Saturday, May 18, 2024
HomeАктуално от днесПОРАДИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО НА 17 И 18 АПРИЛ...

ПОРАДИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО НА 17 И 18 АПРИЛ 2024 Г. ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва реконструкция на енергийни съоръжения по въздушен електропровод 110kV „Неврокоп“, което налага промяна в схемата на електрозахранване.

Поради ремонта на съоръженията, собственост на ЕСО,на 17 и 18 април 2024 г., в периода между 08:00 ч. и 17:00 ч., на територията на Община Гоце Делчев, Област Благоевград ще бъде прекъснато електрозахранването на с.Борово, с.Баничан, с.Лъжница, с.Корница и с.Брезница.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular