Планирани прекъсвания на територията на област Кюстендил за периода 06-10.01.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 06 – 10 януари 2020 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Кюстендил

Община Дупница

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Яхиново:   87724.10.5  , 87727.13.18.2  , 87727.17.1  , Алеко Константинов  35,28,31,30,17,46,23,15,38,30а,40а,29,36,33,37,25,42,32,21,44,34,40,11,27а, Бузлуджа  8,13,14,12,1,15,10,7,18,5,16а,6,9,7а,3,16,4,11, Васил Априлов  4,6а,5,10,1,3,2,8,6, Васил Левски  31, Васил Левски  38,3,34,5,36,48,46,7,9а,11,40,34а, Васил Левски  31,72,21,37,62,35,29,66,50,23,19,17,54,15,74,13,58,64,52,13а,25,25а,27,33,56, Генерал Гурко  81,99,91а,93,107,103,71,109,105,97,75,113,67,65,2,61,87,79,63,85,95,89,111,101, Генерал Гурко  53,57,51,59, Генерал Скобелев  22,20, Генерал Столетов  22,4а,9а,1,2а,14,16,16а,22а,6,3,20,5,8,7,14а,11,26,10,24, Девети Септември  5,15,32,13,11,26,22,24,16,14,22а,30,17,19,8,20,12,28а,9,21,18,23,7,28,10, Иван Вазов  4,12,14,8,6,7,1,15,24,13,16,22,8а,5,12а,10,11,18а,22а,18,20,16а, Йорданка Николова  2,1а,3,5,6,1,4,8, Кокиче  4 А,3,4,2,1, Коста Петров  30а,25,28,25а,21,24,23,26,27,30, Любен Каравелов  11,16,14,12,13,9,13а,15,12а, Марин Дринов  10,6,8,11,13, Марсилия  3,1,5,2, Опълченска  15,7,19а,12,14,8,9,17,11,13,16,17а,6,18,2,4,3,16а,9а,50, П Р Славейков  25,29,22,27,23, Река Джубрена  32,32а,18,22,24,30,38,18а,20,28,30а,34,26,40,42, Река Джубрена  16,2,9,4 А,12,10,8,4,6, Стефан Караджа  13,12,6,11,11а,6а,8, Стефан Караджа  1, Стопански Двор  Склад, Христо Ботев  80а,108а,69,90,102,91 Б,104,73,89,86,61,98,72,71,91а,89а,70,82,92,79,95,108,91,88,87,93,78,96,76,63,67,85,100,64,97, 80,65,106,75,74,66, Христо Ботев  60,5,26,19,25,27,29а,22 А,22,13,11,12,10,15,31,29,16,17,24,22а,21

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Дупница:   Бел Кладенец  2а,3,1,5,4,8,7,9,14,1а,10,2,6,12, Булаир  76,65,74,64,67,69,68,66,73,70,72,71,81,79, Витоша  6,4,10,2, Влахина Планина  1,10,16,8,3,2,6,5, Гергана  8,3,10,1,4,6,2,5,7,9, Добруджа  5,11,6,3,7,2,12,4,10,1,8,14,13,9, Искър  1,9,5,11,7,3, Неофит Рилски  15, Патриарх Евтимий  18,21,44,25,23,29,22,36,46,26,42,19,38,20,24,28,48,16,30,35,33,40,32,34,27, Седма Рилска Дивизия  41,36,42,29,14,38,43,13,22,28,40,24 А,31,37,34,45,30,24,24а,32,26, Фенерка  11,31,3,17 А,21,34,5,25,36,9 А,7,19,9,32,22,13,16,38,27,18,20,17,23,29,24,15, Цар Симеон Велики  27,21,25а, Яне Сандански  7,1

На 10.01.2020 Г. /08:30 – 09:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Дупница:   68789.16.114  , 68789.609.179 Никола Малашевски, 68789.609.55.1, 68789.609.601, I,Кв.124 Ж.П Гара, Xxxiv-6620, Кв.130а, Академик Петър Динеков  4,1,2,9,11,3,6,7,4,12,8,13,15,17,10, Алеко  1,4,3,2,5, Ана Малашевска  9,14,29,30,6,26,19,28,7 7,5,13,3,4,21,18,7,27,10,20,13,17,1,16,15,2,11,8,25,22,1,18а,1, Антим I  6,3,12,5,4,2,14,8,1,9,10,13,19,16 16,18,17,15а,16,15,13 2,14, Антон Страшимиров  6,2,4,3,2, Аракчийски Мост  13,14,4,12,5,6,1,10,1,1,7,5,2,3,4,86,5,3, Асен Златаров  2,3,1, Баба Ната  4,6,7,2,5,1,3, Бистрица  21,23,19,17, Булаир  21,37,27,31,30,33,32,8,29,34,35,38,36,26,28,40,62,45,41,43,42,39, Васил Левски  3а,2,14,3,10,5,16,4,9,Пак.Стоки,1,6,8,12,7,43,38,167,73,35,77,54,Вила,34,48,59,101,50,58,52,71,

75,2,36,79,33,85,67,83,57,36а,3,69,37,41а,39,63,36 А,45,81,61,41,15,21,19,17,23, Велико Търново  1,2,1,17,8,15,15,11,6,2, Венелин  16,148,150,156,127,140,120,117,123,132,149,152,131,121,138,145,125,129,122,111,136,143,139,158,119,141,113,118,134,154,133,126,115,136а,128,142,158 А,124,109,144,147,148,113а,153,135,151,155,130,1,137,103,77 Б,93,106,89,101,100,83,69а,0,98,81,99,92,90,104,105,79,90 Чайка,85,77б,114,102,95,107,90,96,112,87,91,97,77,1,110,116,77б,90 90,108,64,72,57,58,51,70,66,62,78,55,35,51,82,31,69,37,84,50,67,33,53,43,1,61,68,70,49,86,65,63а,46,88,45,80,76,29,42,44,57,75,63,71,48,74,73,41,39,59,47,66,60,34,30,26,17,23,12,22,29,27,14,19,34а,13,Тото Пункт,25,24,20,15,18,21,36,32,23 1,58,52,38,40, Втори Януари  17а,19,9,23,13,4,11,5,15,8,14,3,16,7а,10,7,27,21,17,6,12,1,2,20,31,18 18,25,20 20,67 До Транспортна Болница,18,29,20, Възход  2,1,2 2,2,1 1,1,3,3,5, Генерал Владимир Вазов  4,6,3,5,2,1,16,13,18,9,14,11,8,5,10,12, Гео Милев  7,2,16,1,3,14,5,4,10,6,12,9,18,17а,11,8, Георги Икономов  16,19,14,5,1,2,8,13,6,7,11,3,4,9,10,12, Даскал Христо Тодоров  3,4,1а,6,5,1,1 А,2,7,8, Двадесет И Втори Март  2,1,9,3,6,4,5,7,10,8, Димчо Дебелянов  17,9,4,12,19,21,7,20,1,8,14,18,3,Вила,2,56,25,17,26,11,15,10,13,22,27,5,23, Доктор Сапунджиев  1,2, Дружба  6,4,8,10, Дунав  3,1,3 3,3,1 3, Дупница  7,6,6 6,5,4 5,6,7 7,5,7,5 5,1,2,3 3,1 Пп1,3 3а,1,1 1,Пп2,2,, 1,2 Пп2,, 2,3а,3,8 8,4,8а,8 8а,8а 8а,8,4,4 4,8,8а, Евтим Трайчев  78, 68,64,60,86,82,88,69,71,67,63,76,70,84,90,73,65,77,75,72,62,80,74,157,153,134,147,141,149,151,143,145,142,139,132,155,143а,100,107,121,111,135,120,117,124,103,116,104,131,123,137,126,94,

108,130,92,133,87,127,83,105,105,98,106,119,93,89,132,122,98,118,102,153,128,95,85,118 Б,135,115,91,109,97,112,101,110,1,114,129,87,125,119а,123,113,99,130а,96,58, Екзарх Йосиф  2,6,14,8,12,10,4,20,18,16,1,22,24,3,3, Елин Пелин  10,14,4,8,2,18,12,16,3,6, Жп Гара Приемна  Хранител.Стоки, Захари Бобошевски  14,2 2,4,2,1,5,3, Иглика  3,5,3 А,1, Игумен Йосиф  4,3,10,1,9,5,12,6,2,8,11,7, Илинден  17,21,9,1,19,13,11,5,7,8,3,23, Индустриална  3, Йордан Йовков  17,4,16,2,20,15,8,5,9,7,18,21,14,13,10,1,6,19,11,22,12,3,24,25,23,27,29, Калоян  1, Кирил И Методий  36, Климент Охридски  6,4,10,8,2,2а, Княз Ал. Батенберг  41,43,92,127,129,117,94,104,115 А,90,133,115,137,123,86,127 А,141,102,139,86,100,69,125,84,121,82,113,111,88,96,98,135,131,80,107,103,109,105,49,38,59,44,45,47,61,46,54,56,63,42,40,53,51,42,48,34,36,55,58,70,64,68,85,99,62,69,87,73,93,97,91,78,67,77,95,73 А,101,71,65,83,76,72,66,60,79,81,75,74,89,11,9,13,5,23,1,8,19,7 А,4,15,10,14,21,17,7,12,3,16, Крайречна  1а,1,5,1,2,3,13,11,4,1,9,5,15,7,2, Кресна  2,6 5,5,6 Кресна,4 Кресна,7,4,6,2 2, Лилия  4,3,2,1, Любен Каравелов  4,13,4,17,9,19,2,6,11,7,1,3,5,15,16 16,16б,12,14,12,14,16, Македония  5,20а,24,11,18,25,22,20,31,14,7,17,16,9,30,23,15,3,4,13,6,19,21,26,8,10, Малина  3,13а,7,9,11,13,6,7,17,15,5,8, Мальовица  2,6,14,3,1,5,10,8,4,12, Местност Караболюка  Къща,Вила, Миньор  1,5,3,2, Мир  6,12,5,14,3,8,10,7,1,2, Никола Малашевски  20,25,52,9,21,50,19,17,27,20,9,3,9,44,36,5,34,35,19, Опълченска  19,5,1,11,7,2а,9,15,3,4,2,17,13, Отец Паисий  44,3,20,13 1,13 2,13,24,18,9,14 13,13,2,15,13 А,7,19,21,22,44,44a, Пазарна  1,1 Павилиан 00,1,6,24,4, Патриарх Евтимий  1, Пейо К.

На 10.01.2020 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Дупница:   Разметаница  36

На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Яхиново:   87724.10.5  , 87727.13.18.2  , 87727.17.1  , Алеко Константинов  35,28,31,30,17,46,23,15,38,30а,40а,29,36,33,37,25,42,32,21,44,34,40,11,27а, Бузлуджа  8,13,14,12,1,15,10,7,18,5,16а,6,9,7а,3,16,4,11, Васил Априлов  4,6а,5,10,1,3,2,8,6, Васил Левски  31,72,21,37,62,35,29,66,50,23,19,17,54,15,74,13,58,64,52,13а,25,25а,27,33,56, Васил Левски  31, Васил Левски  38,3,34,5,36,48,46,7,9а,11,40,34а, Генерал Гурко  81,99,91а,93,107,103,71,109,105,97,75,113,67,65,2,61,87,79,63,85,95,89,111,101, Генерал Гурко  53,57,51,59, Генерал Скобелев  22,20, Генерал Столетов  22,4а,9а,1,2а,14,16,16а,22а,6,3,20,5,8,7,14а,11,26,10,24, Девети Септември  5,15,32,13,11,26,22,24,16,14,22а,30,17,19,8,20,12,28а,9,21,18,23,7,28,10, Иван Вазов  4,12,14,8,6,7,1,15,24,13,16,22,8а,5,12а,10,11,18а,22а,18,20,16а, Йорданка Николова  2,1а,3,5,6,1,4,8, Кокиче  4 А,3,4,2,1, Коста Петров  30а,25,28,25а,21,24,23,26,27,30, Любен Каравелов  11,16,14,12,13,9,13а,15,12а, Марин Дринов  10,6,8,11,13, Марсилия  3,1,5,2, Опълченска  15,7,19а,12,14,8,9,17,11,13,16,17а,6,18,2,4,3,16а,9а,50, П Р Славейков  25,29,22,27,23, Река Джубрена  32,32а,18,22,24,30,38,18а,20,28,30а,34,26,40,42, Река Джубрена  16,2,9,4 А,12,10,8,4,6, Стефан Караджа  13,12,6,11,11а,6а,8, Стефан Караджа  1, Стопански Двор  Склад, Христо Ботев  60,5,26,19,25,27,29а,22 А,22,13,11,12,10,15,31,29,16,17,24,22а,21, Христо Ботев  80а,108а,69,90,102,91 Б,104,73,89,86,61,98,72,71,91а,89а,70,82,92,79,95,108,91,88,87,93,78,96,76,63,67,85,100,64,97,

80,65,106,75,74,66

Община Кочериново

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Мурсалево:   200002, 244,Кв.12, Ii-353,Кв.11, V-688 Кв.66, Александър Стамболийски  10,18,8,4,12,5,16,3,2, Бузлуджа  11, Бузлуджа  12,Къща, Бузлуджа  2,9,12,10,1,7,14,4,6, Варшава  2,4,30,8,6, Васил Демиревски  6,8,1,2, Васил Демиревски  9,13,10,11,16,18,7,14, Васил Левски  2,7,4,13,5,6,11, Васко Манолов  8,7,5,6,9,4,1,2, Васко Манолов  1, Вела Пеева  8,6,2,1, Волга  3, Волга  3, Волга  3,10,4,16,7,1,12,14,2, Волга  6, Гео Милев  6,1,4,3, Георги Раковски  6, Георги Раковски  4, Главен Път 79  , Димитър Благоев  7,13,11,1,2,3, Дунав  1, Жданов  4,Бунгало,9,2,7,1, Ивайло  5,2,4,1,7, Калин  3, Калоян  37,38,5,36,40,41,39,43,33, Калоян  42, Калоян  10,2,26,32,19,20,15,8,16,28,5,17,4,11,21,13,22,30, Калоян  29,27,25,30, Клокотница  18,6,10,3,14,8,7,12,5,9,1,16, Кокиче  17,19,23,20,9,18,10,15,Вила,5, Крум Шушков  2,1,5,3,7, Люлин  1, Македония  5,7,2,3, Мара Малеева  22,19,2,10,18,14,20,5,16,1, Марек  58,1,3, Марек  4,Павилион,20,50,2,44,9,46,Бензиностанция,24,10,5,48,32,38,12,42,26,28,18,30,7,14,40,16, Москва  6,2,4,1,8, Москва  4, Мусала  13,20,2, Мусала  6,14,8,10,7,11,3,9,16,2, Никола Вапцаров  5,4,2,12,6,14, Осогово  3,1, Плиска  23,6 Жилище,8, Плиска  Къща, Плиска  7,5, Плиска  12,Къща,2,4,11,5,10,13,6.,9,3, Поп Андрей  1,2, Прага  1, Рила  2,4, Септемврийска Слава  2,22,20,4,14,16, Септемврийска Слава  4,32,43,46,28,7,27,14,Бунгало,22,1,30,21,25,42,23,47,13,Вила,41,34,44,17,29,24,9,19,36, Стопански Двор  Цех За Брикети,Цех За Екобрикети, Струма  8,3,5,2,12,7,4, Тинтява  5, Тинтява  3,Бунгало, Толбухин  2,1, Хавана  1, Хаджи Димитър  6,4, Христаки Павлович  2, Христо Ботев  12,26,24,10, Христо Ботев  40,78,039,58,33,56,34,36,54,80,30,70,44,35,82,74,46,66,48,38,60,28,72,37,41, Христо Ботев  26,30,12,1, Христо Ботев  6,23,30,13,19,9,33,17,1,8,21,29,35,12,25,5,2,31,4,14,27,3, Шейново  2,4,6,5,1, Шейново  4, Шипка  6,12,14,11,4,9,2,10,8,5,7,1,3, Юри Гагарин  16, Юри Гагарин  16,2,20,1,11,5,9,7,13, Юри Гагарин  23,14,12,19,17,10, Яне Сандански  19,8,11,17,5,21,9,   2

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Бобошево:   Махала Въртен Камък  20,Къща,Вила

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Драгодан:   Махала Ортакчийска

На 07.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Цървище:   Махала Ореевица  Вила,Магазин,Къща, Цървище  Вила,Улично,Къща

На 07.01.2020 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 10.01.2020 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ –  Фролош:   2,Къща

На 08.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Мурсалево:   200002, 244,Кв.12, Ii-353,Кв.11, V-688 Кв.66, Александър Стамболийски  10,18,8,4,12,5,16,3,2, Бузлуджа  2,9,12,10,1,7,14,4,6, Бузлуджа  11, Бузлуджа  12,Къща, Варшава  2,4,30,8,6, Васил Демиревски  9,13,10,11,16,18,7,14, Васил Демиревски  6,8,1,2, Васил Левски  2,7,4,13,5,6,11, Васко Манолов  8,7,5,6,9,4,1,2, Васко Манолов  1, Вела Пеева  8,6,2,1, Волга  3,10,4,16,7,1,12,14,2, Волга  6, Волга  3, Волга  3, Гео Милев  6,1,4,3, Георги Раковски  4, Георги Раковски  6, Главен Път 79  , Димитър Благоев  7,13,11,1,2,3, Дунав  1, Жданов  4,Бунгало,9,2,7,1, Ивайло  5,2,4,1,7, Калин  3, Калоян  10,2,26,32,19,20,15,8,16,28,5,17,4,11,21,13,22,30, Калоян  29,27,25,30, Калоян  37,38,5,36,40,41,39,43,33, Калоян  42, Клокотница  18,6,10,3,14,8,7,12,5,9,1,16, Кокиче  17,19,23,20,9,18,10,15,Вила,5, Крум Шушков  2,1,5,3,7, Люлин  1, Македония  5,7,2,3, Мара Малеева  22,19,2,10,18,14,20,5,16,1, Марек  4,Павилион,20,50,2,44,9,46,Бензиностанция,24,10,5,48,32,38,12,42,26,28,18,30,7,14,40,16, Марек  58,1,3, Москва  4, Москва  6,2,4,1,8, Мусала  6,14,8,10,7,11,3,9,16,2, Мусала  13,20,2, Никола Вапцаров  5,4,2,12,6,14, Осогово  3,1, Плиска  7,5, Плиска  12,Къща,2,4,11,5,10,13,6.,9,3, Плиска  23,6 Жилище,8, Плиска  Къща, Поп Андрей  1,2, Прага  1, Рила  2,4, Септемврийска Слава  4,32,43,46,28,7,27,14,Бунгало,22,1,30,21,25,42,23,47,13,Вила,41,34,44,17,29,24,9,19,36, Септемврийска Слава  2,22,20,4,14,16, Стопански Двор  Цех За Брикети,Цех За Екобрикети, Струма  8,3,5,2,12,7,4, Тинтява  3,Бунгало, Тинтява  5, Толбухин  2,1, Хавана  1, Хаджи Димитър  6,4, Христаки Павлович  2, Христо Ботев  26,30,12,1, Христо Ботев  6,23,30,13,19,9,33,17,1,8,21,29,35,12,25,5,2,31,4,14,27,3, Христо Ботев  12,26,24,10, Христо Ботев  40,78,039,58,33,56,34,36,54,80,30,70,44,35,82,74,46,66,48,38,60,28,72,37,41, Шейново  4, Шейново  2,4,6,5,1, Шипка  6,12,14,11,4,9,2,10,8,5,7,1,3, Юри Гагарин  16,2,20,1,11,5,9,7,13, Юри Гагарин  23,14,12,19,17,10, Юри Гагарин  16, Яне Сандански  19,8,11,17,5,21,9,   2

На 08.01.2020 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ –  Фролош:   2,Къща

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Мурсалево:   200002  , 244,Кв.12  , Ii-353,Кв.11  , V-688 Кв.66  , Александър Стамболийски  10,18,8,4,12,5,16,3,2, Бузлуджа  2,9,12,10,1,7,14,4,6, Бузлуджа  11, Бузлуджа  12,Къща, Варшава  2,4,30,8,6, Васил Демиревски  9,13,10,11,16,18,7,14, Васил Демиревски  6,8,1,2, Васил Левски  2,7,4,13,5,6,11, Васко Манолов  1, Васко Манолов  8,7,5,6,9,4,1,2, Вела Пеева  8,6,2,1, Волга  3,10,4,16,7,1,12,14,2, Волга  3, Волга  6, Волга  3, Гео Милев  6,1,4,3, Георги Раковски  4, Георги Раковски  6, Главен Път 79  , Димитър Благоев  7,13,11,1,2,3, Дунав  1, Жданов  4,Бунгало,9,2,7,1, Ивайло  5,2,4,1,7, Калин  3, Калоян  10,2,26,32,19,20,15,8,16,28,5,17,4,11,21,13,22,30, Калоян  37,38,5,36,40,41,39,43,33, Калоян  29,27,25,30, Калоян  42, Клокотница  18,6,10,3,14,8,7,12,5,9,1,16, Кокиче  17,19,23,20,9,18,10,15,Вила,5, Крум Шушков  2,1,5,3,7, Люлин  1, Македония  5,7,2,3, Мара Малеева  22,19,2,10,18,14,20,5,16,1, Марек  4,Павилион,20,50,2,44,9,46,Бензиностанция,24,10,5,48,32,38,12,42,26,28,18,30,7,14,40,16, Марек  58,1,3, Москва  4, Москва  6,2,4,1,8, Мусала  6,14,8,10,7,11,3,9,16,2, Мусала  13,20,2, Никола Вапцаров  5,4,2,12,6,14, Осогово  3,1, Плиска  7,5, Плиска  23,6 Жилище,8, Плиска  12,Къща,2,4,11,5,10,13,6.,9,3, Плиска  Къща, Поп Андрей  1,2, Прага  1, Рила  2,4, Септемврийска Слава  4,32,43,46,28,7,27,14,Бунгало,22,1,30,21,25,42,23,47,13,Вила,41,34,44,17,29,24,9,19,36, Септемврийска Слава  2,22,20,4,14,16, Стопански Двор  Цех За Брикети,Цех За Екобрикети, Струма  8,3,5,2,12,7,4, Тинтява  3,Бунгало, Тинтява  5, Толбухин  2,1, Хавана  1, Хаджи Димитър  6,4, Христаки Павлович  2, Христо Ботев  26,30,12,1, Христо Ботев  12,26,24,10, Христо Ботев  6,23,30,13,19,9,33,17,1,8,21,29,35,12,25,5,2,31,4,14,27,3, Христо Ботев  40,78,039,58,33,56,34,36,54,80,30,70,44,35,82,74,46,66,48,38,60,28,72,37,41, Шейново  4, Шейново  2,4,6,5,1, Шипка  6,12,14,11,4,9,2,10,8,5,7,1,3, Юри Гагарин  16,2,20,1,11,5,9,7,13, Юри Гагарин  16, Юри Гагарин  23,14,12,19,17,10, Яне Сандански  19,8,11,17,5,21,9,   2

На 10.01.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Мурсалево:   200002  , 244,Кв.12  , Ii-353,Кв.11  , V-688 Кв.66  , Александър Стамболийски  10,18,8,4,12,5,16,3,2, Бузлуджа  12,Къща, Бузлуджа  2,9,12,10,1,7,14,4,6, Бузлуджа  11, Варшава  2,4,30,8,6, Васил Демиревски  9,13,10,11,16,18,7,14, Васил Демиревски  6,8,1,2, Васил Левски  2,7,4,13,5,6,11, Васко Манолов  8,7,5,6,9,4,1,2, Васко Манолов  1, Вела Пеева  8,6,2,1, Волга  3, Волга  3,10,4,16,7,1,12,14,2, Волга  6, Волга  3, Гео Милев  6,1,4,3, Георги Раковски  6, Георги Раковски  4, Главен Път 79  , Димитър Благоев  7,13,11,1,2,3, Дунав  1, Жданов  4,Бунгало,9,2,7,1, Ивайло  5,2,4,1,7, Калин  3, Калоян  42, Калоян  10,2,26,32,19,20,15,8,16,28,5,17,4,11,21,13,22,30, Калоян  29,27,25,30, Калоян  37,38,5,36,40,41,39,43,33, Клокотница  18,6,10,3,14,8,7,12,5,9,1,16, Кокиче  17,19,23,20,9,18,10,15,Вила,5, Крум Шушков  2,1,5,3,7, Люлин  1, Македония  5,7,2,3, Мара Малеева  22,19,2,10,18,14,20,5,16,1, Марек  58,1,3, Марек  4,Павилион,20,50,2,44,9,46,Бензиностанция,24,10,5,48,32,38,12,42,26,28,18,30,7,14,40,16, Москва  6,2,4,1,8, Москва  4, Мусала  13,20,2, Мусала  6,14,8,10,7,11,3,9,16,2, Никола Вапцаров  5,4,2,12,6,14, Осогово  3,1, Плиска  Къща, Плиска  7,5, Плиска  12,Къща,2,4,11,5,10,13,6.,9,3, Плиска  23,6 Жилище,8, Поп Андрей  1,2, Прага  1, Рила  2,4, Септемврийска Слава  4,32,43,46,28,7,27,14,Бунгало,22,1,30,21,25,42,23,47,13,Вила,41,34,44,17,29,24,9,19,36, Септемврийска Слава  2,22,20,4,14,16, Стопански Двор  Цех За Брикети,Цех За Екобрикети, Струма  8,3,5,2,12,7,4, Тинтява  3,Бунгало, Тинтява  5, Толбухин  2,1, Хавана  1, Хаджи Димитър  6,4, Христаки Павлович  2, Христо Ботев  40,78,039,58,33,56,34,36,54,80,30,70,44,35,82,74,46,66,48,38,60,28,72,37,41, Христо Ботев  26,30,12,1, Христо Ботев  6,23,30,13,19,9,33,17,1,8,21,29,35,12,25,5,2,31,4,14,27,3, Христо Ботев  12,26,24,10, Шейново  4, Шейново  2,4,6,5,1, Шипка  6,12,14,11,4,9,2,10,8,5,7,1,3, Юри Гагарин  16, Юри Гагарин  16,2,20,1,11,5,9,7,13, Юри Гагарин  23,14,12,19,17,10, Яне Сандански  19,8,11,17,5,21,9,   2

Община Кюстендил

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Берсин:   Александър Стамболийски  2,6,4,3,5, Асен Златаров  7а,2,7,6,5,3,11,9,4, Бузлуджа  6,1,7,5,3,2, Васил Коларов  4,2,1,8, Васил Левски  11,5,7,9,1,8,10,6,2, Вола  2,5,7,1,3, Възраждане  6, Георги Димитров  22,70,49,38,8,47,34,10,7,27,16,3,50,63,65,51,24,28,31,23,44,59,52,4,58,42,30,53,72,1,36,64,20,21,41,62,18,54,33,17,13,11,39,9,43.,45,15, Георги Зарев  5,3а,4,2, Георги Раковски  2,3,4,1,39, Гоце Делчев  8,6,2,4, Димитър Благоев  20,12,16,8,14,13,5,10,17,15,7,2,1,6,4,9,3, Димитър Каляшки  9,7,1,2,3а,6,3, Иван Вазов  1,2,3,5, Извън Регулация  Къща, Козлодуй  5,7,10,6,4,12,13,15,8, Комунизъм  3, Махала Стубела  , Полет  2,1, Първи Май  4,3,2, Свобода  42,13,9,5,20,26,16,17,48,7,11,3,8,15,24,2,38,1,32,44,46,28,36,14,4,42.,40, София  5,14,9,6,12,1,6а,7,2,4, Хаджи Димитър  5,14,18,6,8,1,2,9,12,11,15,20,3,16, Христо Смирненски  2,1,9,12,10,8,4, Чавдар  6,8,5,4,9,2,1,10,   Магазин,Къща,Хранителни Стоки,Стоп.Двор,Поща,Магазин И Работилница,База

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Ваксево:   №024084  , Александър Стамболийски  87,73,101,17,37,43,24,20,22,34,83,26,69,97,59,89,53,36,61а,67,32,75,49,77,44,30,41,79,91,95,42,

40,46,57,48,61,52,93,47,38,35,85,50,39,63,81,65,41а,71,28,15,12,1,5,29,18,6,17,21,19,23,33,31,11,14,25,13,16,9,7,27, Васил Коларов  11,10, Васил Левски  3,1, Георги Димитров  17,16,23,19,26,3,25,21,5,12,1,2,11,7,10,6,35,18а,18,15,8,24,33,29,24,28,26,23,27,24а,35,31, Деветнадесета  3,5,2,1,8,4, Деветнадесети Февруари  20,18,8,22,12,16,14, Димитър Благоев  1,10,2, Димитър Евтимов  1,2,6,5,3, Димитър Каляшки  9а,6,4,9,2,3,1,5,4, Елешница  40,56,34,39,54,13,44,64,60,15,11а,46,1,26,17,21,74,66,24,58,37,76,68,70,42,23,48,16,100,52,41,20,36,28,62,50,3,38,30,27,72,32,5,29,11,14,43,56, Зафир Николов  2,3,4, Кирил И Методий  6,8,4,1,2,3, Койно  1,11,9,3,13,29,53,19,17,21,31,51,23,41,34,37,33,19а,47,27,15,25,9,43,39,45, Ленин  22,24,14,13,26,21,8,15,18,27,4,6,20,9,17,28,10,16,42,46,47,62,59,57,65,41,50,69,64,31,37,63,26,43,49,67,48,30,58,39,53,33,60,29,51,34,45, Махала Адамска  7,Вила, Махала Албания  , Махала Баздарска  Вила, Махала Бантовска  Вила, Махала Бела Вода  Вила, Махала Воденичарска  5,10,3,Вила,6,2, Махала Горна Йовчовска  , Махала Горчовска  Вила, Махала Гошевска  4,Вила, Махала Грънчарска  Вила, Махала Гърличка  1, Махала Гъскарска  Вила, Махала Гюрова  Вила, Махала Димовска  , Махала Долна Дралевска  , Махала Долна Йовчовска  Вила,6, Махала Дралевска  12,Вила,Помпа, Махала Дърманска  Вила, Махала Занева  1,2,3, Махала Заячка  Вила, Махала Испорска  Вила, Махала Йовкинска  8, Махала Кадрамска  , Махала Камберска  9,Вила,6,1,5,3,14,Вила, Махала Каменичка  Вила, Махала Карамфиленска  , Махала Ковачка  Вила,Вила,Вила, Махала Котаранска  Вила, Махала Кузумска  Вила, Махала Кумбазка  Вила,Вила, Махала Лазарска  Вила, Махала Лапевска  9,Вила,4,5,8, Махала Лесичкова  , Махала Маджирска  Вила,6,3,7, Махала Маринкова  Вила, Махала Михтарска  Вила, Махала Моравска  Вила, Махала Мулова  Вила, Махала Падинарска  Вила, Махала Парлапанска  Вила, Махала Песокарска  1,Вила,5,8, Махала Петачка  Вила, Махала Пупулска  Вила, Махала Рановска  Вила, Махала Русулска  Вила,4, Махала Сапунджийска  Вила, Махала Селишка  Вила, Махала Семенска  15,Вила,16,Вила,Вила, Махала Симонска  , Махала Соколовска  Вила, Махала Соколчева  , Махала Средна Махала  5, Махала Станковска  Вила,Вила,4,1, Махала Стойчовска  , Махала Тасковска  Вила, Махала Текемска  Вила, Махала Треновска  Вила,Вила, Махала Хаджийска  , Махала Цанкина  Вила,4, Махала Чорбаджийска  Вила, Махала Чукарлийска  Вила, Махала Шаренкова  17,3,3,Вила,22,24,15,19,12,9,6,8,14,18, Махала Шукалска  Вила,Вила,9, Махала Юзунска  11,6,Вила,15,7,20,12, Никола Важаров  1,3,2, Никола Камбера  6,3, Никола Мирчев  2, Славчо Павлов  5,6,16,22,14,8,10,38,18,9,34,32,24,13,20,3,23,1,7,36,28,15,4,12,17,26, Сотир Васев  4,3,9,4,7, Стоядин Иванов  4,2,3,1, Хаджи Димитър  1, Христо Ботев  2,3,5,1,4, Юри Гагарин  4,1,4,1,   Вила,Вила,Ветеринарна Лечебница,Вила,Дърводелски И Гатерен Цех,Пункт Горско,Кафе Аперитив,Фурна,Вила,Магазин,Работилница,Скара Бира,Вила,Ресторант,Дърводелски И Гатерен Цех,Селкооп,Мандра,Поща

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Граница:   Антим Първи  3,1,7,9,5,13,11, Арда  5,9,7,6,8,3,1, Бачо Киро  9,15,5,7,13,4,3,2,11,6, Беласица  3,1,2,4, Вела Пеева  9,5,7,6,4,2,1, Вола  5,4,1,3,6, Дъбо  , Искър  3,10,2,6,4,14,12,5,8,7,1, Йорданка Николова  3,1, Кирил Самоволски  12,28,16,2,4,5,30,32,40,27,44,46,29,22,34,48,19а,3,18,25,19,13,23,52,7,24,1,15,14,42,21,38,6,11,9,36, Лиляна Димитрова  2,1, Любен Каравелов  2,4,8,10, Манастир Света Лука  , Места  10,6,2,8, Местност Манастира  , Местност Ридо  , Местност Шамака  , Мусала  6,10,2,8, Неофит Рилски  22,15,20,18,26,7, Нов Живот  7,1,2,5,3, Осми Март  12,4,7,10,6,2,8, Осоговска  32,2,16,12,11,10,26,19,20,3,5,15,9,6,34,24,18,1,28,4,17,22, Панайот Волов  7,12,10,26,8,16,30,9,11,2,1,6,18,5,24,20,22,14,4, Партизанска  8,29,31,13,37,18,19,6,14,9,26,17,33,39,22,10,16,12,4,5,27,35,15,20,34,21,2,28,1,3, Пенчо Славейков  19,51,32,42,46,47,45,30,34,55,36,53,49,38,44,27,24,9,26,1,31,15,65,23,28,11,20,13,8,41,37,5,22,4,6,43,3,19,17,33,14,25,29,10,21,7, Пионерска  30,32,6,47,7,11,36,24,13,38,18,52,42,17,1,16,62,10,56,29,50,25,3,28,35,22,12,58,46,68,60,66,40,2,44,64,54,15,51,43,49,53,57,72,66,59,70,68, Пирин  3,2,1, Пролет  22а,2,20,18, Първи Май  4,1,3,6,5, Рила  1,4,2,3, Руен  5,1, Славянска  3,7,2,15,1,13,4, Стефан Караджа  9, Стопански Двор  , Струма  3,2,4,1,5, Филип Тотю  6,2,4,20,1, Хаджи Димитър  9,6,1,4,2,7,3,11а,10, Харалампи Аничкин  31,69,92,76,80,82,74,88,70,79,71,78,85,83,81,94,77,73,61,60,58,55,56,68,1,54,49,27,33,22,14,25,45,36,19,48,6,13,18,26,44,51,68,9,34,32,11,52,15,31,7,23,40,8,43,37,30,20,24,46,21а,28,38,4,39,41,53,47,2,35,50, Христо Ботев  9,3,5,1,13,   Цех,Складова База,Здравна Служба,Склад,Магазин,Училище,Цех,Работилница

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Длъхчево-Сабляр:   Мах.Милчовска  , Местност Орехчето

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Друмохар:   010015  , 013004  , 500274  , Мах.Ангеловци  , Мах.Джоганска  , Мах.Табачка  , Мах.Таушанска  , Местност Сврътките

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Еремия:   М-Ст Разкръстницата  , Махала Брезалийска  , Махала Бумбарска  , Махала Влашка  , Махала Геровска  , Махала Гугушанска  , Махала Златковска  , Махала Ивановска  , Махала Керелска  , Махала Ковачка  , Махала Костовска  , Махала Лесовска  , Махала Манчовци  , Махала Марковска  , Махала Мурджовска, Махала Мухтийска  , Махала Пенковска  , Махала Рекалска  , Махала Сарамандовци  , Махала Секалска  , Махала Стаменковци  , Махала Стойковска  , Махала Тинтилиговска  , Махала Тотевска  , Махала Фудулска  , Махала Цинцовска  , Махала Цоцоманска  , Махала Чифличка, Махала Чукардова  , Махала Шопска  , Махала Щърбевци  , Махала Якимовска  , Махала Яновска

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Згурово:   Вила

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Илия:   Мах.Груйовска  , Мах.Делийска, Мах.Карадачка  , Мах.Кацарска  , Мах.Левковци  , Мах.Миленска  , Мах.Мишовска, Мах.Ралинска  , Мах.Рекалийска  , Мах.Тузлучка  , Мах.Чукарска

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Кадровица:   Кролевци  , Мах.Постолска, Мах.Станкова

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Кюстендил:   41112.503.4233 Ул.Дупнишко Шосе  , Белият Камък  3,5,11,23,10,9,Павилион За Охрана,2,15,13,31,22,27,9 А,24,6,1,8,7,30,14,12,4, Дупнишко Шосе  6, Местност Самали Баир  31,32а, Местност Хисарлъка  29, Станкевско Шосе  5,6 Работилница,6, Цар Освободител  115,   УО

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Лелинци:   Васил Левски  34, Махала Горна

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Неделкова Гращица:   145,142,Къща

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Пелатиково:   Мах.Брусарска  , Мах.Бумбарска  , Мах.Горовска  , Мах.Дръчките  , Мах.Карпуска  , Мах.Кацарска  , Мах.Леската, Мах.Лодарска  , Мах.Манчовска  , Мах.Орешарска  , Мах.Очипалска  , Мах.Попанска  , Мах.Раковска  , Мах.Селишка  , Мах.Суровичка  , Мах.Сърнатичка  , Мах.Траянци  , Мах.Тръстеник  , Мах.Харизанска  , Мах.Чифлико  , Мах.Шеовци  , Мах.Шишовска, Мах.Шопска, Мах.Янкуловци

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Пиперков Чифлик:   Васил Коларов  1,7,11,13,3,9,5, Васил Левски  42,21,37,35,45,29,60,52,33,27,48,58,30,40,36,Работилница- Зеленчуци,43,54,25,38,47,46,23,34,41,50,32,31,56,25,19,13,50,9,16,12,15,18,11,24,28,86,17,48,10,20,30,22,8,1,10,12,2,11,4,3,6, Владимир Заимов  1,2,4, Гео Милев  2,10,4,7, Георги Димитров  32,24,43,28,35,26,39,22,37,41,1,27,14,7,15,29,12,10,4,25,16,28,8,18,33,2,6,9,31,19,23,21,20,13,49,65,75,73,44,54,56,58,40,50,38,42,63,67,46,62,32,47,61,53,48,59,34,52,51,36,45, Димитър Каляшки  11,5,6,3,12,1,8,10,2,16,18,4,14,24,18,26,20,Работилница, Зинови Григоров  4,2, Иван Вазов  7,1,3,10,9,4,2,8,6,12, Ильо Войвода  6,11,5,9,3,7,4,2, Йорданка Николова  2,3,1, Кирил И Методий  4,10,8,6,12,2, Крум Стоянов  2,17,6,10,9,5,15,7,13,8,12, Ленин  22,11,18,9,38,15,25,35,12,24,5,30,27,36,10,31,62,40,14,33,16,19,17,21,20,7,44,29,42, Лиляна Димитрова  16,8,9,3,14,10,5,7,4,18, Махала Дядо Манова  3,1,Бунгало,5, Местност Друмарката  , Местност Капинката  , Местност Кьошко  , Митко Палаузов  6,6,4,1,2,5,3,8, Нов Живот  5,3,9,1,11, Отец Паисий  8,1,7,4,2,5,3,6, Пенчо Славейков  1,4,2, Пи 56378.6.10,М-Ст Друмарката  , Руен  3, Хаджи Димитър  3,4,8,5,6,2,8а,3,8, Харалампи Аничкин  1,2,4, Христо Ботев  51,23,21,39,51,11,17,29,19,2,6,45,47,18,25,33,14,41,22,53,13,49,12,1,16,9,7,31,35,8,15,27,43,4, Христо Смирненски  2,9,3,1, Юри Гагарин  2,12,7,16,4,6,3,10,1,8,5,9,   Склад,Поща,Детска Градина,Храм

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Рашка Гращица:   Александър Стамболийски  3,1,5,7, Асен Китанов  89,Къща,61,48,42,29,81,19,3,8,10,45,23,12,2,54,11,57,49,56,22,7,16,34,47,9,4,24,27,53,13,5,36,85,63,37,3а,18,20,52,15,43,44,32,39,46,6,23а,87,51,35,55, Васил Коларов  8,10,2,4,6, Васил Левски  16,21, Георги Бенковски  22,10, Георги Димитров  6,10,3,12,8,4,2, Георги Раковски  4,1,3,2, Девети Септември  38,26,25,47,54,15,24,12,46,44,67,13,28,34,56,29,43,45,32,55,51,31,49,63,42,23,17,40,1,37,8,19,27,57,65,18, Зора  30, Махала Гьошевска  , Махала Каменичка  , Махала Лазовска  , Махала Начковска  Вила, Махала Ненкова  , Махала Сухар  , Никола Вапцаров  7,5,9,17,11,25,3,15, Пролет  60,58, Стоян Заимов  66,64,62, Христо Ботев  1,5,3,6,2,4а,4,Къща,   Фурна,Къща,1,Кафе,Псих.Педагог.Център,Магазин,Здравна Служба

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Слокощица:   Xii-394,Кв.31  , Александър Димитров  41,37,38,36,39,55,53,49,43,40,31,33,25,51,32,57,30,34,44,59,46,29,47,42,26, Ален Мак  6,5,4,2,7,8,3,1, Бачо Киро  5,6,2,1,3,4, Васил Коларов  14,7а,2,16,8,10,12,5,3,4,6, Васил Левски  22,8,52,36,4,5,11,42,54,24,1а,30,32,50,3,21,9,16,28,38,14,48,34,12,19,13,40,25,44,23,17, Генерал Заимов  4,1,5,6,3, Гео Милев  2, Георги Бенковски  15,10,13,4,11,3,14,1,12,9,2, Георги Димитров  12,15,13, Георги Кръстев  2, Георги С. Раковски  13,8,1,5,3,9,7,2,10,6, Димитър Канин  40,30,36,47,51,38,34,32,22,45,42,41,44,39,48,46, Добри Чинтулов  10,11,3,2,15,9,7,8,4,12,14,17,13,5,6, Елин Пелин  7,6,1,11,4,9,5,8,3,12,3, Ефендиското  , Зинови Григоров  18,22,10,14,24,20,12,16, Иван Вазов  36,26,13,1,40,38,10,28,10а,12,9,8,18,20,30,7,15,11,5,4,16,24,6,32,42,34,22, Иван Шишман  2,6,4, Искър  13,9,11, Кокиче  3,1,5, Кубрат  2,4, Любен Каравелов  2,3,6,12,8,2а,1а,20,14,7,18,5,4,9,10,1, М-Ст Чадъра Пи 67461.24.17  , Марин Дринов  8,1,4,10,6,3, Махала Селото  , Местност Змиярника  Бунгало, Местност Кръста  , Местност Мичевица  , Местност Ридо  , Местност Саманли Баир  Вила, Мусала  8,4,6,10, Никола Въжаров  8,3,2,6,1,5,4, Орлица  12,4,3,5,6,10,Кафе,8, Пробуда  1,2, Пролет  22,28,9,36,62,50,35,32,47,57,52,7,26,48,23,14,64,39,18,33,42,46,11,43,24,37,29,20,45,19,34,16,56,58,60,17,41,40,54,27,13,21,66,38,30,25, Пролетарска  1,4,3,2, Спортист  5,7,6,2,3,10,1,4, Стоян Лудев  4,7,24,16,22,2,18,12,1,8,9,11,6,3,10,13,5,21,20,19,17, Христо Ботев  19,1,23,4,2,9,8,6,7,11,3,5, Христо Смирненски  13,5,11,4,9,3,1,2,7,   Мичевица,Черква,Плаж,Кафе

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Смоличано:   Махала Бачовска  , Махала Беловинска, Махала Габерлийска, Махала Гьоревци, Махала Каргалий, Махала Мангелска, Махала Миринска, Махала Райков Рид, Махала Реката, Махала Св.Ана, Махала Сделище, Махала Хаджийска, Махала Чифлико, Махала Чорбаджийска, Махала Чукарлийска, Махала Юговци

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Страдалово:   Мах.Борачичка,Мах.Геберо  , Мах.Дъбовска, Мах.Заячка, Мах.Иванковци  , Мах.Кьосевци  , Мах.Лингурска  , Мах.Логодашка  , Мах.Нечемска  , Мах.Орничарска  , Мах.Пешовска  , Мах.Реката  , Мах.Рудишка  , Мах.Рудище  , Мах.Стамболийска  , Мах.Шаинска  , Мах.Ширилийска  , Мах.Шияне  , Мах.Шиячка

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Тишаново: Мах.Божковци, Мах.Воденица  , Мах.Гълъбовска  , Мах.Ивановска  , Мах.Качанска  , Мах.Колевска  , Мах.Митковска  , Мах.Найденци  , Мах.Новковска  , Мах.Реката  , Мах.Тутковска  , Мах.Хайдушка  , Мах.Цървилото  , Мах.Янчовска  , Местност Соборището

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Търсино

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 11:00 – 14:00 Ч./ –  Църварица:   Мах.Гракалска  , Мах.Карадачка  , Мах.Копривен  , Мах.Реката  , Мах.Укалска

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Грамаждано:   Александър Стамболийски  18,7,14,4,1,10,9,12,6,2,8,5, Джурналица  , Димитър Каляшки  35,56,58,68,37,33,50,29,54,44,46,60,31,48,70,62,66,52, Здравец  24,36,23,34,27,38,17,40,26,15,32,25,20,19,22,21,30,28, Осогово  21, Пи 17680.25.36  , Радослав Нотев  24,5,19,17,18,2,23,27,16.,12,9,1,3,10,7,15,11,13,6,8, Стоимен Ковачев  4,15,5,6,7,9,8,2,11,13,1,3

На 09.01.2020 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ –  Пиперков Чифлик:   Васил Коларов  1,7,11,13,3,9,5, Васил Левски  25,19,13,50,9,16,12,15,18,11,24,28,86,17,48,10,20,30,22, Владимир Заимов  1,2,4, Гео Милев  7, Георги Димитров  24,43,28,35,26,39,22,37,41, Димитър Каляшки  24,18,26,20,Работилница, Зинови Григоров  4,2, Ленин  42, Лиляна Димитрова  16,8,9,3,14,10,5,7,4,18, Местност Друмарката  , Митко Палаузов  6,4.,1,2,5,3,8, Хаджи Димитър  2,8а,3,8, Христо Ботев  23,21,39,51,11,17,29,19,2,6,45,47,18,25,33,14,41,22,53,13,49,12,1,16,9,7,31,35,8,15,27,43,4, Юри Гагарин  2,12,7,16,4,6,3,10,1,8,5,9

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP