Saturday, May 18, 2024
HomeБизнесПланови прекъсвания на тока в югозападна България

Планови прекъсвания на тока в югозападна България

CEZ-logo

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06-12 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД      

     Община Банско

На 06.02.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – гр. Банско – сграда Фронт Сайд

     Община Благоевград

На 06.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: гр. Благоевград; Шар планина 26

На 06.02.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Българчево местност Змиярски рид местност Реката -Присоето местност Турски гробища Турски гробища

На 06.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Васил Левски 45, 45а; Даме Груев Гараж, Магазин, 34, 36; Дружба 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден 1, 1а, 2а; Петър Зографски 3; Страцин 1, 2, 4

На 06.02.2017 г. /11:00 – 16:30 ч./ – Благоевград – Братя Иванови 4; Еленово бл 127, Офис; Гоце Делчев; Ташков мост; Еленово, общ. Благоевград; 021014, М. Ушите

На 06.02.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград – Арсений Костенцев Дирекция; Братя Миладинови 1, 2, на РЗИ; Васил Мечкуевски 6; Георги Измирлиев, Книжарница, Магазин, 1, 1 Боулинг Център, 15, 2, 8; Крали Марко 10; Майор Стефан Иванов 1; Менча Кърничева 1, 3, 5; Николай Петрини 49; Стефан Стамболов 13 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград – Арсений Костенцев Дирекция; Братя Миладинови 1, 2, на Рзи; Васил Мечкуевски 6; Георги Измирлиев, Книжарница, Магазин, 1, 1 Боулинг Център, 15, 2, 8; Крали Марко 10; Майор Стефан Иванов 1; Менча Кърничева 1, 3, 5; Николай Петрини 49; Стефан Стамболов 13 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград – Арсений Костенцев Дирекция; Братя Миладинови 1, 2, на Рзи; Васил Мечкуевски 6; Георги Измирлиев, Книжарница, Магазин, 1, 1 Боулинг Център, 15, 2, 8; Крали Марко 10; Майор Стефан Иванов 1; Менча Кърничева 1, 3, 5; Николай Петрини 49; Стефан Стамболов 13 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград 04279. 912. 87 14-ти полк 1, 2, 2а, 2б; Акациите Александър Стамболийски 33, 40, 47, 52, 55, 57, 59, 61, 54 А, 56, Офис, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Арсений Костенцев Магазин, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 9; Баба Тонка 4; Братя Иванови 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коритаров 1, 2; Васил Мечкуевски 25, 26, 28, 34; Владо Черноземски 2, 3, 4, 8; Воден 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Георги Измирлиев 3, 7 Дом, 9; Грамада бл склад; Димитър Кощанов Кафе, 1, 2, 3, 4, 5; Димитър Талев 1, Магазин; Д-Р Христо Татарчев 30, 32, 32г, 33, 33 А, 34, 35, 36, 38, 8а; Зарево 1, 2, 3, 5, 6, 8; Калиманци 1, 2; Крали Марко 1; Марулевска 4; Менча Кърничева 5, 7, 9; Мите Марков 5; Никола Вапцаров 25, 6; Орцето 3; Парангалица 1, 2; Пере Тошев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4а, 6, 8, 9; Петко Д. Петков 1, 10, 2, 4, 12, 14, 15, 17, 19; Полковник Димов 23, 25; Полковник Дрангов 1, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2б, 30, 8; Св. Иван Рилски 10; Стефан Стамболов 1; Струмица 19; Ташко Малев 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Александров 48, 52, 54, Тотопункт, Хим. Чистене, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28 Офис, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39; Трайчо Китанчев 1, 2; ул. Т. Александров/Ул. Парангалица Хилендар 1, 1б, 2, 4; Цар Иван Асен 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цар Иван Шишман 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 14 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград 04279. 912. 87 14-ти полк 1, 2, 2а, 2б; Акациите Александър Стамболийски 33, 40, 47, 52, 55, 57, 59, 61, 54 А, 56, Офис, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Арсений Костенцев Магазин, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 9; Баба Тонка 4; Братя Иванови 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коритаров 1, 2; Васил Мечкуевски 25, 26, 28, 34; Владо Черноземски 2, 3, 4, 8; Воден 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Георги Измирлиев 3, 7 Дом, 9; Грамада – склад; Димитър Кощанов Кафе, 1, 2, 3, 4, 5; Димитър Талев 1, Магазин; Д-Р Христо Татарчев 30, 32, 32г, 33, 33 А, 34, 35, 36, 38, 8а; Зарево 1, 2, 3, 5, 6, 8; Калиманци 1, 2; Крали Марко 1; Марулевска 4; Менча Кърничева 5, 7, 9; Мите Марков 5; Никола Вапцаров 25, 6; Орцето 3; Парангалица 1, 2; Пере Тошев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4а, 6, 8, 9; Петко Д. Петков 1, 10, 2, 4, 12, 14, 15, 17, 19; Полковник Димов 23, 25; Полковник Дрангов 1, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2б, 30, 8; Св. Иван Рилски 10; Стефан Стамболов 1; Струмица 19; Ташко Малев 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Александров 48, 52, 54, Тотопункт, Хим. Чистене, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28 Офис, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39; Трайчо Китанчев 1, 2; ул. Т. Александров/Ул. Парангалица Хилендар 1, 1б, 2, 4; Цар Иван Асен 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цар Иван Шишман 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 14 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград – Георги Измирлиев 1; Св.св. Кирил и Методий 18; Симитли; Христо Ботев 34 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград – Георги Измирлиев 1; Св.св. Кирил и Методий 18; Симитли; Христо Ботев 34 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Благоевград Еленово бл 7

На 06.02.2017 г. /12:15 – 16:30 ч./ – Покровнишко шосе.

На 06.02.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Благоевград 04279. 6. 13, М. Под Грамада-Ш-13 Братя Миладинови 22; Георги Попов Автокъща, Врем. с-во, Магазин, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 37, 4, 45, 6, 8; Грамада бл Канцеларии, Помпа, Сервиз; Евтим Драганов 7; Климент Охридски 14, 34, 34б, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 57, 63, 65, 67, 69; Кузман Шапкарев Казан

На 07.02.2017 г. /11:45 – 12:00 ч./ – Бело Поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5; Полето; Благоевград; 14-Ти Полк 1; Грамада бл Жилище; местност Тухларната Огражден Жилище; Струма 19; Струмско-център бл Каравана; Яне Сандански 1; Бучино; местност Долно Поле местност Полето; Българчево; местност Змиярски рид местност Реката-Присоето местност Турски гробища Турски гробища; Логодаж; Махала Мазневци; Рилци; Цигларката; Селище, общ. Благоевград; местност Пощека; Ябланица, Общ. Ябланица; Доктор Иван Божинов 6 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Бело Поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5; Полето; Благоевград; 14-Ти Полк 1; Грамада бл Жилище; местност Тухларната Огражден Жилище; Струма 19; Струмско Център бл Каравана; Яне Сандански 1; Бучино; местност Долно Поле местност Полето; Българчево; местност Змиярски рид местност Реката-Присоето местност Турски гробища Турски гробища; Логодаж; Махала Мазневци; Рилци; Цигларката; Селище, Общ. Благоевград; местност Пощека; Ябланица, общ. Ябланица; Доктор Иван Божинов 6 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Благоевград 14-и полк 1; Огражден Жилище; Струма 19; Струмско Център бл Каравана; Яне Сандански 1; Бучино; местност Долно Поле местност Полето /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Българчево местност Змиярски рид местност Реката-Присоето местност Турски гробища

На 07.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Васил Левски 45, 45а; Даме Груев Гараж, Магазин, 34, 36; Дружба 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден 1, 1а, 2а; Петър Зографски 3; Страцин 1, 2, 4

На 07.02.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград – Братя Миладинови 21, Дом; Дамяница 6; Запад бл; Иван Михайлов 29, 56; Ильо войвода 11, 13, 13; Покровнишко шосе Славянска 42, 60, 62; Стефан Стамболов 21; Хан Аспарух 11, 2, 3; Хан Омуртаг 7; ХхIII, Кв. 3, М. Баларбаши Цар Борис I 25 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Благоевград -Братя Миладинови 21, Дом; Дамяница 6; Запад бл; Иван Михайлов 29, 56; Ильо Войвода 11, 13, 13; Покровнишко шосе Славянска 42, 60, 62; Стефан Стамболов 21; Хан Аспарух 11, 2, 3; Хан Омуртаг 7; ХхIII, Кв. 3, М. Баларбаши Цар Борис I 25 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Благоевград – Антон Чехов 1, 20, 12, 5, Аптека, Канцеларии, 10, 12, 14, 14б, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 6а, 8; Босилек 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Васил Левски 10, 16, 18, 20, 26, 27, 30, 32, 4, 28, 32, 38, 38 Админинстр. сгр., 39б, 49, 51, 53, 3, 7; Васил Мечкуевски 4; Даме Груев 38, 40, Магазин, 1, 10, 12, 16, 22, 3, 4, 4 Завод, 5, 7, Офис, 1, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 7, 9; Джеймс Баучер 1, 17, 4, 6; Дружба 1; Еленово бл; Илинден 14, Магазин, 12, 13, 6; Крушево 12, 14, 18, 2, 3, 6; Марица 18, 20, 31, 33, 35, 37, 39; Менча Кърничева 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 33, 37; Осогово 32; Петър Зографски 11; Полковник Димов 1, 3; Полковник Дрангов 59; Радовиш 1, 2; Св. Димитър Солунски 1, 1 на Гарата, 9, 10, 12, 15, Авточасти, Газостанция, 1, 30, 32, 36, 79; Св.св.Кирил и Методий 24, 26, 28, 29, 30, 29, 31, жп гара; Спартак 1, 5, 6, 7, 8; Стефан Стамболов 13; Страцин 10, 11, 18, 9, 20; Тодор Александров 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 108а, 110, 71, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 41, 51, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 90, 92, 92а, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90; ул. Даме Груев, Кв. 216, УПИ-XII, Пи04279. 617. 14 и 04279. 617 УПИ ІІ-427, Кв. 30а Цар Самуил 108; Цар Симеон 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград – Антон Чехов 1, 20, 12, 5, Аптека, Канцеларии, 10, 12, 14, 14б, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 6а, 8; Босилек 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Васил Левски 10, 16, 18, 20, 26, 27, 30, 32, 4, 28, 32, 38, 38 Админинстр. сгр. , 39б, 49, 51, 53, 3, 7; Васил Мечкуевски 4; Даме Груев 38, 40, Магазин, 1, 10, 12, 16, 22, 3, 4, 4 Завод, 5, 7, Офис, 1, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 7, 9; Джеймс Баучер 1, 17, 4, 6; Дружба 1; Еленово бл; Илинден 14, Магазин, 12, 13, 6; Крушево 12, 14, 18, 2, 3, 6; Марица 18, 20, 31, 33, 35, 37, 39; Менча Кърничева 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 33, 37; Осогово 32; Петър Зографски 11; Полковник Димов 1, 3; Полковник Дрангов 59; Радовиш 1, 2; Св. Димитър Солунски 1, 1 на Гарата, 9, 10, 12, 15, Авточасти, Газостанция, 1, 30, 32, 36, 79; Св.св. Кирил и Методий 24, 26, 28, 29, 30, 29, 31, жп гара; Спартак 1, 5, 6, 7, 8; Стефан Стамболов 13; Страцин 10, 11, 18, 9, 20; Тодор Александров 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 108а, 110, 71, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 41, 51, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 90, 92, 92а, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90; ул. Даме Груев, Кв. 216, УПИ-XII, Пи04279. 617. 14 и 04279. 617 УПИ ІІ-427, Кв. 30а Цар Самуил 108; Цар Симеон 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград – Славянска 60, 62, 68; УПИ Vіі, Кв. 33, Іv Микрорайон /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Благоевград – Славянска 60, 62, 68; УПИ Vіі, Кв. 33, Іv Микрорайон /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Благоевград – 14-ти полк 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски 54, 54 А, 65, 67, 69, 71, 77; Васил Левски 55; Еленово бл; Зарево 10, 7; Полковник Дрангов 30; Св. Димитър Солунски Струмица 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чаталджа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград 14-и полк 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски 54, 54 А, 65, 67, 69, 71, 77; Васил Левски 55; Еленово бл; Зарево 10, 7; Полковник Дрангов 30; Св. Димитър Солунски Струмица 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чаталджа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Церово, Общ. Благоевград – Надежда 1; Осми март 6; УПИ І-139, Кв. 12

На 08.02.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Благоевград – Васил Левски 10; Грамада бл, бл Бп Работилница, Магазин, бл Жилище; Иван Гарванов 10, 5; Кузман Шапкарев 5; Осогово 14; Българчево; местност Дългата Нива местност Реката-Корията местност Терзийска; Зелен дол; 293 местност Валого-Краварник; Клисура, Общ. Благоевград; Мах. Гяурска местност Лозята; Логодаж; УПИ-Іv-195 Кв. 14 местност Присоето; Обел; Махала Крайковска; Селище, Общ. Благоевград; УПИ Vі-297, Кв. 10 Махала Камбитци местност Гуйначки андък местност Гьочковски андък Път № 106 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Васил Левски 10; Грамада бл, бл Бп Работилница, Магазин, бл Жилище; Иван Гарванов 10, 5; Кузман Шапкарев 5; Осогово 14; Българчево; местност Дългата нива местност Реката-Корията местност Терзийска; Зелен дол; 293 местност Валого-Краварник; Клисура, Общ. Благоевград; Мах. Гяурска местност Лозята; Логодаж; УПИ-ІV-195 Кв. 14 местност Присоето; Обел; Махала Крайковска; Селище, Общ. Благоевград; УПИ VІ-297, Кв. 10 Махала Камбитци местност Гуйначки андък местност Гьочковски андък Път № 106 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Мах. Бекярска /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Българчево местност Змиярски рид местност Реката-Присоето местност Турски гробища

На 08.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Васил Левски 45, 45а; Даме Груев Гараж, Магазин, 34, 36; Дружба 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден 1, 1а, 2а; Петър Зографски 3; Страцин 1, 2, 4

На 08.02.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград -Антон Чехов 1; Братя Иванови 9; Братя Миладинови 3; Владо Черноземски Билборд, Магазин, 10, 6; Гьорче Петров 2; Еленово бл; Крали Марко 2; Мара Бунева 11, 9; Менча Кърничева 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8; Митрополит Борис Павилион за кафе и закуски, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 8; Охрид 1; Св. Св. Кирил и Методий 11, 9; Стефан Стамболов 11, 13, 15, 21, 23, 25, 30, 13 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград – Антон Чехов 1; Братя Иванови 9; Братя Миладинови 3; Владо Черноземски Билборд, Магазин, 10, 6; Гьорче Петров 2; Еленово бл; Крали Марко 2; Мара Бунева 11, 9; Менча Кърничева 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8; Митрополит Борис Павилион за кафе и закуски, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 8; Охрид 1; Св. св. Кирил и Методий 11, 9; Стефан Стамболов 11, 13, 15, 21, 23, 25, 30, 13 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в: Благоевград; Ален мак бл, бл 13, 14, 15, Гараж, Жилище, бл 17, 20, Гараж, бл 27, Гараж, Зад бл. 27, бл 63, бл Врем. с-во, бл Магазин; Астра, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 9; Бялата висота бл Апартамент, Апартамент11, Апартамент12, Апартамент4, Апартамент5, Апартамент 6, Асансьор, Гараж, Магазин За Промишлени стоки, Стълбище, бл бензиностанция; Даме Груев 12, 14; Еленово бл; жк “Ален мак”, УПИ XVIII 04279. 625. 15 Кв1 жк. “Ален мак”, УПИ XVIII-04279. 625. 15, Кв. 1 По Кк Благоевгр. 279. 625; Лотос 3; Мест. Кури дере-Ш-22№082034 местност Шейница Пейо К. Яворов 38 Автосервиз и Магазин За Авточасти; Скаптопара 10; Изгрев, общ. Благоевград; местност Кури дере; Симитли; Никола Вапцаров 1 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Българчево местност Змиярски Рид местност Реката-Присоето местност Турски гробища Турски гробища

На 09.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Васил Левски 45, 45а; Даме Груев Гараж, Магазин, 34, 36; Дружба 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден 1, 1а, 2а; Петър Зографски 3; Страцин 1, 2, 4

На 09.02.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в: Благоевград; Ален Мак бл 10, Гараж, Магазин, склад, Фурна, бл 1, 3, 4, 6, Гараж, Кафе, Кафе-аперитив, Магазин, Супермаркет, Тотопункт, Хмо-Благоевград, бл 24, Гараж, Маркет, бл 29, Гараж, Кафе, Магазин, бл 9, Ресторант, бл врем. с-во; Астра 10, 12, 14, 16, 18; Борис Ангелушев 5; Броди 32; Бялата Висота бл Фургон С Автоматична измерват. ; Еленово бл, бл врем. с-во; Люлин 2, 4; Пейо К. Яворов Сладкарски Цех и офиси- вр. стр, 2; Перелик 16, 16, 18; Промишлена 1; Симеон Радев 4, 6; Симитли; Витоша 10, 5; Христо Ботев 33, 35, 37; Черниче; Никола Вапцаров 1 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в: Благоевград; Ален Мак бл 10, Гараж, Магазин, склад, Фурна, бл 1, 3, 4, 6, Гараж, Кафе, Кафе-аперитив, Магазин, Супермаркет, Тото Пункт, Хмо-Благоевград, бл 24, Гараж, Маркет, бл 29, Гараж, Кафе, Магазин, бл 9, Ресторант, бл Врем. С-Во; Астра 10, 12, 14, 16, 18; Борис Ангелушев 5; Броди 32; Бялата Висота бл Фургон С Автоматична измерват. ; Еленово бл, бл Врем. С-во; Люлин 2, 4; Пейо К. Яворов Сладкарски Цех и Офиси- Вр. Стр, 2; Перелик 16, 16, 18; Промишлена 1; Симеон Радев 4, 6; Симитли; Витоша 10, 5; Христо Ботев 33, 35, 37; Черниче; Никола Вапцаров 1 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в: Благоевград; Ален мак бл 10, Гараж, Магазин, склад, Фурна, бл 1, 3, 4, 6, Гараж, Кафе, Кафе-аперитив, Магазин, Супермаркет, Тотопункт, Хмо-Благоевград, бл 24, Гараж, Маркет, бл 29, Гараж, Кафе, Магазин, бл 9, Ресторант, бл Врем. С-Во; Астра 10, 12, 14, 16, 18; Борис Ангелушев 5; Броди 32; Бялата Висота бл Фургон с автоматична измерват. ; Еленово бл, бл Врем. С-Во; Люлин 2, 4; Пейо К. Яворов Сладкарски цех и Офиси- Вр. Стр, 2; Перелик 16, 16, 18; Промишлена 1; Симеон Радев 4, 6; Симитли; Витоша 10, 5; Христо Ботев 33, 35, 37; Черниче; Никола Вапцаров 1 /по заявка на есо/

на 09.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в: Благоевград; Ален мак бл, бл 13, 14, 15, Гараж, Жилище, бл 17, 20, Гараж, бл 27, Гараж, Зад бл. 27, бл 63, бл Врем. с-во, бл Магазин; Астра, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 9; Бялата Висота бл Апартамент, Апартамент11, Апартамент12, Апартамент4, Апартамент5, Апартамент 6, Асансьор, Гараж, Магазин За Промишлени стоки, Стълбище, бл бензиностанция; Даме Груев 12, 14; Еленово бл; жк “Ален мак”, УПИ XVIII 04279. 625. 15 Кв1 жк. “Ален мак”, УПИ XvIII-04279. 625. 15, Кв. 1 По Кк Благоевгр. 279. 625; Лотос 3; Мест. Кури дере-Ш-22№082034 местност Шейница Пейо К. Яворов 38 Автосервиз и Магазин За Авточасти; Скаптопара 10; Изгрев, Общ. Благоевград; местност Кури дере; Симитли; Никола Вапцаров 1 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /12:30 – 16:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за оперативни превключвания в: Благоевград; Ален мак бл, бл 13, 14, 15, Гараж, Жилище, бл 17, 20, Гараж, бл 27, Гараж, Зад бл. 27, бл 63, бл Врем. С-во, бл Магазин; Астра, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 9; Бялата висота бл Апартамент, Апартамент11, Апартамент12, Апартамент4, Апартамент5, Апартамент 6, Асансьор, Гараж, Магазин За Промишлени стоки, Стълбище, бл Бензиностанция; Даме Груев 12, 14; Еленово бл; жк “Ален мак”, УПИ XVIII 04279. 625. 15 Кв1 жк. “Ален мак”, УПИ XvIII-04279. 625. 15, Кв. 1 По Кк Благоевгр 279. 625; Лотос 3; Мест. Кури дере-Ш-22№082034 местност Шейница Пейо К. Яворов 38 Автосервиз и Магазин за авточасти; Скаптопара 10; Изгрев, общ. Благоевград; местност Кури дере; Симитли; Никола Вапцаров 1 /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Железница, общ. Симитли местност Ръждавец; Мощанец; XvI-122, 123, Кв. 14

На 10.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград 7, Кв. 10 Авганцов чифлик Ш. 72 Александър Стамболийски 104, 106, 108, 110, 149, 96, 97, 98; Васил Левски 61; Вихрен 19, 2, 20; Даме Груев 4; Промишлена Страцин 2 /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Благоевград 7, Кв. 10 Авганцов Чифлик Ш. 72 Александър Стамболийски 104, 106, 108, 110, 149, 96, 97, 98; Васил Левски 61; Вихрен 19, 2, 20; Даме Груев 4; Промишлена Страцин 2 /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – кратковременни прекъсвания на напрежението за за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Васил Левски 45, 45а; Даме Груев Гараж, Магазин, 34, 36; Дружба 1, 10, 2, 4, 6, 8; Илинден 1, 1а, 2а; Петър Зографски 3; Страцин 1, 2, 4

На 10.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Васил Левски 13; Вихрен 20; К. и Никола Хайдукови 52, 64; Пейо К. Яворов 1; Промишлена 1; Св. Димитър Солунски 3, 5, 66, 81, 85 /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Благоевград Васил Левски 13; Вихрен 20; К. и Никола Хайдукови 52, 64; Пейо К. Яворов 1; Промишлена 1; Св. Димитър Солунски 3, 5, 66, 81, 85 /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Българчево местност Змиярски рид местност Реката – Присоето местност Турски гробища Турски гробища

    Община Гоце Делчев

На 07.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев Бяло море 21, 23, 25, 28, 28 Е, 29, 31, 33, 35; Гоце Делчев 16; Кирил и Методий 16, 18, 20; Места 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пейо К. Яворов В градски Парк, 10, 5, 6, 8; Солун 13, 17, 23; Тодор Александров 21; Хан Аспарух 1, 11, 3, 5, 7, 8, 9; Хан Крум 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9; Цар Симеон 2; Щип 21

На 08.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев Гоце Делчев блокове Укв, Офис, Тотопункт, 11 Офис, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 2б, 3, 4, 5, 7, 8; Одрин 1; Петър Сарафов 22, 30; Стара Планина 54; Царица Йоана 3

    Община Гърмен

На 06.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рибново Втора 7; Двадесет и втора 1, 10, 12, 14, 14а, 1а, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8; Двадесет и пета 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и първа 1, 10, 12, 14, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Двадесет и трета 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Двадесет и четвърта 1, 2, 3, 5; Двадесета 5; Девета 1; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Десета 10, 12, 12a, 2, 4, 5, 6, 6а, 8; Неуточнен адрес Поща, Центъра; Осемнадесета 1, 10, 11, 11а, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Осма 11; Пета 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петнадесета 5; Първа 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 А, 35, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47a, 48, 48а, 49, 50, 50а, 52, 54, 58, 58a, 60, 62, 64; Седма 1, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трета 17, 2, 4, 6, 9; Четвърта 12; Шеста 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 06.02.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Рибново Втора 7; Двадесет и втора 1, 10, 12, 14, 14а, 1а, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8; Двадесет и пета 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и първа 1, 10, 12, 14, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Двадесет и трета 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Двадесет и четвърта 1, 2, 3, 5; Двадесета 5; Девета 1; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Десета 10, 12, 12a, 2, 4, 5, 6, 6а, 8; Неуточнен адрес Поща, Центъра; Осемнадесета 1, 10, 11, 11а, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Осма 11; Пета 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петнадесета 5; Първа 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 А, 35, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47a, 48, 48а, 49, 50, 50а, 52, 54, 58, 58a, 60, 62, 64; Седма 1, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трета 17, 2, 4, 6, 9; Четвърта 12; Шеста 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 06.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рибново Втора 7; Двадесет и втора 1, 10, 12, 14, 14а, 1а, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8; Двадесет и пета 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и първа 1, 10, 12, 14, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Двадесет и трета 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Двадесет и четвърта 1, 2, 3, 5; Двадесета 5; Девета 1; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Десета 10, 12, 12a, 2, 4, 5, 6, 6а, 8; Неуточнен Адрес Поща, Центъра; Осемнадесета 1, 10, 11, 11а, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Осма 11; Пета 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петнадесета 5; Първа 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 А, 35, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47a, 48, 48а, 49, 50, 50а, 52, 54, 58, 58a, 60, 62, 64; Седма 1, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трета 17, 2, 4, 6, 9; Четвърта 12; Шеста 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 09.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дъбница Втора 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет и пета 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 37, 5, 7, 8, 9; Двадесет и седма 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 3, 5, 9; Двадесет и Четвърта 3, 5, 7; Двадесет и шеста 3, 4, 6; Двадесета 11; Дванадесета 10, 8; Неуточнен адрес Поща, Тп1 Дъбница; Пета 1; Петнадесета 1, 10, 12, 13, 8; Първа 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Седемнадесета 10, 15, 17; Трета 1; Тринадесета 3, 5, 7; Четвърта 13, 3; Четиринадесета 1, 10, 16, 17, 18, 2, 20, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 58, 6, 79, 8; Шеста 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 6, 7, 9; Шестнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 7

    Община Кресна

На 09.02.2017 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Горна Брезница Іі-90 Кв. 11

    Община Петрич

На 06.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Марикостиново Вела Пеева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5, 7, 9; Георги Раковски 10, 10 вила, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър благоев 13, 8; Екзарх Йосиф 5; Карл Маркс 6; Струма 1, 12, 13, 16, 2, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9

На 06.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Чучулигово Капсиди

На 07.02.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Дрангово, общ. Петрич Старо село; Марикостиново; Неуточнен адрес село Тополница; Петрич, общ. Петрич; Одрин 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Полковник Дрангов 1; Свети Георги 35, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54; Свобода 1, 2, 6; Цар Борис III 20; Ръждак; УПИ V-86, Кв. 20; София; Андрей Сахаров 75а; Тополница, Общ. Дупница; НУПИ-1609; Тополница, Общ. Петрич; гробището /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Беласица Беласица 43, 47, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 74, 76, 78, 80; Васил Левски 6; Девети Май 10, 11, 4, 7, 8, 9; Мраморница 1; Паисий Хилендарски 14, 16, 18, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53; Плиска 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Стефан Караджа 1, 3, 4; Хаджи Димитър 2, 35, 4; Хан Аспарух 1, 14, 3, 4, 5, 6, 9

На 07.02.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Дрангово, Общ. Петрич Марикостиново; Неуточнен адрес Село Тополница; Тополница, Общ. Петрич; гробището

На 07.02.2017 г. /11:30 – 12:00 ч./ – Дрангово, Общ. Петрич Старо село; Марикостиново; Неуточнен Адрес Село Тополница; Петрич, Общ. Петрич; Одрин 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Полковник Дрангов 1; Свети Георги 35, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54; Свобода 1, 2, 6; Цар Борис III 20; Ръждак; УПИ V-86, Кв. 20; София; Андрей Сахаров 75а; Тополница, Общ. Дупница; НУПИ-1609; Тополница, Общ. Петрич; гробището /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Кулата Антон Попов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 27, 3, 31, 4, 5, 6, 67, 7, 8, 9; Брегалница 1, 10, 4, 6; Васил Левски 18; Връх Китка 1; Жп Кулата Петко Р. Славейков 23; Плевен 1, 10, 12, 14, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 8; Хр. Чернопеев 1, 2; Цанко Церковски 1, 3, 4, 5, 6; Цар Калоян 1, 2, 3, 4

На 09.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – С. Струмешница

На 09.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Струмешница

На 10.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич Васил Левски 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Златарево 10, 12, 2, 4, 6, 8; Македония 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8; Мануш Войвода 1, 2, 3, 5, 7; Младост 5, 53; Неуточнен адрес Поща; Огражден 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Самуилова крепост 13; Спартак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Хоризонт 3; Яне Сандански 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

    Община Сандански

За периода 06.02.2017 – 10.02.2017 г. /08:00 – 15:30 ч./ – Сандански Автогара Павилион; григор Пърличев 2; Каменица 18; Малашевска 1, 10, 13, 1б, 2, 3, 4, 5, 5 2, 7, 7 2, 8; Перун 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 1, 10, 12, 14, 14 Еделвайс, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свобода 13, 47; Серес 10, 11, 12, 14, 16, 7, 8

За периода 06.02.2017 – 10.02.2017 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Сандански Бистрица 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Генерал Гурко 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ильо Войвода 5; Рила 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Свобода 14; Сердика 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Солидарност 1, 11, 133, 14, 16, 17, 18, 18 Стълбище, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3 133, 3 Базова Станция, 30, 31, 4, 7; Солунска 35; Стефан Стамболов 10, 11, 11 и ул. Сердика, 11г, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 6, 7, 9; Таската Серски 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 9; Шейново 1, 10, 2, 4, 6, 8

На 06.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стою Хаджиев 1, 2, 3

За периода 06-10.02.2017 г. /08:00 – 15:30 ч./ – гр. Сандански жк Спартак

За периода 06-10.02.2017 г. /08:00 – 15:30 ч./ – Сандански Спартак бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

За периода 06-10.02.2017 г. /08:00 – 15:30 ч./ – Сандански Божин Димов 1, 2, 3, 4, 5; Васил Кънчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Македония 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69; Мара Бунева 1, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 8; Свети Георги 11, 13, 5, 7, 9; Свобода 14; Св. св. Кирил и Методий 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 8; Стою Хаджиев 5; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Иван Асен 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 06.02.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Сандански Дзи

За периода 06-10.02.2017 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Сандански Крайречна 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8; Спано поле 1, 10, 11, 12, 16, 8; Стефан Стамболов 56, 58, 60

На 06.02.2017 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Сандански Славчо Ковачев 1, 2, 3, 4, 6, 8

На 07.02.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Лешница, Общ. Сандански местност Друма; Поленица; Дабо 076001; Мацкова градина 6; местност Мацкова градина склад

На 07.02.2017 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Първомай, общ. Петрич Маркови кладенци 34

На 07.02.2017 г. /13:00 – 15:15 ч./ – Дамяница Антон Иванов 1, 10, 11, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Атанас Попадиин 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32; Беласица 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 9; Вихрен 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47; Волга 7; Даме Груев Иван Козарев 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 5, 7, 8, 9; Комсомолска 6; П. К. Яворов 1, 14, 16, 18, 20, 39; Радецки 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 8, 9; Черно Море 10, 14, 2, 3, 4, 6, 8; Яне Сандански 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57

На 07.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стою Хаджиев 1, 2, 3

На 08.02.2017 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Сандански Района на Дзи

На 08.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Поленица 6-Ти Септември 1, 3; Армейска 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Бански Път 2; Бяло Море 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Вихрен 1, 2, 3, 4, 6; Георги Димитров 1, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 47; Гоце Делчев 12; Гушевица 11, 15, 17, 18, 19, 3, 9; Димитър Благоев 1, 10, 11, 14, 16, 2, 21, 4, 5, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61; Изгрев 1, 10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 3; Кирил и Методий Поща, 1, 12, 16, 2, 4, 5, 7, 9; Македония 1, 51; Младост 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Неуточнен адрес Никола Вапцаров 1, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 9; Петър Берон 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Пирин 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Полски път 1, 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 8; Първи май 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 9, 18; Рила 1, 2; Стопанска 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 4; Съединение 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 7, 8, 9; Трети март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 23, 25, 3; Х-77, Кв. 8 Шипка 1, 5, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 8; Яне Сандански 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 17, 21, 23, 25, 5; Сандански; местност “Чинар Круши”, Извън регулация Свобода 14; Св. Св. Козма и Дамян 42; Скопие 15; Стефан Стамболов 64 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Сандански местност “Чинар Круши”, Извън регулация Св. св. Козма и Дамян 42 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:30 – 09:30 ч./ – Поленица 6-Ти Септември 1, 3; Армейска 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Бански Път 2; Бяло Море 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Вихрен 1, 2, 3, 4, 6; Георги Димитров 1, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 47; Гоце Делчев 12; Гушевица 11, 15, 17, 18, 19, 3, 9; Димитър благоев 1, 10, 11, 14, 16, 2, 21, 4, 5, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61; Изгрев 1, 10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 3; Кирил и Методий Поща, 1, 12, 16, 2, 4, 5, 7, 9; Македония 1, 51; Младост 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Неуточнен адрес Никола Вапцаров 1, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 9; Петър Берон 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Пирин 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Полски Път 1, 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 8; Първи Май 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 9, 18; Рила 1, 2; Стопанска 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 4; Съединение 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 7, 8, 9; Трети март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 23, 25, 3; Х-77, Кв. 8 Шипка 1, 5, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 8; Яне Сандански 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 17, 21, 23, 25, 5; Сандански; местност “Чинар Круши”, Извън регулация Свобода 14; Св. св. Козма и Дамян 42; Скопие 15; Стефан Стамболов 64 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стою Хаджиев 1, 2, 3

На 08.02.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Сандански Башлиица Търговски обект 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 5, 7, 9; Воден 12, 14, 16, 18, 20, 22; Григор Пърличев 1, 10, 5, 5а, 6, 8; Коста Калимански 1, 2, 3, 4, 5, 7; Марица 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Пазара 1, 2, 3, 4; Свобода 14; Серес 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

На 08.02.2017 г. /15:45 – 16:15 ч./ – Илинденци Трета 1; Лиляново; местност Попина лъка вила; Полатица Попина лъка вила; Попина лъка-Лещака вила; Стожа Туричка черква вила; Поленица; Димитър Благоев 2; Изгрев 16; Петър Берон 1; Сандански; Александър Буйнов 13, 19, 5; Ангел Ташков 1; Асен Златаров 3, 8; Асен Хадживасилев 11, 19, 5; Баба Тонка 17; Банска 7; Башлийца 1, 12, 5; Беласица 16, 5; Берово 1, 2; Бистрица 12, 15, 21; Божин Димов 5; Борис Сарафов 10, 26, 17; Братя Миладинови 5; България 10, 2, 5, 7; Вардар 5 вила Т11-П4; Васил Кънчев 12, 6, 9, 14; Васил Левски 10; Вихрен 14, 2, 21, 23, 3, 16, 2, 20; Воден 20, 3, 7; Връх Елен 1, 3; Гео Милев 10, 4; Георги Бенковски 1, 19; Георги Казепов 14, 3, 36, 5, 16, 18, 21; Георги С Раковски 2; Георги Скрижовски 13, 6, 15; Горно Броди 10, 13; Гоце Делчев 12, 31, 38; григор Пърличев 2; Даскал Козарев 13, 14, 14, 8; Деспод Слав 1, 8; Димитър Икономов 3; Димитър Попгеоргиев 15; Димитър Талев 4; Димо Хаджидимов 3; Еделвайс 14; Емануил Воскидович 1, 10; Захари Стоянов 10, 12, 3; Иларион Макариополски 8; Илинден 2, 7, 20, 25, 26, 29, 33, 5, 9; Княз Александър Батенберг 1, 3; Княз Борис I 1, 11, 4; Кожух 17, 3; Кочо Чистименски 12, 16, 8, 26; Крайречна 10, 12, 4, 16, 20, 8 Кла-Т5-П6, З; Лагадина 12; Любен Каравелов 1, 20; Македония 15, 17, 18, 35, 48, 51, 25; Малашевска 1, 5; Мара Бунева 2; Мелник 18, 3, 8; Места 10, 26, 4; местност Туричка Черква Надежда 16, 24, 32; Никола Вапцаров 21, 39, 41, 43, 47; Никола Карев 3; Огражден 10, 2, 8; Одрин 10, 9; Опълченска 1; Осми март 5; Отец Паисий 3, 5 вила; Панайот Волов 12; Пейо К. Яворов 10, 12; Перун 10, 4, 7; Петър Берон 10, 6, 14, 2, 3; Пирин 10, 128, 134, 150, 151, 153, 160, 165, 173, 29, 34, 43, 44, 47, 7, 85, 107, 137, 28, 30, 37, 39, 48, 56, 65, 90; Първи Май 1, 29, 53, 74, 10, 15, 18, 9; Райна Княгиня 2; Родопа 3; Свети Врач 10, 18, 24, 9; Свети Георги 20, 5; Свобода 1, 11, 45, 47, 49, 12, 15, 18, 23, 26, 28, 31, 4, 45, 49, 14, 34; Св. Св. Кирил и Методи 1, 17, 18, 19, 23, 31, 33, 41, 42, 45; Св. св. Козма и Дамян 13, 18, 20, 32, 41, 45, 56, 2, 51, 52, 6, 64; Сердика 8; Серес 10, 14, 20, 5, 6, 11, 13; Синаница 12, 13, 4, 23; Сирма Войвода 12; Скопие 1, 11, 16, 17, 20, 4, 5, 3; Славянка 12, 6; Соколова Скала 16; Солидарност 3, 3 133; Солунска 14, 37, 8, 16, 17, 7; Спартак бл, бл 17, П-6; Станке Димитров 3; Стефан Карчев 15; Стефан Стамболов 39, 9, 52; Стою Хаджиев 2; Струга 10, 3; Струма 10; Таската Серски 1; Тодор Паница 4; Хан Аспарух 2, 3; Христо Ботев 25, 29, 31, 35; Христо Смирненски 1, 10, 12, 14, 4; Цар Иван Асен 8; Цар Иван Шишман 4; Цар Самуил 2, 8, 7; Цар Симеон 18; Чудомир Кантарджиев 33, 38, 4, 41, 44, 8; Шипка 2; Юрий Гагарин 12, 16, 20, 14, 2; Яне Сандански 1, 4, 7 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:45 – 09:30 ч./ – Илинденци Трета 1; Лиляново; местност Попина лъка вила; Полатица Попина лъка вила; Попина лъка-Лещака вила; Стожа Туричка Черква вила; Поленица; Димитър благоев 2; Изгрев 16; Петър Берон 1; Сандански; Александър Буйнов 13, 19, 5; Ангел Ташков 1; Асен Златаров 3, 8; Асен Хадживасилев 11, 19, 5; Баба Тонка 17; Банска 7; Башлиица 1, 12, 5; Беласица 16, 5; Берово 1, 2; Бистрица 12, 15, 21; Божин Димов 5; Борис Сарафов 10, 26, 17; Братя Миладинови 5; България 10, 2, 5, 7; Вардар 5 вила Т11-П4; Васил Кънчев 12, 6, 9, 14; Васил Левски 10; Вихрен 14, 2, 21, 23, 3, 16, 2, 20; Воден 20, 3, 7; Връх Елен 1, 3; Гео Милев 10, 4; Георги Бенковски 1, 19; Георги Казепов 14, 3, 36, 5, 16, 18, 21; Георги С Раковски 2; Георги Скрижовски 13, 6, 15; Горно Броди 10, 13; Гоце Делчев 12, 31, 38; григор Пърличев 2; Даскал Козарев 13, 14, 14, 8; Деспод Слав 1, 8; Димитър Икономов 3; Димитър Попгеоргиев 15; Димитър Талев 4; Димо Хаджидимов 3; Еделвайс 14; Емануил Васкидович 1, 10; Захари Стоянов 10, 12, 3; Иларион Макариополски 8; Илинден 2, 7, 20, 25, 26, 29, 33, 5, 9; Княз Александър Батенберг 1, 3; Княз Борис I 1, 11, 4; Кожух 17, 3; Кочо Честименски 12, 16, 8, 26; Крайречна 10, 12, 4, 16, 20, 8 Кла-Т5-П6, З; Лагадина 12; Любен Каравелов 1, 20; Македония 15, 17, 18, 35, 48, 51, 25; Малашевска 1, 5; Мара Бунева 2; Мелник 18, 3, 8; Места 10, 26, 4; местност Туричка черква Надежда 16, 24, 32; Никола Вапцаров 21, 39, 41, 43, 47; Никола Карев 3; Огражден 10, 2, 8; Одрин 10, 9; Опълченска 1; Осми март 5; Отец Паисий 3, 5 вила; Панайот Волов 12; Пейо К. Яворов 10, 12; Перун 10, 4, 7; Петър Берон 10, 6, 14, 2, 3; Пирин 10, 128, 134, 150, 151, 153, 160, 165, 173, 29, 34, 43, 44, 47, 7, 85, 107, 137, 28, 30, 37, 39, 48, 56, 65, 90; Първи Май 1, 29, 53, 74, 10, 15, 18, 9; Райна Княгиня 2; Родопа 3; Свети Врач 10, 18, 24, 9; Свети Георги 20, 5; Свобода 1, 11, 45, 47, 49, 12, 15, 18, 23, 26, 28, 31, 4, 45, 49, 14, 34; Св. Св. Кирил и Методи 1, 17, 18, 19, 23, 31, 33, 41, 42, 45; Св. св. Козма и Дамян 13, 18, 20, 32, 41, 45, 56, 2, 51, 52, 6, 64; Сердика 8; Серес 10, 14, 20, 5, 6, 11, 13; Синаница 12, 13, 4, 23; Сирма Войвода 12; Скопие 1, 11, 16, 17, 20, 4, 5, 3; Славянка 12, 6; Соколова Скала 16; Солидарност 3, 3 133; Солунска 14, 37, 8, 16, 17, 7; Спартак бл, бл 17, П-6; Станке Димитров 3; Стефан Карчев 15; Стефан Стамболов 39, 9, 52; Стою Хаджиев 2; Струга 10, 3; Струма 10; Таската Серски 1; Тодор Паница 4; Хан Аспарух 2, 3; Христо Ботев 25, 29, 31, 35; Христо Смирненски 1, 10, 12, 14, 4; Цар Иван Асен 8; Цар Иван Шишман 4; Цар Самуил 2, 8, 7; Цар Симеон 18; Чудомир Кантарджиев 33, 38, 4, 41, 44, 8; Шипка 2; Юрий Гагарин 12, 16, 20, 14, 2; Яне Сандански 1, 4, 7 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Влахи Вилна зона Върбите Върбите Вилна сграда, Застройка 9, 17, Кв. 7; Горните Ливади грънчарска Скала местност Върбите Средни ливади вила; УПИ Іі, Кв. 4 – В. З. Въбите; Илинденци; Боровец Синаница вила; Тридесет и Втора 10; Кресна; Върбите Неуточнен Адрес ТП Синаница 1; Синаница; Микрево; Освобождение 2; Плоски; Ален Мак 1, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бистрица 1; Братя Миладинови 2, 3, 4, 5, 7; Бузлуджа 14, 2, 3, 4, 7; Васил Левски 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Поща; Вихрен 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 7, 9; Долна Махала 1, 10, 11, 12, 13, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 13; Дружба 2, 3, 4, 5, 7, 7; Еделвайс 1, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 4, 6, 8, 9; Елово 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 5, 57, 7, 8, 9; Иван Козарев 10, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 3, 37, 39, 5, 6, 8, 2; Кокиче 1, 2, 4; Кочо Честименски 1; Лиляна Димитрова 10, 12, 14, 2, 6; Методи Христов 1, 1, 2, 3, 5; Мир 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Мурата 1, 13, 16; Никола Калъпчиев 1, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 35, 4, 41, 31; Никола Парапунов 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 52, 54, 59, 62, 9, 45, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Първи Май 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Самуил 9; Струма 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Трети Март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 3, 4, 6, 8; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 41, 45, 51, 8, 9, 55; Цар Самуил 1, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 5, 6, 7, 9; Шипка 1, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 12; Явора 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Сандански; Александър Буйнов Изход Кулата; Асен Хадживасилев 9; Любен Каравелов 1; Неуточнен адрес Цех; Р-Н Индустриална зона Свобода 14, 45 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:30 – 09:30 ч./ – Влахи Вилна Зона Върбите Върбите Вилна Сграда, Застройка 9, 17, Кв. 7; Горните ливади Грънчарска скала местност Върбите Средни ливади вила; УПИ Іі, Кв. 4 – В. З. Въбите; Илинденци; Боровец Синаница вила; Тридесет и Втора 10; Кресна; Върбите Неуточнен адрес ТП Синаница 1; Синаница; Микрево; Освобождение 2; Плоски; Ален Мак 1, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бистрица 1; Братя Миладинови 2, 3, 4, 5, 7; Бузлуджа 14, 2, 3, 4, 7; Васил Левски 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Поща; Вихрен 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 7, 9; Долна махала 1, 10, 11, 12, 13, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 13; Дружба 2, 3, 4, 5, 7, 7; Еделвайс 1, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 4, 6, 8, 9; Елово 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 5, 57, 7, 8, 9; Иван Козарев 10, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 3, 37, 39, 5, 6, 8, 2; Кокиче 1, 2, 4; Кочо Честименски 1; Лиляна Димитрова 10, 12, 14, 2, 6; Методи Христов 1, 1, 2, 3, 5; Мир 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Мурата 1, 13, 16; Никола Калъпчиев 1, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 35, 4, 41, 31; Никола Парапунов 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 52, 54, 59, 62, 9, 45, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Първи Май 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Самуил 9; Струма 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Трети Март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 3, 4, 6, 8; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 41, 45, 51, 8, 9, 55; Цар Самуил 1, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 5, 6, 7, 9; Шипка 1, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 12; Явора 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Сандански; Александър Буйнов Изход Кулата; Асен Хадживасилев 9; Любен Каравелов 1; Неуточнен адрес Цех; Р-Н Индустриална зона Свобода 14, 45 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – С. Струма

На 09.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стою Хаджиев 1, 2, 3

На 10.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стою Хаджиев 1, 2, 3

    Община Сатовча

На 10.02.2017 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Боголин

    Община Симитли

На 06.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: с. Крупник

На 07.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Симитли Аврора 5; Свобода 64

На 07.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: с. Крупник

На 08.02.2017 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Кв. Ораново

На 08.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: с. Крупник

На 09.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: с. Крупник

На 10.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: с. Крупник

    Община Струмяни

На 07.02.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Микрево 6 септември 2, 4, 6, 8; Васил Априлов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Левски 26; Василево 13; Вихрен 25, 27; Даме Груев 2, 4, 6, 8; Детелина 4; Димитър Попгеоргиев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8; Дора Габе 15, 17, 21; Йордан Йовков 2, 3, 4, 6, 7; Крали Марко 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Митрополит Борис 15; Нова Махала 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 7, 8, 9; Панайот Волов 5; Патриарх Ефтимий 2, 4; Петър Берон 3, 5; Райна Княгиня 1; Решково 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сирма войвода 4, 42; Струма 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Хан Омуртаг 3; Цар Иван Шишман 1, 3, 4; Сандански; Пресиян 1

На 10.02.2017 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Струмяни Врабче 4; Дядо Ильо Малешевски 2, 3; Мура 1; Неуточнен адрес Св. св. Кирил и Методи 8; Синаница 4, 8; Спартак 2, 3, 4; Хан Крум 2, 4, 6; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 17, 3, 6, 7, 8, 9; Цар Самуил 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 9

На 10.02.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Микрево Берово 28, 30, 45, 47; Васил Левски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4, 6, 8; Десислава 1, 2, 4, 6; Елисавета Багряна 1, 23, 3, 5, 7; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8; Криа Вриси 1, 2, 4, 6, 7; Неуточнен адрес склад; Орфей 13; Пейо Яворов 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 7, 8, 9; Рождество Христово 1, 2; Стефан Караджа 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4; Хан Тервел 2, 4; Цар Самуил 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 5, 6, 7, 8, 9; Чинара 11, 13, 8, 9; Шипка 2, 3, 7; Юрто; Струмяни; Неуточнен адрес

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

 CEZ GROUP

 

RELATED ARTICLES

Most Popular