Sunday, June 23, 2024
HomeРегионКюстендилПолицейското куче Бил и водача му Иво Спасов станаха любимци на децата...

Полицейското куче Бил и водача му Иво Спасов станаха любимци на децата с умствени и физически увреждания в Кюстендил

По покана на Дневния център за деца и младежи с умствени и физически увреждания полицаи от ОДМВР – Кюстендил, им бяха на гости.

Децата облякоха светлоотразителни жилетки

Инспекторът борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Ирена Ковачева разказа на момичетата и момчетата за професията на полицаите, какво работят, как помагат на хората, как да ги разпознават и как се представят, както и за начините да се потърси помощ от полицията.

Ирена Ковачева запозна младежите с професията на полицаите

Служителят от сектор „Пътна полиция“ Бисер Стоилков ги запозна с правилата за пътна безопасност, поговориха за безопасните места за пресичане по улиците и безопасните места за игра.

Помощните средства предизвикаха интерес сред децата

Особен интерес предизвикаха помощните средства, с които работят полицаите, а най- емоционалният момент бе демонстрацията на полицейското куче Бил и разказът на водача му Иво Спасов. Двамата станаха любимци на децата и младежите от Дневния център, които се докоснаха до Бил, до полицейската палка и фуражка и облякоха светлоотразителни жилетки. 

Краси Ценкова

 

RELATED ARTICLES

Most Popular