44, 32, 28, 43, 26, 38, 37, 35, 33, 30, 27, 42, 36, 34, 39, 29, 45, 32, 41, 40, 6, 20, 21, 18, 19, 22, 16, 23, 8, 14, Васил Левски 2, Георги Бенковски 2, 1, 6, 8, 7, 9, 4, 3, 8, 5, Георги С. Раковски 5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11, 4, 8, 10, 14, 6, Григор Пърличев 13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 17, 11, 30, 16, 34, 34, 22, 9, 38, 7, 5, 2, 6, 8, 3, 1, 4, 12, 5, 5а, Димитър Димов 18, 13, 12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7, Дъбравска 13, 8, 16, 6, 12в, 11-Б, 10, 12б, 11в, 9, 12, 14, 11, 1, Иван Михайлов 8, Ильо Войвода 12, 14, 10, 14, 15, 1, 6, К. и Никола Хайдукови 49, 45, 29, 37, 51, 35, 39, 53, 47, 27, Костур 11, 13, Кръстьо Асенов 6, 2, 4, 16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19, Мелник 20, 29, 2, 24, 26, 26а, 22, 28, 12, 6, 27, 16, 8, 25, 10, 18, 4, 14, местност Баларбаши 37, 29, 23, 5, 60, 64, 32, 63, 44, 25, 28, 65, 1а, 48, 24, 19, 56, 62, 30, Жилище, Жилище-таван, Магазин, Жилище, 26, 21, 27, 52, 31, Жилище, Апартамент, 12, 2, 1, 23, 24, 1а, 9, Жилище, Митрополит Борис 35, Неофит Рилски 9, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 15, Николай Петрини 6, 8, 48, 13, 32, 45, 30, 44, 16, 53, 18, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 57, 49а, 21, 34, 7а, 42, 55, 39, 29, 46, Патриарх Евтимий 12, 7, 5, 10, 8, 3, Петко Р. Славейков 12, 6, 16, 11, 24, 5, 6, 11, 15, 1, 1a, 25, 31, 19, 10, 2а, 8, 4, 29, 27, 18, 9, 3, 13, 7, 23, 2, 21, 17, 22, 14, 20, Петър Ичев 5, 4, 2, 3, ПИ №04279. 603. 193, ПИ №04279. 604. 154, ПИ №04279. 604. 369, Полк. Кирил Чамишки 3, 8, Родолюбие 5, 2, Сан Стефано 15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8, Сапунджи Дере, Св. Иван Рилски 19, Свети Наум 2, 12, 4, 10, 8, Сергей Румянцев 10, 16, 13, 3, 7, 12, Жилище, 8, 1, 14, 2, 4, 11, 9, 6, 5, Славянска 15, 33, 48, 44, 42, 19, 27, 44 Зж 1, 21, 37, 35, 29, 50, 23, 31, 24, 25, 56, 8, 55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51, Сотир Атанасов 10, 12, 3, 7, 4, 2, 6, 9, 8, Стефан Караджа 4, 4а, 11, 8, 9а, 10, 5, 6, 9, 7, Стефан Стамболов 13, 53, 55, 57, 63, 80, 66, 82, 70, 74, 84, 90, 58, 72, 59, 78, 61, 56, 54, 58, 64, 62, 52, 33, 47, 37, 43, 41, 51, 49, 45, 35, 39, 68, 51, Теменуга 3, 5, 9, 1, 7а, 5, 7, Трети Март 33, 44, 51, 51, 51а, 41, 54, 48, 50, 46, 53, 52, 43, 47, 46, 49, 56, 42, 58, 57, 37, 36, 19, 24, 17, 31, 35, 29, 26, 32, 25, 21, 27, 40, 34, 20, 22, 28, 23, 30, 18, 12, 14, 16, 17, 62, 66, 69, 61, 66, 64, 55, УПИ ХХV 8846, Вр. Захранване, Хан Омуртаг 7, 3, 5, 6, Христо Смирненски 20, 25, 23, 19, 19 1, 21, Христо Чернопеев 24, 37, 22, 47, 35, 28, 39, 18, 33, 41, 43, 45, 26, 20, Цанко Церковски 15, 27, 17, 29, 19, 23, 25, 21, 4, 31, Цар Борис I 9, 24, 18, 25,  Офис

На 18.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, Мицански Андък

На 18.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград:  местност Мицански Андък, Мицански Андък

Община Гоце Делчев

На 17.08.2020 г. /09:00 – 13:30 ч./ –  Гоце Делчев:  Бабуна 12, 4, 8, 6, 3, 5, 10, 1, 10 А, 7, 2, Мидия 32, 15, 10, 17, 30, 19, 22, 14, 21, 31, 26, 11, 16, 13, 24, 28, 12, Полковник Борис Дрангов 86, 88, 94, 96, 90, 84, 92, Саук Бунар, Свещник 2, Серес 5, Средна 14, 16, Стражин 29, 37, 20, 28, 22, 2, 4, 13, 24, 21, 15, 30, 25, 34, 8, 19, 18, 27, 9, 33, 36, 23, 1, 7, 12, 5, 10, 11, 32, 31, 16, 26, 3, 35, 6, 14, 17, Страцин 27, 43, 42, 36, 8, 4, 24, 52, 17, 44, 13, 37, 50, 3, 18, 30, 45, 31, 33, 54, 40, 26, 2, 10, 19, 7, 6, 14, 32, 38, 12, 35, 28, 20, 11, 1, 48, 39, 25, 15, 16, 9, 21, 23, 5, 41, 29, Страцин 65, Струга 25, 54, 56, 27, 38, 37, 40, 42, 33, 24, 41, 44, 39, 31, 29, 46, 32, 52, 34, 50, 58, 23, 48, 26, 30, Струга 70, 82, 100, 86, 94, 68, 62, Търговска 41

На 17.08.2020 г. /09:00 – 13:30 ч./ –  Средна:  9

На 17.08.2020 г. /10:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев

На 18.08.2020 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:  Александър Стамболийски 7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, Асен Джикаров 4, 6, 3, 1, 8, Вела Пеева 6, Димо Хаджидимов 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1, Драма 25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, Елин Пелин 73, ТП-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32, Кавала 1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, Ленища, М. Ленища, Неврокоп 5, Отец Паисий 21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, Площада Магазин, 2а, Победа 1, 2, 4, Свилен Русев 8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, Свобода 8, 5, 6, Славянка 10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, Славянска 15, Тодор Паница 4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8, Чавдар Войвода 2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, Юрий Гагарин 2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1

На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Мусомища:  местност Стопански Двор Цех,,, Стопанска Пстройка, Цех, Склад

На 18.08.2020 г. /09:16 – 10:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Битоля 4, 5, 3, 2, 6, 1, Братя Миладинови 9, Брегалница 5, 7, 3, 2, 1, 6, 4, 1, Бяло Море Тото Пункт, 2, 2, 3, 1, 7, 5, 4, 6, 8 А, 14, 7, 9, 17, 5, 15, 10а, 11, 10, 10 А, Павилион, 13, 12, 4, 8, Васил Левски 13, Генерал Ковачев 2, Гоце Делчев Павилион, Тото Пункт, Дойран 1, 4, 2, 5, 3, Драма 7, 8, 10, 6, 1, 19, 16а, 12, 16, ТП5, 20, 5, 14, 16, 13, 4, 4, 8, 15, 10, 9, 18, Дунав 1, 2, 4 2, 3, 2,, 2, 1 2, Екзарх Антим 15, Жк. Юг Бл. 3 Вх. А, Звънчарска 28, 26, 24, 25, 32, 20, 23, 34, 19, 21, 3, 22, 16, 7, 1, 8, 17, 13, 15, 14, 12, 18, 4, 10, 11, 9, 3, 6, 5, 2, Иван Вазов 8, Илия Батаклиев Строителен Обект, 4, 5, Кавала 13, 12, 5 96, 11, 7, 5, 4, 6, 1 А, 10, 8, 9, 1, 3, 2, 2, Милан Конев 7, 4, 3, 5, 1, 6, 2, Неофит Бозвели 9, 2, 7, 5, 1, Неуточнен Адрес Пл. Македония, Култулен Дом, Паоло Ленц 2 Г, 2, 2, Парцел XIV, кв. 97а, Патриарх Евтими 4, 1, 3, 2, Серес 17 Сладкооп, 1, 16, 10, 15, 13, 9, 7, 2, 11, 8, 1, 12, 4, 6, 14, 5, Сестри Дукови 2, Солун 32, 28, 21, Павилион, 28 А, 26, 22, 24, 19, 5, 19 А, 30 Магазин, 1, 10, А, 30, 20, 14, 13, 16, 5, 18, 25, Стоян Петралийски 1, Струма 1, 2, 6, 4, 3, 5, Тодор Александров Закусвалня, 11 Павилион, 2, 3, 20, 8, 10, 16, 8, 14, 10 А, 5, 4, 18, 22, 1, 10, 15, 5, 3, 1, 11, 21, 17, 19, 5, 7, 11, Търговска 34, 1, 41, 18, 13, 33, 31, 11, 21, 24, 17, 7, 25, 27, 35, 19, 10, 15, 9, Христо Ботев 15, Христо Матов 1, 3, 9, 10, 2, 4, 5, Цар Иван Асен 14, 7, 11, 5, 13, 1а, 9, 15, 1, 20, 16, 3, 3, 18, Цар Калоян 10, 8, 6, 12 А, 1, 2, 4, 12, 6 А, Юг 10, 5, 2а, 4, 2 А, 2, 7, 8, 1, 2,, 3, 5 2, 3, 2,, 2, 2 А 2а,  Пазара, Пл. Македония

На 18.08.2020 г. /09:16 – 10:00 ч./ –  София:  Акад. Вера Мутафчиева 7

На 18.08.2020 г. /09:16 – 13:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Брегалница 1, Бяло Море 6, 8 А, 14, 7, 9, 17, 5, 15, 10а, 11, 10, 10 А, Павилион, 13, 12, 4, 8, Васил Левски 13, Гоце Делчев Павилион, Илия Батаклиев Строителен Обект, 4, 5, Кавала 2, Солун 13, 16, 5, 18, Струма 1, 2

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Горно Дряново:  029032 – М. Дяново

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Kурортен Kомплекс Попови Ливади вила, Почивна База, Гоце Делчев 73, местност Мочура Свинарник, Сграда, Цех, МТП, местност Сушица Разсадник, Офис, Рибарник, Фургон, Помпа, Пенковото, Пенчо Славейков 21, Преспа 3, 3, Серес 2, Симеон Радев 6, Сушица

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Гърмен:  Вальовица, Втора 21, 1, 24, 26, 27, 9, 30, 7, 35, 20, 10, 24, 14, 43, 36, 6, 4, 12, 1, 39, 3, 40, 42, 5, 8, 41, 15, 29, 2, 38, 13, 16, 26, 31, Двадесет и Втора 4, 9, 6, Двадесет и Девета 3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, 5, Двадесет и Осма 7, 14, 16, 20, 18, 10а, 2, 10, 12, 4, Двадесет и Пета 16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, 4, 1, 3, Двадесет и Първа 43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, 1, 21, 4, 11, 1, 6, 23, 9, 2, 10, 19, 5, 12, 15, 6, 3, 4, Двадесет и Седма 2, 4, 1, 3, 24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5, Двадесет и Трета 8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, 7, 4, Двадесет и Четвърта 3, 6, 3, 9, 7, 2, 16, 6, Двадесет и Шеста 18, 4, 3, 17, 2, 5, 1, 6, Двадесета 9, 15, 3, 13, 20, 11, 1, 17, 5, Дванадесета 8, 2, 3, 13, 1, 4, Девета 9, 3, 1, 5, 2, 7, 36, 25, 12, 18, 21, 20, 16, 34, 6, 26, 8, 17, 4, 11, 15, 10, 6, Деветнадесета 12, 7, 5, 18, 4, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6, Десета 33, 6, 11, 8, 17, 9, 3, 16, 12, 7, 18, 14, 2, 5, 47, 20, 49, 68, 78, 46, 50, 51, 66, 44, 29, 34, 72, 37, 22, 41, 32, 58, 43, 39, 60, 40, 23, 56, 62, 64, 52, 6, 36, 54, 38, 21, 19, 26, 45, 30, Единадесета 9, 3, 4, 15, 7, 1, 5, 16, 13, 10, 14, 1а, 19, 23, 11, 21, 6, извън регулацията 26, 2, Овчарник, М. Маноле, Пи-000490, Неуточнен Адрес ТП1, Археологически Резерват, Осемнадесета 6, 13, 34, 9, 8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9, Осма 29, 15, 11, 17, 1, 13, 20, 25, 10, 21, 7, 16, 3, 18, 14, 5, 13, 21, 6, 8, 27, Пета 13, 17, 2, 12, 5, 11, 19, 51, Петнадесета 4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, 56, Площада Поща, Първа 7, 67, 22, 31, 20, 16, 13, 24, 5, 14, 8, 18, 6, 15, 28, 3, 26, 9, 32, 23, 38, 21, 40, 19, 1, 44, 32, 34, 22, 36, 81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, 67, Павилион-магазин, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78, 51, 19, 52, 33, 55, 29, 39, 47, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 35, 41, Седемнадесета 7, 5, 3, 4, 10, Седма 18, 30, 13, 32, 9, 11, 8, 24, 1, 5, 3, 12, 6, 4, 28, 16, 26, 28, 31, 13, Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6, Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2, Суадживица, Тальова Върба, Трета 55, 43, 35, 45, 26, 34, 51, 37, 44, 76, 38, 47, 30, 33, 48, 52, 39, 32, 40, 53, 5, 3, 61, 59, 57, 55, 56, 48, 21, 19, 5, 10, 1, 7, 17, 29, 8, 15, 6, 12, 22, 11, 27, 9, 13, 2, Тридесет и Втора 2, Тридесет и Пета 2, 4, 8, 6, Тридесет и Първа 3, 8, 6, 2, 4, Тридесет и Трета 14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, 7, 5, Тридесет и Четвърта 6, 20, 4, 109, 8, 3, 7, 1, 2, Тридесет и Шеста 1, Тридесета 1, 4, 3, 6, Тринадесета 21, 9, 7, 5, 11, 20, 13, 2, 9, Ценьов Тумба, Четвърта 6, 5, 9, 1, 9, Четиринадесета 32, 4, 3, 9, Шеста 2, 7, 8, 10, 9, 4, 5, 6, 8, 8, 4, 2, Шестнадесета 4, 3, 6, 2, 4, 9, Шопарланка,  29, 33

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дебрен:  033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора 1, 5, 8, 1а, 7, 11, 2, 10, 3, 18, 12, 1, 16, 6, 22, 9, 14, 4, 5, 21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29, Двадесет и Втора 12, 5, 6, 9, Двадесет и Осма 3, Двадесет и Пета 9, 8, Двадесет и Първа 5, Двадесет и Седма 1, 12, 6, Двадесет и Трета 15, 32, 7, 1, 44, 29, Двадесет и Четвърта 3, 24, 6, 7, Двадесета 35, 20, 6, 30, 1, 26, 14, 12, 24, 4, 28, 22, 16, 10, 2, 18, 3, 8, 7, 9, 36, 5, Дванадесета 4, 13, 1, 16, 18, 1, 20, 27, 6, 15, 5, 3, 14, 10, 2, 7, 12, 9, 11, Девета 15, 1, 5, Деветнадесета 3, 1, 5, 7, 5, 15, 9, 3, 11, 1, 7, 13, Десета 45, 31, 29, 25, 7, 35, 41, 27, 3, 23, 22, 2, 37, 17, 1, 11, 14, 39, 12, 24, 16, 5, 18, 19, 9, 15, 21, 13, 33, Драча, Единадесета 23, 20, 1, 14, 15, 6, 24, 2, 19, 11, 4, 26, 16, 21, 8, 17, 10, извън регулация ПИ 038014, Корилово, М. Решманица, местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5, 10, 3, 1, 4, Осма 5, 18, 5, 13, 6, 4, 21, 12, 8, 20, 15, 24, 11, 19, 10, 2, 16, 9, 3, 17, 7, Пета 33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9, Петнадесета 21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10, 5, Първа 67, 17, Автоработилница, 63, 33, 30, 61, 39, 55, 27, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 59, 49, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 34, 40, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 42, 22, 54, 20, 40, 19, 21, 8, 11, 7, 13, 18, 2, 14, 5, 17,,, 9, 10, 12, 15, 3, 6, 32, 1, 16, 4, Решманица, Седемнадесета 12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8, Седма 6, 1, 3, 5, 4, 8, 2, Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2, Ст 22 Кл В ТП Дебрен 2, Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета 31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 19, 13, 8, 6, 11, 29, 18, 37, 49, 35, 10, 43, 45, 41, 31, 51, 33, 47, Тринадесета 1, 26, 2, 3, УПИ 5, Чавдаров Кавак, Четвърта 27, 1, 6, 4, 8, 2, 16, 31, 25, 40, 44, 5, 21, 39, 32, 33, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 11, 9, 12, 10, 16, 24, 29, 26, 28, 23, Четиринадесета 32, 17, 15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1, 6, Чорбаджика, Шеста 42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52, 22, 26, 15, 24, 34, 13, 18, 16, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8, 58, 56, 54, Шестнадесета 9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7, 3, 1, 23, 3, 1, Шопарланката,  51, 1, ТП2, 3

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дъбница:  055001, Втора 4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3, Двадесет и Пета 20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25, Двадесет и Седма 21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5, Двадесет и Четвърта 3, 7, 5, Двадесет и Шеста 4, 6, Двадесета 11, Дванадесета 10, Девета 19, Десета 11, Неуточнен Адрес ТП1 Дъбница, Пета 1, Петнадесета 1, 10, 12, 13, 8, Първа 1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2, Седемнадесета 10, 17, 15, Стопански Двор Свинарник, Склад и Работилница, Автоработилница, Склад, Офис, Работилница, Времянка, Трета 1, Тринадесета 5, 3, 7, Четвърта 3, 13, Четиринадесета 54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18, Шеста 14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4, Шестнадесета 1, 2, 7, 3, 1, 5, 4,  Площад, 2, 1

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Ковачевица:  кв. 23, УПИ ІV

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Копривлен:  Неуточнен Адрес Овчарник

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Лещен:  УПИ II – 273, УПИ II, ПИ №271, кв. 19, УПИ VI, ПИ №269, кв. 19,  Временно Строително Табло

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Марчево:  042004, 042005 – М. Самуилска Поляна, 047096 По квс на С. Марчево М. Пъдарка, Голек, Канина, Курорт Огняновски Минерални Бани, Ст 19 ТП Марчево 2

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:  034075, ||-42, кв. 3 М. Банята, Благой Матеров 1, 5, 2, 10, 15, 16, 11, 6, 12, 18, 13, 22, 17, 20, 7, 8, 21, Втора 1a, 1, 2, Горни Бани Сграда, 9, 1, 10, Преди База Апк, Почивна Станция, 1, Хотел, Времянка, Двадесет и Втора 3, 1, 4, 4, 16, Двадесет и Девета 11, 7, 9, 29, 5, 6, 21, 17, 3, 13, Двадесет и Осма 5, 28, 2, 4, 9, 3, Двадесет и Пета 3, 4, 7, 6, 2, 8, 3, 12, 4, 10, Двадесет и Първа 18, 17, 216, 8, 1, 19, 9, 4, 3, 13, 6, 44, Двадесет и Седма 15, 14, 7, 13, 12, 9, 4, 5, 1, 2, 6, 8, Двадесет и Трета 1, 3, Двадесет и Четвърта 3, 7, 1, 8, 6, Двадесет и Шеста 7, 4, 5, 27, 6, 21, 15, 9, 11, 12, 4, 18, 1, 20, 13, 14, 16, Двадесета 6, 7, 8, 9, 12, 22, 3, 19, 4, 1, 10, 2, 18, Дванадесета 6, Деветнадесета 4, 5, 2, 8, 7, 6, 3, 11, 16, 13, 15, 17, Димитър Кемалов 45, 49, 35, 12, 6, 8, 37, 10, 41, 43, 47, 39, 33, 31, 41, Долни Бани Ресторант, Времянка, Иван Вазов 1, 28, 57, 29, 40, 5, 49, 45, 25, 10, 4, 13, 2, 19, 53 Кметство, 55, 17, 7, 41, 24, 11, 12, 26, 33, 21, 8, 14, 38, 9, 43, 3, 15, 42, 51, 31, 75, 1, 6, 63, 44, 46, 18, 50, 16, 27а, 27, 53, 32, 47, 48, Кирил и Методийй 10, 9, 2, 33, 17, 11, 21, 16, 35, 19, 28, Каравана, 7, 24, 30, 22, 37, 8, 12, 3, 27, 26, 18, 25, Курбаня 1, 15, Неуточнен Адрес Градски Бани, Поща, Площад, Стълб №23, Кл. В, ТП3, Осемнадесета 1, 8, 2, 3, 6, 7, Отец Пайсий 26, 28, 24, 2, 3, 11, 10, 12, 14, 1, 15, 13, 9, 6, 7, 5, 19, 4, Пета 2, Петдесет А, Петнадесета 5, 3, Първа 2, 8, 4, 14, 17, 13, 6, 11, 3, 19, 21, 15, 1, Ст 2 Кл. В ТП Огняново 1, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Трета 5, 6, 7, Тридесета 24, 1, 13, 2, 6, 4, 12, 15, 9, 3, 10, 20, 7, 11, Четвърта 12, 14, 3, 8, 10, Четиридесет и Първа 9, 2, 5, 1, 7, 3, Шестнадесета 1

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Осиково, Общ. Гърмен:  1

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Рибново:  000317, Землището на С. Рибново, 048031, III-966, кв. 56, Втора 8, 11, 1, 7, 9, 13, 3, Върбиците, Двадесет и Втора 4, 5а, 2, 10, 1, 8, 12, 14а, 14, 1а, 5, 7, 6, 7а, Двадесет и Девета 1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9, Двадесет и Осем 6, 5, 9, 12, 7, Двадесет и Пета 2, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 4, Двадесет и Първа 6, 1, 3, 10, 5, 2, 4, 14, 12, 14а, 8, Двадесет и Седем 4, 8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 13, 5, 3, 2, 6, 7, 4, 14, Двадесет и Трета 2, 1, 4, 8, 6, 9, 7, 3, 6, 6, Двадесет и Четвърта 2, 3, 5, 1, Двадесет и Шеста 1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 20, 12, 13, 21, 29, 17, 25, Двадесета 5, 1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4, Дванадесета 10, 17, 1, 3, 13, 15, 2, 9, 4, 12, 8, 10, 17, 14, 6, 7, 24, 19, 11, Девета 1, 6, 3a, 5, 7a, 4, 3, 7, 8, 9, Деветнадесета 2, 8, 5, 7, 3, 6, 1, 4, Десета 6, 12a, 2, 5, 12, 6а, 8, 4, 10, 20, 14, 7, 30, 26, 5, 28, 9, 11, 13, 18a, 17, 1, 16, Единадесета 11, 12, 5, 8, 16, 1, 3, 2, 4, Ливаде, М. Бърдо 3, 5, 4, 12, 14, 11, 8, 7, 9, М. Плевнето 13, 3, 14, 21а, 27, 15, 9, 12, 22, 26, 8а, 6, 4, 1, 21, 28, 19, 2, 8, 17, 11, 5, 23, 20, 30, 18, 16, М. Селища 2, 10, 3, 2, 7, 1, 11, М. Снесеното 6, 8, 4, 5, 1, М. Тръне 1, 2, 4, 3, 5, местност Бърдо 5, Неуточнен Адрес Центъра, Поща, В Началото на Селото В Ляво, Осемнадесета 9, 2, 5, 1, 3, 6, 4, 7, 11а, 13а, 11, 9а, 13, 10, 8, 20, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 17, 25, 18, 31, 23, 16а, Осма 11, 9, 16, 15, 10, 4, 6, 8, 17, 18, 2a, 2, 13, 7, 14, 12, 1a, 5, 11a, Пета 5, 6, 11, 23, 19, 16, 3, 20, 21, 4, 1, 8, 17, 9, 18, 2, 15, 7, 10, Петнадесета 5, 21, 4, 3, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 16, 1, 8, 10, 9, 27, 19, 12, 38, 31, 36, 47, 2, 6, 26, 33, 13, Първа 35a, 27, 64, 48а, 39, 41, 54, 46, 47a, 43a, 58, 28, 45, 40, 50, 37, 33 А, 48, 52, 35, 37a, 31, 62, 29, 29а, 46б, 42, 39a, 33, 49, 43, 46а, 60, 31а, 44, 58a, 50а, 92, 100, 83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 55, 53, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 45a, 64, 70, 65, 61, 76, 14, 1, 17, 8а, 35, 38, 7, 1 А, 2, 13, 22, 36, 30, 6, 18, 12, 34, 11, 14, 28, 4, 3, 5, 16, 26, 8, 10, 1а, 32, 9, 19, Седемнадесета 9, 16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 11, 9, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а, Седма 1, 7, 8, 32, 12, 26, 6, 17, 9, 36, 22, 16, 11, 21, 34, 3, 25, 19, 4, 38, 30, 28, 29, 5, 2, 13, 7, 1, 2, 28, Трета 4, 17, 9, 2, 6, 7, 3, Тридесет и Първа 6, Тридесета 12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24, Тринадесета 23, 11, 10, 36, 20, 18, 15, 1, 16, 9, 38, 7, 26, 22, 21, 30, 34, 17, 6, 2, 13, 19, 5a, 24, 12, 5, 8, 28, 4, 15а, 14, 27, 3, 32, 25, Четвърта 12, 4, 4, 6, 12, 8, 3, 1, 2, Четиринадесета 2, 1, 10, 2а, 13, 4, 5, 6, 8, 6a, 17, 3, Шеста 6, 15, 10, 9, 11, 4, 2, 5, 13, 1, 3, 8, Шестнадесета 23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 7, 6, 10, 13, 11, 21, 4, 2,  4, 9, 10, 6, 6б, 3, 2, 6а

На 18.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Скребатно:  Над Селото- Оградите

На 18.08.2020 г. /09:31 – 14:00 ч./ –  Дебрен:  Втора 1, Двадесет и Първа 5, Двадесет и Седма 1, 12, 6, извън регулация ПИ 038014, Корилово, Осемнадесета 17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5, Пета 33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9, Петнадесета 21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10, Седма 6, 1, 3, 5, 4, 8, Четвърта 27, Четиринадесета 32, 17, Шеста 42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52, Шестнадесета 9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7

На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:  Kурортен Kомплекс Попови Ливади Магазин и Механа, вила, Горски Пункт, Бунгало, Павилион, вила, Бунгало Пиерик, Склад, К. К. Попови Ливади, Папаз Чаир, Попови Ливади

На 19.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч./ –  Гоце Делчев:  V-64001 кв. 261, Ал. Стамболийски Информационен Център, 13, 3, 6, 7, 11, 10, 2, 8, Бивш Пансион, 5, 29, 1, 3 3, 4, 9, 11, 12, 37, 30, 32, 25, 16, 33, 29, 28, 27, 31, 15, 24, 18, 26а, 17, 16, 21, 23, 19, 20, 26, 22, 13, Алеко Константинов 6, 2, 3, 2, 5, Арда 8, 11, 2, 7, 5, 4, 3, 9, 6, 1, 13, 12, 10, Атанас Дуков 6, Атанас Свещаров 4, 5, 7, 1, 6, 2, 3, 9, Атанас Тешовски 21, 23, 26, 24, 22, Братя Миладинови 9, 5, 8, 10, 6, 6а, 14, 4, 12, 1, 3, 1, 20, 15, 11, 28, 19, 9, 13, 27, 21, 22, 23, 34, 32, 25, 26, 27б, 17, 18, Бузлуджа 9, 1, 4, 10, 21, 8, 7, 6, 5, Бяло Море 2, Васил Априлов 2,, 3, 3, 4, 6, Васил Левски 4, Враня 5, 4, 2, 3, 1, 7, 1, Генерал Ковачев 2, 30, 13, 14, 1, 29, 35, 20, 26, 12, 10, 6, 18, 33, 23, 27, 16, 4, 19 А, 22, 31, 24, 28, 15, 25, 37, 2, 8, Георги С. Раковски 10, 13, 15, 17, 6, 4, 12, 8, Гоце Делчев Лавка, 8, Гранична 1, 11, 8, 10, 4, 3, 2, 7, 6, 5, Дебър 6, 1, 7, 4, 5, 3, 2, Димитър Димов 2, 12, 8, 5 А, Драгоман 149, 156, 148, 153, 136, 110, 54, 55, 48, 74, 76, 45, 65, 42, 140, 187, 98, 154 А, 152, 90, 144, 170, 88, 104, 61, 80, 50, 90, 128, 122, 68, 114, 56, 134, 112, 89, 82, 108, 102, 142, 63, 124, 182, 161, 142, 174, 12, 159, 86, 172, 128, 181, 101, 58, 119, 183, 57, 168, 63, 150, 66, 96, 51, 72, 80, 59, 146, 84, 107, 75, 174, 146, 108, 118, 13, 186, 157, 180, 126, 170, 132, 182, 150, 151, 65, 62, 53, 75, 60, 94, 158, 166, 100, 179, 49, 92, 126, 154, 95, 160, 70, 47, 155, 73, 52, 67, 101, 120, 162, 172, 116, 138, 130, 94, 85, 164, 84, 114, 8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, ТП25, 5, 18, 35, 43, 31, 4, 31, Драма 38, 27, 31, 31, 40, 31, 42, 15, 6, 9, 16, 19, ТП5, 16, 16а, 4, 18, 10, 20, 1, 12, 14, 8, 13, 15, 7, 8, 4, 17, 5, 10, 26, 28, 3, 24, 12, 23, 38, 27, 25, 34, 22, 21, Екзарх Антим 1, 10, 12, 8, 15, 18, 11, 19, 20, 17, 35, 27а, 1, 40, 38, 29, 19, 30, 4, 11, 12, 21, 24, 36, 33, 2, 32, 42, 28, 14, 31, 34, 35 А, 44, 13, 48, 26, 10, 27, 25, 23, 6, 50, 10, 39, 8, Екзарх Йосиф 3, 3, 8, 3 3, 7, 3, 34, 2, 8, 9, 20, 26, 19, 30, 4, 15, 11, 28, 13, 6, 3 3, 16, 24, 10, 5, 22, 12, Иларион Макариополски 28, 8, 2, 1, 8а, 6, 1, 21, 3, 28, 12, 11, 20, 19, 26, 27, 14, 16, 24,, 3, 5, 22, 17, 13, 3, 1, 4, 9, Строителен Обект, 23, 15, 31, 36, 39, 55, 53, 54, Павилион, 33, 1, 41, 47, 42, 33а, 44, 52, 50, 58, 45, 61, 52а, 32, 4, 35, 48, 56, 43, 49, 60, 27, 37, 46, 29, 34, 30, 59, 40, 51, 57, 1, Илинден 8, 8, 4, 2, 6, 8, 9, 7, 1, 5, 3, Илия Дуков 2а, 2, 5, 23, 3, 4, 1, 6, кв. 157, 207, 216, 218, кв. 158 УПИ І, Кичево 4, 1, 5, 2, Комсалко Лако, Крива Паланка 1, 1, 7, Кръстьо Сарафов 2, 3, 6, 4, Лакото 8, Майор Димитър Думбалаков 3, Марица 5, 9, 3, 8, 11, 1, 4, 6, 13, 7, 12, 5, Марица 5а, местност Стрелбището вила, Михаил Антонов 4, 2, Мише Баир, Неофит Бозвели 7, 9, 1, 5, 2, 15, 6, 11, ТП Калоян, 13, 14, 4, Неуточнен Адрес Пл. Македония, Култулен Дом, Никола Мандушев 30, 13, 2, 11, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 4, Ниш 2, Отец Паисий 25, 21, 19, Първо Оу, 17, 23, 2, 15, 4, Охрид 10, 3, 7, 8, 12, 14, 1, 2, 5, 4, 6, Паспортна Служба Гоце Делчев и Района Около Нея, Патриарх Евтими 2, 3, 4, 1, 11, 6, 7, 12, 10, Пейо К. Яворов 19 Б, Пенчо Славейков 2, 5, 1, 8, 3, 4, 12, 11, 7, 9, 10, 6, 7, 28, 27, 21, 22, 29, 23, 34, 31, 16, 24, 26, 25, 18, 20, 16, 17, 21, 13, Пирин 38, 29, 59, 30, 35, 32, 61, 34, 43, 22, 39, 25, 63, 24, 49, 41, 55, 26, 23, 60, 27, 31, 19, 28, 37, 18, 45, 57, 33, 40, 21, 47, 36, 10, 4, 17, 19, 15, 14, 9, 16, 2, 3, 7, 8, 12, 6, 11, 13, 9, 1, 1 1, Полковник Борис Дрангов 3, 3, 6, 4, 2, 3 3, 20, 34, 18, 26, 15, 32, 1, 24, 5, 22, 30, 17, 11 В, 7, 13, 28, 11, 41, 19, 43, 39, 17, 11, 19, 23, 17, 21, 14, 34,, 34, 34 34, 34, 34, 8, Потока 103, 93, 63, 77, 54, 91, 48, 87, 67, 154, 73, 48, 112, 48, 86, 97, 44, 87, 83, 58, 50, 110, 56, 60, 71, 158, 75, 62, 69, 79, 114, 81, 61, 80, 65, 85, 142, 59, 61, 52, 70, 31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а, 2, 4, 10, 6, 4 А, 3, 8, Преспа 1, 2, 6, Прилеп 1, 5, 7, 3, 6а, 4, 6, 4, Солун 23, Стара Планина 65, Стефан Захариев 4, 1, 2, Стойо Льондев 10, 4, 3, 8, 11, 7, 6, 1, 9, 2, 5, Стоян Петралийски 1, Струма 3, Тодор Александров 36, 32, 30, 13, 1, 20, 3, 8, 10 А, 16, 10, 10, 14, 8, 5, 18, 4, 22, 2, 29, 20, 30, 28, 24, 26 Гараж, 32, 26, Тодор Каблешков 7, 9, 11, 3а, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 6, Тодор Паласкаря 5, 7, 3, 7, Тодор Стоянов 3, 1, Тунджа 3, 15, 5, 7, 9, 1, 13, 17, 11, 11, Търговска 41, Христо Матов 3, 4, 10, 5, 1, 9, 2, 11, 13, 9, Христо Силянов 55, 45, 60, 25, 29, 52, 23, 56, 50, 37, 6, 49, 41, 54, 62, 66, 43, 58, 27, 51, 39, 64, 6, 1а, Ет, 2, 10, 8, 4, 14 А, 1, 14, 3а, 12, 15, 48, 50, 21, 40, 1, 17, 42, 50а, 2, 44, 4, 19, 46, Цар Иван Асен 16, 1, 3, 5, 18, 9, 20, 11, 1а, 3, 14, 13, 7, 1

На 19.08.2020 г. /09:01 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Ал. Стамболийски 15, 24, 18, 26а, 17, 16, 21, 23, 19, 20, 26, 22, Алеко Константинов 3, 2, 5, Арда 13, 12, 10, Васил Левски 4, Генерал Ковачев 13, 14, 1, 29, 35, 20, 26, 12, 10, 6, 18, 33, 23, 27, 16, 4, 19 А, 22, 31, 24, 28, 15, 25, 37, 2, 8, Илия Дуков 3, 4, 1, 6, Крива Паланка 1, 7, Марица 5, Михаил Антонов 4, 2, Отец Паисий 21, 19, Първо Оу, 17, 23, 2, 15, Охрид 10, 3, 7, 8, 12, 14, 1, 2, 5, 4, 6, Паспортна Служба Гоце Делчев и Района Около Нея, Пирин 38, 29, 59, 30, 35, 32, 61, 34, 43, 22, 39, 25, 63, 24, 49, 41, 55, 26, 23, 60, 27, 31, 19, 28, 37, 18, 45, 57, 33, 40, 21, 47, 36, Полковник Борис Дрангов 41, 19, 43, 39, 17, 11, Тодор Каблешков 7, 9, 11, 3а, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 6, Тунджа 3, 15, 5, 7, 9, 1, 13, 17, 11

На 19.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:  V-64001 кв. 261, Ал. Стамболийски Информационен Център, 13, 3, 6, 7, 11, 10, 2, 8, Бивш Пансион, 5, 29, 1, 3 3, 4, 9, 11, 12, 37, 30, 32, 25, 16, 33, 29, 28, 27, 31, 15, 24, 18, 26а, 17, 16, 21, 23, 19, 20, 26, 22, 13, Алеко Константинов 6, 2, 3, 2, 5, Арда 8, 11, 2, 7, 5, 4, 3, 9, 6, 1, 13, 12, 10, Атанас Дуков 6, Атанас Свещаров 4, 5, 7, 1, 6, 2, 3, 9, Атанас Тешовски 21, 23, 26, 24, 22, Братя Миладинови 9, 5, 8, 10, 6, 6а, 14, 4, 12, 1, 3, 1, 20, 15, 11, 28, 19, 9, 13, 27, 21, 22, 23, 34, 32, 25, 26, 27б, 17, 18, Бузлуджа 9, 1, 4, 10, 21, 8, 7, 6, 5, Бяло Море 2, Васил Априлов 2,, 3, 3, 4, 6, Васил Левски 4, Враня 5, 4, 2, 3, 1, 7, 1, Генерал Ковачев 2, 30, 13, 14, 1, 29, 35, 20, 26, 12, 10, 6, 18, 33, 23, 27, 16, 4, 19 А, 22, 31, 24, 28, 15, 25, 37, 2, 8, Георги С. Раковски 10, 13, 15, 17, 6, 4, 12, 8, Гоце Делчев Лавка, 8, Гранична 1, 11, 8, 10, 4, 3, 2, 7, 6, 5, Дебър 6, 1, 7, 4, 5, 3, 2, Димитър Димов 2, 12, 8, 5 А, Драгоман 149, 156, 148, 153, 136, 110, 54, 55, 48, 74, 76, 45, 65, 42, 140, 187, 98, 154 А, 152, 90, 144, 170, 88, 104, 61, 80, 50, 90, 128, 122, 68, 114, 56, 134, 112, 89, 82, 108, 102, 142, 63, 124, 182, 161, 142, 174, 12, 159, 86, 172, 128, 181, 101, 58, 119, 183, 57, 168, 63, 150, 66, 96, 51, 72, 80, 59, 146, 84, 107, 75, 174, 146, 108, 118, 13, 186, 157, 180, 126, 170, 132, 182, 150, 151, 65, 62, 53, 75, 60, 94, 158, 166, 100, 179, 49, 92, 126, 154, 95, 160, 70, 47, 155, 73, 52, 67, 101, 120, 162, 172, 116, 138, 130, 94, 85, 164, 84, 114, 8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, ТП25, 5, 18, 35, 43, 31, 4, 31, Драма 38, 27, 31, 31, 40, 31, 42, 15, 6, 9, 16, 19, ТП5, 16, 16а, 4, 18, 10, 20, 1, 12, 14, 8, 13, 15, 7, 8, 4, 17, 5, 10, 26, 28, 3, 24, 12, 23, 38, 27, 25, 34, 22, 21, Екзарх Антим 1, 10, 12, 8, 15, 18, 11, 19, 20, 17, 35, 27а, 1, 40, 38, 29, 19, 30, 4, 11, 12, 21, 24, 36, 33, 2, 32, 42, 28, 14, 31, 34, 35 А, 44, 13, 48, 26, 10, 27, 25, 23, 6, 50, 10, 39, 8, Екзарх Йосиф 3, 3, 8, 3 3, 7, 3, 34, 2, 8, 9, 20, 26, 19, 30, 4, 15, 11, 28, 13, 6, 3 3, 16, 24, 10, 5, 22, 12, Иларион Макариополски 28, 8, 2, 1, 8а, 6, 1, 21, 3, 28, 12, 11, 20, 19, 26, 27, 14, 16, 24,, 3, 5, 22, 17, 13, 3, 1, 4, 9, Строителен Обект, 23, 15, 31, 36, 39, 55, 53, 54, Павилион, 33, 1, 41, 47, 42, 33а, 44, 52, 50, 58, 45, 61, 52а, 32, 4, 35, 48, 56, 43, 49, 60, 27, 37, 46, 29, 34, 30, 59, 40, 51, 57, 1, Илинден 8, 8, 4, 2, 6, 8, 9, 7, 1, 5, 3, Илия Дуков 2а, 2, 5, 23, 3, 4, 1, 6, кв. 157, 207, 216, 218, кв. 158 УПИ І, Кичево 4, 1, 5, 2, Комсалко Лако, Крива Паланка 1, 1, 7, Кръстьо Сарафов 2, 3, 6, 4, Лакото 8, Майор Димитър Думбалаков 3, Марица 5, 9, 3, 8, 11, 1, 4, 6, 13, 7, 12, 5, Марица 5а, местност Стрелбището вила, Михаил Антонов 4, 2, Мише Баир, Неофит Бозвели 7, 9, 1, 5, 2, 15, 6, 11, ТП Калоян, 13, 14, 4, Неуточнен Адрес Пл. Македония, Култулен Дом, Никола Мандушев 30, 13, 2, 11, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 4, Ниш 2, Отец Паисий 25, 21, 19, Първо Оу, 17, 23, 2, 15, 4, Охрид 10, 3, 7, 8, 12, 14, 1, 2, 5, 4, 6, Патриарх Евтими 2, 3, 4, 1, 11, 6, 7, 12, 10, Пейо К. Яворов 19 Б, Пенчо Славейков 2, 5, 1, 8, 3, 4, 12, 11, 7, 9, 10, 6, 7, 28, 27, 21, 22, 29, 23, 34, 31, 16, 24, 26, 25, 18, 20, 16, 17, 21, 13, Пирин 38, 29, 59, 30, 35, 32, 61, 34, 43, 22, 39, 25, 63, 24, 49, 41, 55, 26, 23, 60, 27, 31, 19, 28, 37, 18, 45, 57, 33, 40, 21, 47, 36, 10, 4, 17, 19, 15, 14, 9, 16, 2, 3, 7, 8, 12, 6, 11, 13, 9, 1, 1 1, Полковник Борис Дрангов 3, 3, 6, 4, 2, 3 3, 20, 34, 18, 26, 15, 32, 1, 24, 5, 22, 30, 17, 11 В, 7, 13, 28, 11, 41, 19, 43, 39, 17, 11, 19, 23, 17, 21, 14, 34,, 34, 34 34, 34, 34, 8, Потока 103, 93, 63, 77, 54, 91, 48, 87, 67, 154, 73, 48, 112, 48, 86, 97, 44, 87, 83, 58, 50, 110, 56, 60, 71, 158, 75, 62, 69, 79, 114, 81, 61, 80, 65, 85, 142, 59, 61, 52, 70, 31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а, 2, 4, 10, 6, 4 А, 3, 8, Преспа 1, 2, 6, Прилеп 1, 5, 7, 3, 6а, 4, 6, 4, Солун 23, Стара Планина 65, Стефан Захариев 4, 1, 2, Стойо Льондев 10, 4, 3, 8, 11, 7, 6, 1, 9, 2, 5, Стоян Петралийски 1, Струма 3, Тодор Александров 36, 32, 30, 13, 1, 20, 3, 8, 10 А, 16, 10, 10, 14, 8, 5, 18, 4, 22, 2, 29, 20, 30, 28, 24, 26 Гараж, 32, 26, Тодор Каблешков 7, 9, 11, 3а, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 6, Тодор Паласкаря 5, 7, 3, 7, Тодор Стоянов 3, 1, Тунджа 3, 15, 5, 7, 9, 1, 13, 17, 11, 11, Търговска 41, Христо Матов 3, 4, 10, 5, 1, 9, 2, 11, 13, 9, Христо Силянов 55, 45, 60, 25, 29, 52, 23, 56, 50, 37, 6, 49, 41, 54, 62, 66, 43, 58, 27, 51, 39, 64, 6, 1а, Ет, 2, 10, 8, 4, 14 А, 1, 14, 3а, 12, 15, 48, 50, 21, 40, 1, 17, 42, 50а, 2, 44, 4, 19, 46, Цар Иван Асен 16, 1, 3, 5, 18, 9, 20, 11, 1а, 3, 14, 13, 7, 15, 2, 4, 3, 1, 8, 16, 6, 5, 12, Цар Калоян 8, 6, 4, 12, 1, 10, 12

На 19.08.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:  Kурортен Kомплекс Попови Ливади Бунгало,, вила, Хижа, вила, Димо Хаджидимов 37, Попови Ливади

На 19.08.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Добротино:  Сарп Дере

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:  000792, 072015, 595, Александър Стамболийски 7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, 25, 31, 24, Анещи Узунов 16, 13, 22, 23, 10, 7, 5, 18, 12, 21, 8, 2, 19, 14, 20, 3, 6, 17, 11, 1, 9, 4, 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, 10, 34, Асен Джикаров 4, 6, 3, 1, 8, 10, 11, Балтачица 3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, 2, 52, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 16, 43, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 28, Бузлуджа 3, 5, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14, Васил Левски 22, 13, 11, 4, 14, 20, 8, 26, 7, 16, 6, 12, 10, 15, 17, 1, 30, 34, 26, 15, 28, 11, Вела Пеева 6, 11, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 14, 2, 1, 12, Даме Груев 1, 11, 17, 20, 14, 16, 25, 13, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 12, 7, 15, Димо Хаджидимов 1, 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1, Драма 25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, 25, 21, 23, 31, 27, Дунав 7, 6, 11, 17, 4, 15, 14, 3, 8, 9, 15, 10, 12, 19, 5, 10, 2, 13, 20, 1, 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, 4, 11, Елин Пелин 25, 3, 9, 13, ТП-4, 41, 39, 23, 21, 28, 51, 42, 50, 49, 10, 12, 17, 44, 24, 34, 6, 35, 13, 26, 16, 43, 22, ТП-1, 37, 19, 20, 18, 23, 38, 67, 55, 8, 5, 53, 33а, 41, 59, 30, 29, 21, 33, 39, 45, 15, 4, 46, 76, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, 81, ТП-2, 59, 73, ТП-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32, Илезица 1, Йордан Йовков 1, 2, 7, 8, 14, 6, 10, 4, 3, Кавала 1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, 22, Кирил и Методийй 1, 4, 5, 7, Кокиче 4, 1, 2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 12, 22, 4, 14, 13, Крали Марко 1, 6, 4, 2, 3, Ленища, М. Ленища, Места 12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14, местност Вельов Рид Помпена Станция, Ханче, местност Лозята Времянка, местност Шатора Стопанска Постройка, Неврокоп 1, 34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 6, 11, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26, 5, Неуточнен Адрес Поща, Октомври 15, 10, 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7, Орфей 7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9, 20, Отец Паисий 21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 1, 10, П. Р. Славейков 6, 8, 5, 4, 7, 3, 2, ПИ -778, Площада Магазин, 2а, Клуб, Павилион, Победа 1, 2, 4, Разпът, Родопа 8, 9, 10, 3, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев 8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, 13, 18, 12, Свобода 8, 5, 6, 3, 2, 1, Селище 4, Славянка 10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, 13, Славянска 15, Слатина, Стопански Двор Времянка, Офис, Шивашки Цех, Помпена Станция, Теменуга 2, Тодор Паница 4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8, Тридесет и Пета 15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5, 1, 13, 14, 6, Тридесет и Шеста 6, 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, 2, Тъпане, УПИ Іі, кв. 44, Христо Ботев 16, 21, 15, 11, 10, 5, 16, 8, 22, 25, 17, 7, 13, 23, 6, 19, 1, 18, 2, Чавдар Войвода 2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, 12, Чешмите, Юрий Гагарин 2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1,  0

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Блатска:  030023, Местн. Бозукдермен,  ТП2, ТП1

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Боголин:  253,  ТП1

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:  местност Мочура

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Гърмен:  Маноле, местност Маноле

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Долно Дряново:  УПИ-I, кв. 30

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Дъбница:  Двадесет и Втора 6, 16, 20, 8, 7, 10, 9, 12, 18, Двадесет и Девета 3, 7, 2, 4, 5, Двадесет и Осма 4, 1, 6, 2, 8, 10, Двадесет и Пета 17, Двадесет и Първа 1, 3 А, 4, 3, 6, Двадесет и Трета 12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4, Двадесет и Шеста 3, 2, Двадесета 9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1, Дванадесета 8, Девета 28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 7, 11, 14, Деветнадесета 8, 5, 7, 4, 2, 3, 9, Десета 5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11, Единадесета 8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4, Кюприжик, Неуточнен Адрес Поща, Осемнадесета 5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22, Осма 3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1, Пета 4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15, Петнадесета 14, 2, 3, 4, Първа 7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 42, 27, 25, 32, 34, 22, 13, 36, 15, 29, 21, 23, 18, 33, 40, 35, 6, 8, 24, 38, 20, Седемнадесета 2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7, Седма 9, 5, 13, 1, 11, 17, Стопански Двор Сграда, Цех, Трета 10, 11, 24, 10, 8, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 13, 26, 19, 16, 20, 9, 23, 2, 28, Четвърта 9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36, 17, 34, Шеста 20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26, Шестнадесета 23, 9, 10, 15, 11, 13,  21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Копривлен:  Неуточнен Адрес Помпена Станция

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Крибул:  262,  ТП1

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Крушево, Общ. Гърмен:  Vі-138, кв. 10, Іх-108

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Ново Лески

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Ореше

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Теплен

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Хаджидимово:  Мержането

На 20.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Хвостяне:  28028, УПИ-V, кв. 2,  ТП1

На 20.08.2020 г. /09:01 – 14:00 ч./ –  Долно Дряново:  Клиентите Захранени От ТП1, УПИ-I, кв. 30

На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:  Бузлуджа 9, 1, 4, 10, 21, 8, 7, 6, 5, Драгоман 8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, ТП25, 5, 18, 35, 43, 31, 4, Драма 26, 28, 3, 24, 12, 23, 38, 27, 25, 34, 22, 21, Екзарх Антим 35, 27а, 1, 40, 38, 29, 19, 30, 4, 11, 12, 21, 24, 36, 33, 2, 32, 42, 28, 14, 31, 34, 35 А, 44, 13, 48, 26, 10, 27, 25, 23, 6, 50, 10, 39, 8, Иларион Макариополски 28, Потока 31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а, Тодор Александров 29, 20, 30, 28, 24, 26 Гараж, 32, 26, Тодор Паласкаря 7, Тодор Стоянов 3, 1

Община Гърмен

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Дебрен:  Втора 1, Двадесет и Първа 5, Двадесет и Седма 1, 12, 6, извън регулация ПИ 038014, Корилово, Осемнадесета 17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5, Пета 33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9, Петнадесета 21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10, Седма 6, 1, 3, 5, 4, 8, Четвърта 27, Четиринадесета 32, 17, Шеста 42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52, Шестнадесета 9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7

На 18.08.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Балдево:  УПИ VII-97, кв. 9, УПИ III кв. 14,  Традиционен Събор

Община Кресна

За периода 17-18.08.2020 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Влахи:  Драколово

За периода 17-18.08.2020 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  КРЕСНА:  АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ 1, местност КРЕСНЕНСКО ХАНЧЕ ХАНЧЕ, МОТЕЛ РЕСТОРАНТ МЕРИНА, РЕСТОРАНТ, ОФИС, РЕСТОРАНТ, местност СОЛУНСКО ДЕРЕ ОВЧАРНИК, ВЪГЛИЩА, ГАТЕР, НОВО СЕЛО 1

За периода 17-18.08.2020 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Крупник:  извън регулацията, Кресненско Ханче, местност Кресненско Ханче

За периода 17-18.08.2020 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Сандански

На 17.08.2020 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Брезница:  Синища 7

На 17.08.2020 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Горна Брезница:  XI-183, УПИ IV-184, кв. 19,  Жилище

Община Петрич

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Генерал Тодоров 12

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Марикостиново:  Бяло Море 2, Вела Пеева 32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 38, 34, 44, 46, 23, 30, 7, 17, 5, 36, 13, 19, Георги Раковски 8, 6, 5, 9, 7, 10 вила, 4, 3, 10, Димитър Благоев 8, 13, Димо Хаджидимов 7, 11, 9, 10, Иван Вазов 10, 21, Марица 45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 57, 34, местност Високия Рид Склад, Пирин 4, 2, 5, 6, 14, Струма 1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  22-ри Октомври 21, 23, 25, 11, 27, 19, 13, 15, 17, Битоля 8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3, Генерал Тодоров 28, 24, 18, 26, 10, 14, 16, 22, 20, 8, 3, Д-Р Колинс 18, 1, 3, 16, 14, 4, 6, 12, 10, 8, 9, 5, 2, 7, Искър 4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1, Калабак 11, 1, 2, 9, 27, 19, 29, 3, 17, 5, 7, 13, 23, 15, 8, 6, 4, 12, 25, 31, 10, Капитан Никола Парапанов 3, 24, 30, 24, Тото Пункт, Княз Александър Батемберг 30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21, Места 14, 11, 8, Мусала 10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12, Полковник Дрангов 1, 1, Полковник Дрангов 1, Пролет 1, Свобода 12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16, Серска 2, Скопие 9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13, Търново 5, 4, 6, 1, 10, 3, 2, Хан Аспарух 9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15, Цар Борис III, Цар Борис III 22, Цар Иван Шишман 11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7

На 18.08.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кромидово:  местност Селището, Под Черквата, УПИ IV, кв. 17

Община Разлог

На 17.08.2020 г. /08:30 – 11:30 ч./ –  Разлог:  Вихрен 4, 10, 7, 2, 5, 11, 7а, 1, 3, 6, 14, 8, 17, 12, 15, 19, Занаятчийска 30, 38, Изток ТП Изток, Кафе, 6, Искър 3, 1, 7, 19, 4, 13, 15, 21, 9, 5, 10, 25, 17, 2, 8, Стара Планина 4, 1, 2, 5, 15, 99, 38, 10, 101, 7, 2, 17, 13, 11, 9, 37, 3, 33, Трети Март 2, 1, 7, 9, 5, 4, Явор 1, 2

На 17.08.2020 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:  IX-057021, извън регулацията 1, 99, местност Бански път, местност Камено Къща-М.  Камено

На 17.08.2020 г. /10:30 – 13:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:  Ангел Даракчиев 91, Баненска Буна 43, 45, 29, 39, 41, 28, 99, Двадесет и Втора 16, 7, 18, 10, 2, 4, 14, 20, 1, Двадесет и Първа 9, 30, 5, 20, 13, 16, 4, 19, 23, 22, 8, 17, 28, 14, 11, 7, 12, 6, 15, Двадесет и Трета 23, 13, 5, 3, 15, 17, 11, 1, Двадесет и Шеста 45, 43, 31, 24, 33, 39, 20, 37, 41, 19, Деветнадесета 1, 10, 14, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 8, 30, 28, 24, 32, 18, 7, 20, 23, 15, 9, 29, извън регулацията 99, 1, Тридесета 18, 8, 10, 2, 6, 12, Тринадесета 10, Шафле Дере 99, 8,  Мандра, Помпа

На 17.08.2020 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  Неуточнен Адрес,  М. Гарата

На 17.08.2020 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  извън регулацията Банциг, 40, 99, 42, 41, Неуточнен Адрес 57, Седемнадесета 4

На 18.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:  местност Кривосер

На 18.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  9-ти Септември 18, 5, 23, 41, 33, 19, 6, 12, 99, 68, 1, 8, 9а, 37, 3, 4, 13, 2, 17, 7, 10, 4, 1, 2, 1, Алекса Сачков 64, 52, 20, 4, 4, 6, 8, 88, 46, 62, 38, 42, 5, 29, 24, 18, 32, 99, 66, 57, 6, 78, 60, 30, 16, 21, 10, 52, 64, 26, 63, 58, 54, 48, 14, 44, 45, 20, 116, Бор 3, 6, 2, Борис Клементиев 3, 4, 5, 2, 6, 8, 1, 7, 15, 6, 19, 17, 24, 12, 21, 1, 7, 5, Братя Миладинови 15, 10, 20, 2, 41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23, Васил и Сава Кокарешкови 1, 35а, 6, 4, 2, 3, 5, 8, 4, 99, 8, Владимир Поптомов 34, 10, 27, 2, 70, 63, 2, 1, 15, 19, 25, 44, 22, 16, 21, 38, 18, 2, 5, 58, 10, 13, 7, 6, 23, 20, 8, 17, 27, 4, 11, 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40, 74, 98, 108, 49, 95, 101, 1, 95, 2а, 92, 90, 28, 100, 166, 94, 101, 146, 129, 143, 126, 130, 132, 36, 148, 137, 107, 109, 116, 111, 122, 106, 136, 29, 142, 99, 140, 133, 123, 113, 121, 115, 141, 105, 128, 118, 75, 48, 83, 173, 66, 59, 13, 60, 67, 70, 84, 79, 65, 116, 95, 99, 51, 74, 58, 73, 81, 140, 62, 49, 57, 55, 136, 64, 71, 69, 53, Волгоград 2, 4, 15, 22, 20, 9, 10, 8, 3, 7, 6, 24, 13, 14, 99, 1, 16, 21, 12, 19, 25, 17, 11, Втора 1, 5, 2, Георги Андрейчин 25, 24, 17, 99, 30, 14, 20, 22, 18, 29, 27, 21, 26, 38, 10, 15, 28, 1, 140, 99, 45, 3, 16, 48, 41, 47, 23, 44, 42, 55, 2, 99, 15, 6, 1, 4, 7, 5, 10-12, 50, 7, 11, 15, 99, 16, Георги Андриянов 14, 27, 18, 33, 15, 13, 31, 3, 21, 25, 27, 99, 5, Георги Кирков 4, 5, 19, 2, 2, 3, 1, Георги Сачков 7, Гоце Делчев 37, 2, 46, 36, 30, 41, 19, 40, 5, 34, 13, 48, 4, 10, 39, 17, 6, 7, 38, 8, 14, 1, 44, 9, 22, 20, 31, 25, 42, 26, 33, 12, 16, 11, 18, 25, 16, Грънчар 2, 3, Даме Груев 10, 2, 8, 4, 6, Девета 4, 6, 1, 5, 4, 2, Димитър Даракчиев 3, 1, 2, 5, 4, 2, Димо Хаджидимов 33, 32, 44, 41, 38, 35, 43, 40, 31, 45, 39, 21, 37, 3, 29, 47, 36, 30, 34, 49, 4, 2, 6, 28, 8, 12, 35, 26, 1, 50, 3, 3а, 19, 10, 23, 24, 21, 30, 27, 16, 73, 106, 51, 97, 53, 91, 75, 10, 79, 188, 89, 48, 1, 68, 55, 60, 61, 59, 82, 63, 56, 65, 64, 186, 108, 93, 69, 184, 52, 46, 61, 101, 37, Единадесета 2, 1, Иван Алексов 21, 1, 6, 33, 5, 2, 4, 16, 19, 29, 11, 31, 27, 8, 15, 18, 19, 16, 10, 25, Иван Апостолов 2, 8, 2, 4, 6, 3, Иван Вазов 14, 7, 19, 4, 10, 12, 1, 17, 5, 6, 2, 11, 8, 16, Илинден 9, 11, 3, 1, 5, 16, Кирил и Методий 2, 6, 8, 4, Люлин 99, 6, 4, 1, Места 5, 1, 3, местност Семково 16, 18, 10, 13, 9, 30, 8, Митко Саев 44, 1, 22, 42, 14, 8, 2, 4, 29, 37, 48, 46, 11, 17, 9, 7, 12, 36, 21, 26, 16, 28, 38, 5, 13, 33, 40, 3, 39, 50, 35, 10, Мусала 15, 6, 5, 3, 14, 9, 1, 13, 7, 12, 4, 10, Народна Победа 1, 8, 10, 2, 6, 7, Неуточнен Адрес Павилион, 99, Никола Банков 1, 6, 3, 7, 4, 5, Никола Вапцаров 18, 26, 18, 20, 22, 1, 3, 2, 6, 12, 4, 8, 16, 24, 26 А, 26, 6 А, 14, 1, Осма 2, 4, 2 Хаспел, 3, 5, Пейо Яворов 10, 8, 10, 12, 14, Пета 2, 1, 4, 6, ПИ 3504. 403, Полковник Иван Тричков 20, 7, 16, 12, 4, 19, 9, 6, 8, 21, 13, 99, 1, 3, 5, 2, 14, 10, Първа 8, 8, 14, 9, 2, 4, 1, Р-Н Стопански Двор Офис Пирос Оод, Равен 9, 13, 36, 3, 23, 9, 25, 6, 4, 16, 2, 1, 31, 38, 18, 11, 7, 10, 99, 33, 19, 17, 5, 25, 35, Радецки 1, 2, Рила 10, 99, 7, 4, 1, Сава Стенчин 30, 39, 15, 14, 38, 12, 3, 2а, 23, 99, 3, 24, 13, 1, 9, 31, 6, 10, 7, 19, 17, 2, 5, Седма 2, 3, 7, Серги Чонков 1, 7, 2, 2, Симеон Кавракиров 38, 10, 26, 18, 32, 30, 40, 46, 20, 21, 99, 23, 34, 4, 12, 6, 2, 4, Стара Планина 4, 2, 3, 1, Трета 1, 3, 5, Тутракан 2, 10, 1, 7, Фараонска 20, 27, 49, 13, 6, 40, 9, 17, 26, 21, Христо Ботев 10, 5, 99, 7, 12, 8, 4, 2, 3, Христо Смирненски 1, 5, Чавдар 42, 5, 9, 4, 3, 11, 12, 10, 40, 8, 6, 2, 1, Чаталджа 5, 6, 4, 3, 1, 13, 16, 7, Четвърта 10, 13, 7, 5, 11, 3, 1, 2, 9, 1 1, Шеста 5, 8 Офис, 6, 9, 3, 1, 8, 12, Шипка 14, 1, 8, 20, 7, 10, 16, 24, 13, 4, 2, 6, 22, 18, Яким Цоков 7, 1, 3, 28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7, Яне Сандански 3, 1, 29, 31, 15, 7, 11, 18, 27, 23, 19, 25,  Бюро, ТП Брего, ТП Реката, ТП Сачков, ТП Вазов

На 18.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:  Баба Магдалена 1, Братя Каназиреви 17, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев 2, 87, 85, 2, 50

На 18.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Банско:  Цар Симеон

На 18.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  Алекса Сачков 88, 46, 62, 38, 42, 5, 29, 24, 18, 32, 99, 66, 57, 6, 78, 60, 30, 16, 21, 10, 52, 64, 26, 63, 58, 54, 48, 14, 44, 45, 20, 116, Бор 3, 6, 2, Братя Миладинови 41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23, Владимир Поптомов 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40, Георги Сачков 7, Гоце Делчев 16, Иван Алексов 1, 6, 33, 5, 2, 4, Иван Апостолов 8, 2, 4, 6, 3, Иван Вазов 16, Места 5, 1, 3, Никола Банков 1, 6, 3, 7, 4, 5, Никола Вапцаров 1, 3, 2, 6, 12, 4, 8, Радецки 1, 2, Седма 3, 7, Фараонска 20, 27, 49, 13, 6, 40, 9, 17, 26, 21, Чавдар 2, 1, Чаталджа 5, 6, 4, 3, 1, 13, 16, 7, Яким Цоков 28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7,  ТП Сачков

На 19.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  Борис Клементиев 1, Братя Миладинови 15, Владимир Поптомов 98, 108, 49, 95, 101, 1, 95, 2а, 92, 90, 28, 100, 166, 94, Втора 1, Даме Груев 10, Димитър Даракчиев 3, 1, 2, 5, 4, Димо Хаджидимов 73, 106, 51, 97, 53, 91, 75, 10, 79, 188, 89, 48, 1, 68, 55, 60, 61, 59, 82, 63, 56, 65, 64, 186, 108, 93, 69, 184, 52, 46, Илинден 3, 1, 5, Люлин 99, 6, 4, 1, Мусала 15, 6, 5, 3, 14, 9, 1, 13, 7, 12, 4, 10, Народна Победа 1, 8, 10, 2, 6, 7, Равен 25, Рила 10, 99, 7, 4, 1, Сава Стенчин 39, 15, 14, 38, 12, 3, Серги Чонков 2, 2, Симеон Кавракиров 6, 2, 4, Яне Сандански 3, 1

На 19.08.2020 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  9-ти Септември, Борис Клементиев 3, 4, 5, 2, 6, 8, 1, 7, 15, Васил и Сава Кокарешкови 1, 35а, 6, 4, 2, 3, 5, 8, Георги Андрейчин 25, 24, 17, 99, 30, 14, 20, 22, 18, 29, 27, 21, 26, 38, 10, 15, 28, 1, Димо Хаджидимов 33, 32, 44, 41, 38, 35, 43, 40, 31, 45, 39, 21, 37, 3, 29, 47, 36, 30, 34, Полковник Иван Тричков 20, 7, 16, 12, 4, 19, 9, 6, 8, 21, 13, 99, 1, 3, 5, 2, 14, 10, Христо Ботев 10, 5, 99, 7, 12, 8, 4, 2, 3,  Бюро

На 20.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ –  Разлог:  Баба Магдалена 1

На 20.08.2020 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Бачево:  Александър Стамболийски 34, 46, 58, 89, 54, 77, 73, 38, 48, 79, 44, 62, 40, 75, 60, 69, 87, 50, 52, 65, 36, 91, Атанас Попстоянов 2, 13, 8, 5, 3, 14, 7, 9, 12, 1, 15, 11, 6, Георги Димитров 72, 90, 88, 83, 81, 96, 100, 110, 104, 79, 98, 89, 80, 73, 114, 108, 85, 106, 75, 102, 3, Димо Хаджидимов 10, 9, 1, 8, 4, 3, 6, 7, 5, Никола Вапцаров 3, 15, 13, 19, 14, 7, 6, 17, 11, 10, 5, 1, 4, 9, Рила 26, 24, 37, 34, 45, 41, 30, 39, 47, 28, 35, 32, Яне Сандански 3, 4, 5, 1, 6, 2, 9, 7

Община Сандански

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Склаве:  2 -97, кв. 14, 7-ми Конгрес 73, 24, 75, 18, 67, 79, 71, 77, 20, Асен Лагадинов 1, Веселин Бабалеев 30, 32, 35, 37, 27, 31, 36, Гоце Делчев 4, 45, 39, 33, 47, 35, 29, 38, 32, 7, 8, 30, 15, 22, 43, 5, 24, 23, 2, 28, 27 Фтец Дига Консулт, 40, 13, 18, 3, 36, 10, 34, 55, 27, 31, 25, 44, 6, 49, 9, 14, 21, 41, 42, 17, 11, 16, 19, Илинден 20, 16, 27, 14, 33, 18, 22, 29, 31, 24, Климент Охридски 51, 36, 12, 38, 21, 19, 20, 50, 49, 53, 34, 23, 30, 15, 69, 55, 35, 9, 45, 59, 63, 4, 42, 47, 11, 18, 44, 41, 24, 61, 3, 1, 67, 27, 25, 8, 5, 29, 13, 16, 22, 17, 48, 39, 31, 37, 40, 32, 2, 28, 65, 10, 14, 6, 43, 7, 46, Марица 30, 6, 3, 10, 16, 28, 8, 1, 14, 12, Никола Лазаров 11, 14, 17, 7, 9, 15, 13, 10, 8, Партизанска 34, 43, Пирин 21, 20, 13, 19, 12, 3, 11, 23, 1, 22, 18, Соколова Скала 17, 16, 9, 8, 6, 3, 10, 12, 14, 13, 18, 11, 4, Черно Море 16, 1, 27, 14, 25, 17, 4, 12, 15, 10, 21, 11, 6, 23, 5, 7, 22, 24, 9, 3, 20, 8, 18, 8.

На 19.08.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./   На 20.08.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Струма:  местност Полето Скз Струма, 026005, Водна Помпа, Песоците 007025, Полето,  1

На 19.08.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:  Свобода 51, 27, 14, 33, 29, 35, 31, Тодор Каблешков, Цар Иван Шишман 4, 2, Цар Самуил 1

На 20.08.2020 г. /11:00 – 16:16 ч./ –  Сандански:  Беласица 3, Бистрица 5, 11, 3, 15, 1, 13, 7, 9, Генерал Гурко 1, 7, 3, 8, 2, 10, 5, 6, 4, Рила 6, 2, 4, 1, Свобода 14, Сердика 2, 6, 10, 7, 1, 3, 5, 4, 8, Солидарност 19, 7, 3 Базова Станция, 21, 18 Стълбище, 20, 22, 3 133, 26, 4, 23, 24, 27, 31, 1, 30, 133, 29, 16, 17, 11, 18, 25, 14, 28а, 7, 26, 28, Солунска 35, Стефан Стамболов 11г, 2, 34, 21, 17, 35, 18, 12, 14, 33, 29, 31, 10, 15, 6, 24, 20, 11г, 38, 2, 23, 32, 13, 26, 28, 22, 4, 16, 30, 19, 29, 27, 39, 25, 36, Таската Серски 15, 6, 13, 17, Шейново 4, 6, 2, 10, 8, 1

На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:16 ч./ –  Плоски:  Ален Мак 14, 8, 6, 5, 7, 4, 2, 18, 1, 3, Бистрица 1, Братя Миладинови 7, Васил Левски Поща, Георги Бенковски 1, Долна махала 10, 9, 6, 20, 11, 12, 7, 13, 5, 1, 8, Дружба 7, Иван Козарев 5, 15, 25, 10, 17, 19, 39, 37, 8, 6, 3, 28, 12, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2, 12, 10, 6, 14, местност Валога Цех, Методий Христов 3, 1, 2, Мир 42, 26, 15, 27, 4, 29, 1, 12, 3, 38, 23, 9, 37, 19, 17, 21, 6, 20, 13, 36, 10, 24, 16, 41, 14, 2, 7, 18, 34, 32, 5, 8, Никола Калъпчиев 31, Никола Парапунов 59, Трети Март 1, УПИ VI кв. 43, УПИ-VI-389, 390, Хаджи Димитър 5, 1, 4, 3, 2, 7, Христо Ботев 7, 2, 3, 5, 6, 1, Цар Самуил 7, 2, 22, 14, 6, 1, 18, 9, 12, 20, 5, Явора 14, 1, 8, 12, 2, 5, 17, 9, 16, 7, 11, 19, 15, 4

Община Сатовча

На 18.08.2020 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Вълкосел:  Бистрица 14, 13, 7, 5, 1, 11, 4, 2, 9, 6, 15, 12, 3, 10, 8, Божур 30, Бузлуджа 24, 25, 37, 44, 40, 28, 23, 41, 27, 29, 35, 26, 42, 38, 50, Заря 24, Лилия 38, 36, 31, 35, 37, 33, 45, 43, 52, 44, 41, 40, 39, 42, Людмила Живкова 9, 10, 4, 3, 1, 6, 2, 14, 19, 5, 17, 15, 12, 11, 7, Люляк 20, 14, 1, 13, 3, 22, Места 1, 3, Неуточнен Адрес ТП2, Рила 1, 2, 3, 5, Стопански Двор, Христо Ботев 3, 5, 14, 6, 12, 8, 7, 2, 4, 9, 1, 11, 10,  Лечебница

На 20.08.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Сатовча:  II-920, кв. 74 По Плана на С. Сатовча Съществеващ ТП 6-ти Септември, Атанас Харизанов 5, 1, 9, 11, 3, 2, 7, Бистрица 40, 7, 56, 18, 11, 4, 26, 16, 60, 19, 13, 34, 28, 24, 80, 54, 62, 72, 68, 46, 14, 33, 22, 21, 62 А, 58, 10, 48, 64, 74, 17, 6, 20, 66, 23, 50, 1, 38, 52, 42, 15, 8, 9, 70, 12, Букет 6, 11, 4, 13, 3, 8, 1, 14 А, 5, 9, 2, 4а, Васил Даракчиев 8, 6, 4, 10, 19, 5, 3, 18, 1, 13, 14, 9, 12, 24, 16, 22, 21, 7, Васил Левски 3, 22, 8, 3 А, 2, 16, 7, 1, 20, 10, 9, 6, 18, 12, 5, Вела Пеева 10, 2, 3, Георги Мутафчиев 10, 5, 12, 13, 1, 11, 2, Девети Септември 1, 7, 3, 5, 4, 8, 2, Драгийца 1, Здравец 4, 3, 1, 8, 2, Иглика 1, Илинден 1, 10, 5, 3, 24, 9, 4, 7, Кирил и Методий 33, 25, 22, 31, 35, 28, 30, Лале 4, 6, 3, 8, 5, 7, 1, 2, Лиляна Димитрова 5, 10, 6, 8, 1, 3, 2, 13, 16, 9, 4, 11, местност Батала, Милушица 26, 11, 3, 4, 7, 9, 12, 1, 13, 5, 16, 18, Михаил Антонов 9, 4, 6, 2, 7, 10, Млада Гвардия 14, 13, 5, 6, 16, 20, 7, 9, 3, 4, 18, 12, 10, Отец Паисий 3, 4, Петдесета 22, 89, 16, 28, 18, 3, 14, 30, 93, 10, 11, 9, 5, 12, 20, 95, Площада 1 Павилион, Полени 2, 13, 3, 14, 10, 4, 9, 8, 16, 12, 6, 1, 5, Свилен Русев 1, 7, 2, 11, 5, 4, 9, 13, 3, Стопански Двор Гатер, Мандра, Теменуга 7, Тодор Каблешков 19, Тодор Мавродиев 20, 18, 3, 15, 1, 12, 5, 13, 17, 6, 4, 9, 2, 8, 7, 10, Тодор Шопов 45, 92, 101, 30, 97, 10, 82, 38, 60, 79, 50, 81, 65, 44, 52, 61, 58, 75, 42, 71, 54, 40, 46, 56, 67, 77, 87, 20, 18, Червеноармейска 4, 1, 5, 9, 10, 12, 6, 7, Четирдесет и Девета 4, 2, 6, Юри Гагарин 31, 34, 33,  ТП1, 1 кв. 62, УПИ IV, Лечебница, ТП5

На 20.08.2020 г. /09:16 – 14:00 ч./ –  Сатовча:  Бистрица 40, 7, 56, 18, 11, 4, 26, 16, 60, 19, 13, 34, 28, 24, 80, 54, 62, 72, 68, 46, 14, 33, 22, 21, 62 А, 58, 10, 48, 64, 74, 17, 6, 20, 66, 23, 50, 1, 38, 52, 42, 15, 8, 9, 70, 12, Васил Даракчиев 19, 5, 3, 18, 1, 13, 14, 9, 12, 24, 16, 22, 21, 7, Васил Левски 3, 22, 8, 3 А, 2, 16, 7, 1, 20, 10, 9, 6, 18, 12, 5, Девети Септември 1, 7, 3, 5, 4, 8, 2, Здравец 4, 3, 1, 8, 2, Петдесета 22, 89, 16, 28, 18, 3, 14, 30, 93, 10, 11, 9, 5, 12, 20, 95, Свилен Русев 1, 7, 2, 11, 5, 4, 9, 13, 3, Стопански Двор Мандра, Тодор Шопов 82, 38, 60, 79, 50, 81, 65, 44, 52, 61, 58, 75, 42, 71, 54, 40, 46, 56, 67, 77, 87, Червеноармейска 4, 1, 5, 9, 10, 12, 6, 7, Четирдесет и Девета 4, 2, 6,  Лечебница, ТП5

На 20.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Долен, Общ. Сатовча:  1, М. Банян Пи-073034,  ТП1

На 20.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Долно Дряново:  000181, местност Реката

На 20.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Плетена:  М. Горна Сладкарница, къща, 1 къща, Цех, Медицинска Служба, къща, Работилница, 1, къща, 1 къща, 1, Фурна, 1, 1 къща, къща, Фуражомелка,, къща, Работилница, Офис, Бар, Читалище, Медицинска Служба, Временно С-Во, 2 къща, къща, 1, М. Долна Работилница, Джамия, Магазин, Фурна, Работилница, Магазин, Лекарски Кабинет, Офис, Фуражомелка, М. Забърдо къща, Работилница, Кафе Аперитив, Магазин, Бар, Офис, Фуражомелка, 1, Цех, Магазин, 1, Училище, 1, 1 къща, къща, Неуточнен Адрес Поща, Магазин, Разпът,  ТП1, ТП4, ТП3, ТП2

На 20.08.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Сатовча:  местност Стайков Дол Имот 000635

Община Симитли

На 17.08.2020 г. /08:00 – 09:30 ч.; 09:01 – 16:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Христо Смирненски 12

На 17.08.2020 г. /08:00 – 09:30 ч./ –  Симитли:  000866, V-1336, кв. 83, Беласица 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1, Бор 5, 7, 4, 3, 6, 9, 1, Васил Левски 5, 11, Зъбол. Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3, 47 7, 45, 47 2, 47 3, 23, 29, 16, 6, 10, 30, 36, 18, 25, 24, 44, 20, 55, 33, 19, 14, 32, 27, 31, 21, 28, 22, 12, 26, 10, 1, 2, 8, 2, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Вихрен 5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8, 25, 15, 17, 22, 26, 28, 19а, 19, 24, 32, 21, 27, 23, 30, 20, 14, 11, 18, 9, 12, 10, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76, 36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а, Георги Димитров 121, 124, 123, 96, 86, 98, 94, 92, 90, 88, Комплекс Ивас -Временно Ст-Во, 43а, 49 2, 112, Фсмп, 110, 108, 100, 102, 104, Георги Петров 21, 5, 4, 12, 6, 23, 35, 19 Жилище, 25, Георги Попов 5, 1, 2, 5, 7, Герена Цех, Цех, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Гоце Делчев 16, 12, 7, 13, 3, 10, 9, 11, 17, 15, 5, 14, Гьорче Петров 21, 16, 15, 30, 7, 10, 33, 35, 28, Здравец 7, 5, 10, 3, 9, 1, 12, 4, 2, 8, 6, 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16, Ивайло 2, 1, 3, Изворите 27, 21, 12, 8, 5, 31, 13, 17, 3, 26, 10, 18, 23, 7, 1, 2, 30, 19, 1, 11, 16, 14, 9, 33, 29, 28, 15, 32, 6, 25, 22, 4, 37, 5, 36, 7, 45, 43, Изгрев 4, Илинден 19, 52, 38, 14, 19, 21, 2, 4, 29, 8, 1, 9, 6, 16, 25, 11, 10, 7, 31, 20, 15, 17, 3, Жилище, 18, 12, 5, Илинден 33, 27, 19, 29, 2, 35, 26, 61, 34, 42, 46, 14, 22, 49, 30, 10, 17, 58, 59, 72, 32, 40, 28, 36, 31, 44, 56, 23, 38, 20, 66, 12, 24, 13, 25, кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Кокиче 10, Коматиница 23, Комсомолска 2, 7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16, Лале 6, 8, 2, 4, М. Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М. Ливадите Жилище, М. Миндело, М. Чобанци, Македония 1, Малина 5, 14, 11, 9, 1, Кафе, 6, 3, 8, 10, 4, 12, 2, 7, 13, махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Жилище, Места 2, 6, местност Лозенски Андък, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Надежда 3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5, Никола Вапцаров 7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти, Октомврийска 40, 12, 6, 34, 4, 7, 14, 20, 16, 5, 17, 3, 18, 2, 1, 10, 11, 13, 8, 22, 9, 65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Ораново Оранжерии, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Ферма, Услуги, Пейо К Яворов 2, 4, 9, 17, 19, 5, 27, 13, 1, 15, 21, 3, 11, 7, 25, 23, Петно №1, кв. 26а, Плиска 10, 16, 8, 18, 12, 2, 20, 6, 4, 14, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15, 22, 24, 20, 21, 19, Р-Н Нова махала 12, 6, 33, Жилище, 1, 23, 9, 21, 8, 31, 17, 2, 3, 26, 11, 13, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Рила 8, 3, 8, Родопи 4, 2, Родопи 20, 45, 19, 47, 13, 42, 58, 45, 7, 25, 5, 21, 27, 32, 15, 37, 12, 36, 60, 41, 39, 22, 17, 3, 30, 34, 43, 18, 14, 31, 26, 64, 52, 23, 35, 11, 38, 33, 1, 28, 8, 9, 29, 49, 10, 40, 6, Роук 1, Свобода 25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, 2, Сердика 4, 1, 3, 34, 13, 5, 23, 43, 51, 18, 9, 3, 37, 20, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Магазин, Рег. Служба, Читалище, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж, Дет. Градина, 1, 1, Обект, Помпа За Напояване, Славей 4, 14, 17, 9, 8, 10, 11, 16, 2, 12, 1б, 15, 5, 1, 4, 3, 6, 7, Стара Планина 24, 7, 20, 26, 3, 14, 10, 21, 15, 5, 2, 22, 16, 27а, 1, 18, 11, 8, 6, 9, 13, 23, 19, 1 Ъгъла, 12, 20, 4, 17, Струма 6, 4, 1, 1, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, 35, 13, Жилище, 6, 8, 26, 24, 4, 21, 50, 33, 12, 28, 9, 34, 7, 27, 14, 31, 1, 29, 19, 15, 5, 32, 22, 18, Кафе, 10, 36, 25, 20, 16, 23, 30, Трети Март 11, Кафе, 13, УПИ II-1437, кв. 16, УПИ IV-371, кв. 90, УПИ XXVII-1437, кв. 7, УПИ-III-1458, УПИ-Іі-538, кв. 22, УПИ-III-1466 кв. 51, УПИ-Іх-1437, кв. 4, УПИ-ХхVі-1437, кв. 14, Х- 372, Христо Ботев 33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23, 12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, 36, 5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14, Ц. махала 2, Чайка 18, 14,

На 17.08.2020 г. /08:00 – 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Симитли:  Георги Димитров 121, 124, 123, Герена Цех, М. Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М. Ливадите Жилище, Рила 8, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Градево:  Еленковци, Лаката-Еленковци, махала Еленов Чарк,  3

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Васил Левски 10, 1, 2, 8, 2, Вихрен 5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8, Георги Димитров 36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а, Кокиче 10, М. Ливадите Жилище, Македония 1, Никола Вапцаров 7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти, Симитли Рег. Служба, Читалище, Струма 6, 4, 1, 1, УПИ-III-1458, УПИ-Іі-538, кв. 22, Христо Ботев 12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22, Христо Смирненски 5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Васил Левски 5, 11, Зъбол. Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76, Георги Попов 5, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Илинден 19, кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Надежда 3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5, Ораново Оранжерии, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Петно №1, кв. 26а, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Славей 4, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, Христо Ботев 33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1

На 17.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 19.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 20.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 21.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли:  Калайджийска

На 17.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 19.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 20.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 21.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Симитли:  Симитли

На 17.08.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Симитли:  000866, V-1336, кв. 83, Беласица 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1, Бор 5, 7, 4, 3, 6, 9, 1, Васил Левски 5, 11, Зъбол. Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3, 47 7, 45, 47 2, 47 3, 23, 29, 16, 6, 10, 30, 36, 18, 25, 24, 44, 20, 55, 33, 19, 14, 32, 27, 31, 21, 28, 22, 12, 26, 10, 1, 2, 8, 2, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Вихрен 5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8, 25, 15, 17, 22, 26, 28, 19а, 19, 24, 32, 21, 27, 23, 30, 20, 14, 11, 18, 9, 12, 10, Георги Димитров 121, 124, 123, 96, 86, 98, 94, 92, 90, 88, Комплекс Ивас -Временно Ст-Во, 43а, 49 2, 112, Фсмп, 110, 108, 100, 102, 104, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76, 36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а, Георги Петров 21, 5, 4, 12, 6, 23, 35, 19 Жилище, 25, Георги Попов 5, 1, 2, 5, 7, Герена Цех, Цех, Гоце Делчев 16, 12, 7, 13, 3, 10, 9, 11, 17, 15, 5, 14, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Гьорче Петров 21, 16, 15, 30, 7, 10, 33, 35, 28, Здравец 7, 5, 10, 3, 9, 1, 12, 4, 2, 8, 6, 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16, Ивайло 2, 1, 3, Изворите 27, 21, 12, 8, 5, 31, 13, 17, 3, 26, 10, 18, 23, 7, 1, 2, 30, 19, 1, 11, 16, 14, 9, 33, 29, 28, 15, 32, 6, 25, 22, 4, 37, 5, 36, 7, 45, 43, Изгрев 4, Илинден 33, 27, 19, 29, 2, 35, 26, 61, 34, 42, 46, 14, 22, 49, 30, 10, 17, 58, 59, 72, 32, 40, 28, 36, 31, 44, 56, 23, 38, 20, 66, 12, 24, 13, 25, Илинден 19, 52, 38, 14, 19, 21, 2, 4, 29, 8, 1, 9, 6, 16, 25, 11, 10, 7, 31, 20, 15, 17, 3, Жилище, 18, 12, 5, кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Кокиче 10, Коматиница 23, Комсомолска 2, 7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16, Лале 6, 8, 2, 4, М. Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М. Ливадите Жилище, М. Миндело, М. Чобанци, Македония 1, Малина 5, 14, 11, 9, 1, Кафе, 6, 3, 8, 10, 4, 12, 2, 7, 13, махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Жилище, Места 2, 6, местност Лозенски Андък, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Надежда 3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5, Никола Вапцаров 7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти, Октомврийска 40, 12, 6, 34, 4, 7, 14, 20, 16, 5, 17, 3, 18, 2, 1, 10, 11, 13, 8, 22, 9, 65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Ораново Оранжерии, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Ферма, Услуги, Пейо К Яворов 2, 4, 9, 17, 19, 5, 27, 13, 1, 15, 21, 3, 11, 7, 25, 23, Петно №1, кв. 26а, Плиска 10, 16, 8, 18, 12, 2, 20, 6, 4, 14, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15, 22, 24, 20, 21, 19, Р-Н Нова махала 12, 6, 33, Жилище, 1, 23, 9, 21, 8, 31, 17, 2, 3, 26, 11, 13, Рила 8, 3, 8, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Родопи 20, 45, 19, 47, 13, 42, 58, 45, 7, 25, 5, 21, 27, 32, 15, 37, 12, 36, 60, 41, 39, 22, 17, 3, 30, 34, 43, 18, 14, 31, 26, 64, 52, 23, 35, 11, 38, 33, 1, 28, 8, 9, 29, 49, 10, 40, 6, Родопи 4, 2, Роук 1, Свобода 25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, 2, Сердика 4, 1, 3, 34, 13, 5, 23, 43, 51, 18, 9, 3, 37, 20, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж, Дет. Градина, 1, 1, Обект, Помпа За Напояване, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Магазин, Рег. Служба, Читалище, Славей 4, 14, 17, 9, 8, 10, 11, 16, 2, 12, 1б, 15, 5, 1, 4, 3, 6, 7, Стара Планина 24, 7, 20, 26, 3, 14, 10, 21, 15, 5, 2, 22, 16, 27а, 1, 18, 11, 8, 6, 9, 13, 23, 19, 1 Ъгъла, 12, 20, 4, 17, Струма 6, 4, 1, 1, Трети Март 11, Кафе, 13, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, 35, 13, Жилище, 6, 8, 26, 24, 4, 21, 50, 33, 12, 28, 9, 34, 7, 27, 14, 31, 1, 29, 19, 15, 5, 32, 22, 18, Кафе, 10, 36, 25, 20, 16, 23, 30, УПИ II-1437, кв. 16, УПИ IV-371, кв. 90, УПИ XXVII-1437, кв. 7, УПИ-III-1458, УПИ-Іі-538, кв. 22, УПИ-III-1466 кв. 51, УПИ-Іх-1437, кв. 4, УПИ-ХхVі-1437, кв. 14, Х- 372, Христо Ботев 33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23, 12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, 36, 5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14, Ц. махала 2, Чайка 18, 14,

На 17.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Брежани:  ІV-36, Васил Левски 1, 6, 4, 10, 12, 2, 3, 8, 14, Георги Димитров 10, 13, 6, 10, 24, 15, 11, 7, 20, 19, 29, 16, 8, 26, 21, 1, Горна махала Жилище, Жилище, Жилище, Гоце Делчев 9, 17, 1, 19, 20, 2, 9, 13, 11, 4, Еделвайс 11, 5, 2, 3, 9, 8, 12, Здравец 5, 1, 2, Ленин 9, 6, 20, 10, 3, 2, местност Вощинарци Жилище, местност Кръстьова 2, Жилище, 1, местност Света Петка, Миньор 10, 19, 44, 11, 1, 4, 12, 1, 15, 6, 14, 37, 3, 7, 2, Стълбище, 12, 10, 13, Жилище, 14, 16, 9, 6, 5, 50, 8, Нов, 1 1, 9, Никола Вапцаров 5, 3, Жилище, 25, 1, 2, 6, 7, 24, 22, 4, Пейо Яворов 19, 4, 3, 2, 13, 6, 11, 7, Пирин 3, 5, 1, 2, 4, Рангел Димитров 8, 17, 10, 12, 11, 3, 20, 6, 19, 16, 18, 4, Станой Крекмански 7, 1, 5, 3, 11, Христо Апостолов 12, 37, 5, 39, 24, 43, 8, 13, 22, 16, 9, 4, 29, 43а, 19, 3, 23, 10, 34, 28, 20, 11, 36, 17, 21, 38, 7, 41, Жилище, Христо Ботев 2, 12, 11, 9, 10, 7, Христо Смирненски 3, 4, 1, 5, Жилище, 2, Христо Чернопеев 14, 12, Център Зъбол. Кабинет, Аптека, Магазин, Салон, Кабинет, Лавка, Каравана, Бар, Цех, Кафе, Тотопункт, Фургон, Магазин, Механа, Училище, Жилище, Цех, Фурна, Магазин, Яне Сандански 8, 1, 6, 7, 11, 3, 9,  3, Магазин, 2, Кметство, 3,,, Цех, Магазин

На 17.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Крупник:  местност Ормана Мобилна Пресевна Инсталация

На 17.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Полето:  Нивото Нов Блок, 8, 11

На 17.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Симитли:  М. Ливадите Жилище, местност Кантона, Неуточнен Адрес Помпа За Напояване, Симитли Разсадник, Помпа За Напояване, Пивница

На 17.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Черниче:  Детелина 6, 2, 4, Зора 5, 3, 1, 7, 9, М. Сухата Река, местност Кантона Помпа, Помпа За Напояване, местност Орловец, Роза 3, 6, 7, 1, 9, 15, 5

На 18.08.2020 г. /08:00 – 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Симитли:  Редки Метали и Шахта

На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Васил Левски 10, 1, 2, 8, 2, Вихрен 5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8, Георги Димитров 36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а, Кокиче 10, Македония 1, Никола Вапцаров 7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти, Симитли Рег. Служба, Читалище, Струма 6, 4, 1, 1, УПИ-III-1458, УПИ-Іі-538, кв. 22, Христо Ботев 12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22, Христо Смирненски 5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14

На 20.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Крупник:  Ленин 24

На 20.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Черниче:  Васил Левски 32, 21, 38, 20, 25, 28, 33, 23, 26, 27, Георги Димитров 3, 12, 28, 30, 20, 16, 9, Жилище, 31, 29, 41, 37, 24, 27, 23, 26, 21, 52, 48, 10, 19, 32, 25, 46, 50, 14, Кирил и Методий 7, 16, 5, 9, 12, Ленин 2, 13, 4, 7, 14, 9, 5, 1, 8, М. Сухата Река Бар, Магазин, Поща, Ресторант, Зъбол. Кабинет, Фурна, Клуб, Цех, Хлебарница, Кметство, Никола Вапцаров 1, 11, 2, 3, 7, 5, 8, 9, 4, Пирин 13, 15, 17, Р-Н Под Гарата 5, Рила 13, 16, 22, 26, 10, 12, 24, 4, 18, 2, 3, 9, 1, 6, 14, 5, 11, 20, 7, Свобода 8, 7, 6, 2, 3, 4, Христо Ботев 25, 26, 21, 30, 28, 15, 19, 18

На 20.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Крупник:  000024 местност Реката, Беглико Пресевна, местност Виро

На 20.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Свобода 2

На 20.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Черниче:  9-ти Септември 1, 11, 7, 4, 8, 5, 9, Бреза 1, 4, 3, 2, Васил Левски 44, 36, 37, 38, 32, Вихрен 5, 3, Георги Димитров 10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40, Гоце Делчев 4, 2, 8, Илинден 3, 2, Ленин 13, М. Сухата Река Кафе, 2, Дет. Градина, Бензиностанция, Магазин, Неуточнен Адрес Помпа, Рила 16, 28, 15, 12, 30, Струма 3, Христо Ботев 29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31, Христо Смирненски 2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11, Шипка 2

На 21.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Крупник:  Гоце Делчев 2, Крупник Склад, местност Въчева Работилница, УПИ VIII-918, 921, 922, кв. 5

Община Струмяни

На 17.08.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Никудин:  ПИ 13 В Застроителния Полигон

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Вракуповица

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Гореме

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Горна Рибница

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Добри Лаки:  ПИ 011050

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Каменица, Общ. Струмяни

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Клепало

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Колибите

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кърпелево

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Раздол

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Седелец:  Валого Стопанска Сграда – Обор

На 17.08.2020 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Цапарево:  VI-69, кв. 69, махала Глинджурци, махала Дръно Бърдо, махала Седелски Рид, махала Чуките, УПИ Хх, кв. 12 Бивш Стопански Двор,  1, Къща

На 17.08.2020 г. /11:00 – 15:00 ч./ –  Илинденци:  Васил Левски 27, 28, Двадесет и Девета 7, Двадесет и Четвърта 7, 4, Единадесета 5, Костур махала 1, Свети Мина 15, Трета 32, Тридесет и Осма 2, 5, 1, 6, Тридесет и Първа 7, Тридесет и Седма 1, 9, 5, Тридесет и Четвърта 2, 17, 12, 28, 1, 13, 19, 30, 14, 15, 8, 23, 20, 25, 27, 11, 6, 26, 29, 10, 3, Тридесет и Шеста 6, 8, 10, 9, 1, 12, 18, 5, Тринадесета 16, Четиридесет и Втора 25, Четиридесет и Девета 3, 5, 6, 8, 10, 1, 12, Четиридесет и Седма 4, Четиринадесета 2, 3, Шестнадесета 1

Община Хаджидимово

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово:  Васил Левски 11, 16, 13, 24, Георги Бенковски 3, 17, 7, 9, 13, 11, 1, 14, 15, 4, 10, 5, Гоце Делчев 30, 26, 28, 19, 21, Димо Хаджидимов 40, 46, Илинденци 48, 24, 37, 36, 5, 1, 19, 31, 20, 18, 28, 12, 88, 16, 8, 14, 22, 10, 38, 29, 32, 26, 17, 23, 2, 3, 39, Климент Охридски 52, 73, 48, 98, 9, 59, 37, 47, 60, 35, 77, 30, 54, 32, 43, 46, 67, 24, 51,,, 57, 42, 53, 41, 84, 28, 66, 72, 69, 50, 75, 65, 26, Македония 21, 42, 33, 23, 30, Места 18, 21, 32, 16, 28, 17, 10, 7, 33 Камера, 1, 14, 24, 15, 22, 25, 13, 35, 12, 27, 36, 45, 34, 37, 31, 26, 23, местност Тумбата 8, Младост 52, 17, 4, 25, 48, 38, 30, 1, 32, 23, 40, 19, 3, 43, 7, 50, 33, 39, 11, 28, 31, 34, 8, 35, Опълченска 7, Ореляк 18, Св. Димитър 34-36, Свети Георги 8, 1, Спартак 27, 29, 45, 26, 28, Средни Ливади, Теменуга 1, 3, 5, 2, Трети 14, 83, Овчарник, 44, 71, 21, 39, 121, 49, 69, 36, 70, 7, 41, 114, 56, 92, 33, 40, 49a, 32, 57, 104, 108, 42,,, 47, 27, 112, 52, 37, 3, 74, 12, 9, 78, 22, 130, 73, 20, 34, 105, 62, 50, 54, 72,  ТП3, От ТП3

Община Якоруда

На 17.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Банско:  Княз Ал. Батемберг 13, Св. Иван Рилски 20

На 17.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Якоруда:  Букет/Петнадесета/ 8, 10, 3, Васил Левски 32, 30, 2, 28, 26, Витоша 25, Грагьовец/Стефан Чернев/ 15, 9, 14, 10, 6, 22, 27, 8, 2, 3, 15, 7, 5, 1, 21, 16, 11, 12, 19, 17, 31, 18, 13, 4, 28, 23, Грънчар/23-Септември/ 9, 22, 4, 30, 52, 23, 56, 16, 33, 54, 20, 32, 8, 18, 5, 29, 1, 31, 14, 36, 6, 28, 44, 26, 13, 40, 39, 42, 37, 46, 24, 10, 38, 50, 2, 8а, Даме Груев/Никола Вапцаров/ 53, Даме Груев/Никола Вапцаров/ 2, Джебре/Иван Ботушанов/ 32, 14, 44, 48, 57, 16, 42, 30, 36, 10, 18, 50, 4, 2, 1, 7, 40, 65, 22, 3, 46, 13, 24, 5, 34, 51, 38, 28, 99, 26, 12, 20, 9, Добро Ниве/Партизанска/ 9, 5, 3, 7, 2, 13, 19, 8, 17, 1, 4, 11, Иван Вазов 5-6, 3, 10, 8, 1, 14, 5, 7, 4, 18, 11, 9, 16, 2, Кирил и Методий 82, 64, 80, 41, 95, 91, 83, 81, 72, 71, 89, 61, 70, 67, 74, 93, 87, 77, 75, 85, 97, 79, 78, 73, 69, 66, 63, 76, Кожух 3, Места/П. Джеджеров/ 1, Неуточнен Адрес, Ореховица 14, 4, 11, 27, 37, 38, 32, 40, 26, 7, 22, 55, 36, 33, 43, 16, 5, 34, 20, 57, 61, 45, 59, 1, 28, 30, 18, 15, 21, 9, 8, 19, 49, 23, 39, 53, 31, 3, 29, 12, 35, 13, Ореховица 2, Пелистър 18, Трещеник 17-84, 1, 3, Христо Ботев 24, Цар Борис III/Георги Димитр 66, 15, 51, 19, 33, 54, 47, 136, 39, 26, 91, 32, 55, 43, 29, 52, 46, 42, 36, 17, 53, 59, 61, 60, 50, 40, 37, 38, 41, 56, 35, 62, 13, 30, 31, 57, 58, 72, 48, 21, 28, 27, 44, 64, 45, 49, 68, Четвърта /Г. Бицин/ 78, 76, 80, 1, 2, Яворов 7

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.