Попълниха комисиите в Общинския съвет на Банско

  • Георги Главчев от Сдружение „Бъдеще за община Банско” оглави Комисията по бюджет и финанси

 

Общински съвет-Банско проведе първото си редовно заседание, ръководено от председателя Димитър Русков. В работата взеха участие 16 от общо 17 общински съветници. Само Георги Икономов не присъства при сформирането на постоянните комисии към ОбС.

Единствената дама в състава на общинските съветници – Евгения Тренчева (ГЕРБ), отсъстваше на тържествената сесия на 7 ноември, когато колегите й се заклеха. Затова тя положи клетва на това заседание и получи удостоверението си от председателя на ОИК-Банско Ивайло Арсениев.

И през мандат 2019-2023 съветниците на община Банско ще работят в 7 комисии. Всяка е съставена от по петима души, представляващи политическите сили, спечелили мандати на Местни избори 2019.

Комисията по бюджет и финанси ще бъде оглавявана от Георги Главчев (Сдружение „Бъдеще за община Банско”). Представители на сдружението ще ръководят още три комисии: Иван Сакарев – Комисията по социална политика, здравеопазване и сигурност на населението, Димитър Юлев – Комисията по туризъм и екология, Иван Драгосинов – Комисията за противодействие на корупцията. Председател на Комисията по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори ще бъде Костадин Дурчов (БСП). Съветникът от ПП „Воля” Александър Весков ще бъде начело на Комисията по младежки дейности и спорт. Георги Думанов от ВМРО ще председателства Комисията по местна политика в образованието и духовната сфера.

Като извънредна точка в обявения предварително дневен ред на заседанието на ОбС съветниците приеха да разгледат докладна на кмета на община Банско Иван Кадев, свързана с управлението, стопанисването и опазването на горската територия – собственост на община Банско в размер на 1211 ха, попадаща в териториалния обхват на ТП ”ДГС Добринище”. Във връзка с измененията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които влизат в сила от 1 декември 2019 г., беше прието решение за прекратяване на договора между община Банско и ТП ”ДГС Добринище”. С друго решение кметът на общината Иван Кадев беше упълномощен да сключи нов договор с ТП „ДГС Места”. Промените се налагат от факта, че директорът на ТП ”ДГС Добринище” инж. Благой Кишев е общински съветник.

Всички решения на първата редовна сесия на Общински съвет – Банско бяха приети с пълно единодушие.