Saturday, June 22, 2024
HomeUncategorizedПланови ремонти – област Перник – ЧЕЗ

Планови ремонти – област Перник – ЧЕЗ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 06 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Сопица;

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брезник:  06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;  Велковци, Общ. Брезник:  083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;  Ноевци;  Селищен Дол;  Слаковци;  Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезнишки Извор;

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:  С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:  махала Пали Лула;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./ –  Долна Секирна:  МТП Д. Секирна;  Душинци;  Ерул;  Кошарево;  Милкьовци;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:  МТП Ръждавец;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./ –  Бегуновци;  Беренде, Общ. Земен;  Габровдол;  Гигинци:  УПИ ХІV-219, Кв. 22;  Непразненци;  Режанци;  Садовик;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 15:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./ –  Банище;  Велиново;  Горна Секирна:  Местн. Валога;  Станьовци;

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ребро;

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Видрица:  Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв. 17;

Община Ковачевци

На 03. 07.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 10:00 – 11:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Габровдол;  Горна Врабча:  Стопански Двор;  Горна Глоговица;  Долна Секирна;  Мурено;  Смиров Дол;

На 03. 07.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Калище;  Ковачевци, Общ. Ковачевци:  XXIV-1148, Кв. 49, Нупи 1, Масив 1, С. Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ XІІ-343 Кв. 36, УПИ-XIII, Кв. 53а, Циганка;  Косача;  Кошарево:  000339;  Лобош;  Перник:  Хасково;  Радибош;  Ракиловци;  Светля;  Сирищник:  УПИ ІV-494, Кв. 38;  Слатино, Общ. Ковачевци;  Чепино;

На 03. 07.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 10:15 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Дивля:  махала Кукувичарска, махала Фильова;  Долна Врабча;  Еловдол:  Кв. 15;  Калотинци;

На 03. 07.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци;

Община Перник

На 02. 07.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 12:45 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Зидарци;

На 02. 07.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 12:45 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, махала Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка;  Богданов Дол:  Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, махала Дълга Бара, махала Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига;  Вискяр:  Іі-253 Кв. 30;  Витановци:  Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л ІV-241, Кв. 29, УПИ І-51 Кв. 14;  Гоце Делчев:  Ючдорушко Дере;  Мещица:  Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв. 3 УПИ VІІІ-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл. №140, Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв. 55а, Юрий Гагарин, Ястребино;  Перник:  Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил;  Радуй;  Расник:  Брод, Казанджийска, Околовръстен път;  Ярджиловци:  Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски;

На 02. 07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Кралев Дол:  3-ти Март, Божилец, Боян Витков, В. Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, махала Айдарица, махала Орниче, Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 02. 07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:  Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева махала /Даскалово/, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива Вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски път, Лазар Робев, Леденика, Ленин, махала Захаринова, махала Чешкарова, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ І Кв. 81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово

На 02. 07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:  Бор, Боровец, Волга, Кралевски път, Райко Даскалов, Христо Ботев

На 02. 07.2018 г. /08:45 – 15:00 ч./ –  Перник:  Белоградчишки Скали, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Леденика

На 02. 07.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Боснек:  070008, Ален Мак, Божур, Бор, В. Левски, Грамаге, Духлата, Жива Вода, Игличе, Извора, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, махала Влахова, махала Джамбазка, Могиля, Момина Сълза, Н. Й. Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, С. Боснек, Стефан Караджа, Струма, УПИ І-536, Кв. 43, Х. Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Ясен

На 02. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Дивотино:  3-ти Март, 34069, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесетивтора, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв29 УПИV  -642, Комсомолска, Люлин, махала Герен, махала Ливаге, махала Светавода, махала Тенов Дол, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета, Петнадесета, Първа, Рила, Седемнадесета, Седма, Слатина, Струма, Тенов Дол, Тридесета, Тридесетивтора, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, УПИ VIII – 296 Kb. 21, УПИ ІІ Кв. 746, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четирдесетитрета, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 02. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:  V-614 Кв 59, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв. 31, УПИ1-577, махала Лесков Дол, махала Стакьовец и Манастира, Местн. Задбудилица, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 874, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Седма, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесеста, Четвърта, Четиринадесета, Шеснадесета, Шеста

На 02. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./  на 06. 07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 12:45 – 14:00 ч./ –  Перник:  Рашо Димитров, Цалева Круша

На 02. 07.2018 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Дивотино:  Двадесетипета, Люлин, Първа, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тринадесета, УПИ VIII – 296 Kb. 21, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетипета, Четирдесетитрета

На 02. 07.2018 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Перник:  Цалева Круша

На 02. 07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:15 – 12:00 ч./ –  Перник:  603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове на Р-К Тева, Велчова Завера, Кв. Тева, Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193, Крушовска Република, Освобождение, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Радомирска Република, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 02. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:  С. Люлин, М. Чокладиновец

На 02. 07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Перник:  21-ва, Арх. Йордан Миланов, Благой Гебрев, Варшава, Владимир Комаров, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Жк. Тева, Пи 725. 25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Крали Марко, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, махала Лалова, махала Чекърчийска, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, улан Батор, УПИ V-7050 Кв. 118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 02. 07.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Перник:  махала Лалова, Юрий Гагарин

На 02. 07.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:  Барбеш, Боровец, Вършец, Голо Бърдо, махала Рулева, Рила, Родопи, Рулева, Сините Вълни, Христо Ботев

На 03. 07.2018 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  Перник:  Владая, Кладница, Петко Каравелов

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Горна Диканя:  X-1583, Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел ХІХ-1127, Кв. 116а, ПИ203, УПИ І-1517 Кв. 211, УПИ Х-1306, Кв. 165

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Долна Диканя:  884 Кв. 67а и 67б, 926, XIII-755, Кв. 47, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838, Кв. 62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65, УПИ XI-261, Кв. 40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Долна Диканя:  884 Кв. 67а и 67б, 926, УПИ IV-838, Кв. 62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Големо Бучино:  Кедър, Кракра, София, Струма, Яланджийска

На 03. 07.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Перник:  Бучински път, Изток, Карл Маркс, Луганск

На 03. 07.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Расник

На 03. 07.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Драгичево:  Магистрала, Първа, Рударска

На 04. 07.2018 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Големо Бучино:  Даскала, Дъбрава, Люлин, Република, София

На 04. 07.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./ –  Батановци:  6ти Септември, Батан Войвода, Братя Миладинови, Граово, Княз Борис I, Никола Вапцаров, Средорек, Стефан Караджа, Трендафил Георгиев

На 04. 07.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Перник

На 04. 07.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Кладница:  IX-409, Бакиница, Варшава, Воденичище, Градинарска, Ивайло, Кракра, Матница, Минзухар, Мирковица, Победа, Прага, Райна Княгиня, Стадиона, Суха Кладница, Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Язовирска

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:  Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Изток, Кадиевка, Клемент Готвалд, Луганск, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв. 63 Парцел, Монтана, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник:  Изток, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв. 63 Парцел, Мошино, Юрий Гагарин

На 05. 07.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:  Благой Гебрев, Изток, Максим Горки, Младен Стоянов, Мошино, Юрий Гагарин

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Перник:  Бачо Киро, Божур, Васил Петлешков, Зюмбюл, Лилия, Никола Козлев, Света Петка, Сергей Румянцев, Стефан Караджа, Стоян Заимов, Христо Ясенов

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Рударци:  Бели Брег, Божур, Бор, Ген. Столетов, Гурко, Добрич, Дренов Дол, Захари Зограф, Иван Вазов, Йовчова, Кирил Пчелински, Кракра, Лопянска Гора, Мария Луиза, Москва, Никола Вапцаров, Опълченска, Отец Паисий, Презвитер Козма, Пчелинска, Рудничар, Св. Иван Рилски, Скобелев, Стримон, Темелко Ненков, УПИ І-1427 Кв. 80б, Цветaна Живкова, Черни Връх

На 06. 07.2018 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Витановци:  П-Л ІV-241, Кв. 29

На 06. 07.2018 г. /13:00 – 14:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Перник:  Бучински път, Гр. Перник, Кв. Изток, ул. Луганск, УПИ IV, Кв. 21, Златоград, Изток, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев, Луганск, махала Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 06. 07.2018 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Перник:  Златоград, Изток, Йордан Благоев, Куйбишев, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

Община Трън

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /12:15 – 13:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Богойна;  Врабча;  Ломница, Общ. Трън:  М. Ждрелото;  Трън:  9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, махала Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким Тошков;

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /12:15 – 13:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Банкя, Общ. Трън;

На 06. 07.2018 г. /12:30 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън:  8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков;

На 06. 07.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Трън:  Атанас Ботев, Васил Левски, Еднофамилни Жилища, Мосаловска, Тенеси, Чарчалат;

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP

 

RELATED ARTICLES

Most Popular