Tuesday, May 28, 2024
HomeРегионСапарева баняПоредно закрито заседание провеждат съветниците в Сапарева баня в четвъртък: Местният парламент увеличава...

Поредно закрито заседание провеждат съветниците в Сапарева баня в четвъртък: Местният парламент увеличава заплатата на шефа на ВиК-Паничище?

Увеличение на заплатата на управителя на „ВиК Паничище“ ЕООД ще обсъждат общинските съветници в Сапарева баня на майското си заседание. В докладна записка председателят на Общинския съвет Васил Маргин предлага на колегите си да определят месечно възнаграждение на управителя в размер на три средни месечни брутни работни заплати за дружеството. В предложението не е посочена конкретна сума. По информация от ръководството на общинското дружество в момента средната месечна брутна работна заплата там е около 680 лв. Ако Общинският съвет даде съгласието, със задна дата – от 1 май шефът на ВиК Петър Василев ще получава минимум 1240 лв. Стана ясно още, че възнаграждението се индексира ежемесечно спрямо предходния месец.

Председателят на ОбС мотивира предложението с успешното развитие на дружеството. „ВиК Паничище“ ЕООД е дружество, явяващо се единственият оператор на територията на общината за извършване на водоснабдителни и канализационни услуги, чийто едноличен собственик е община Сапарева баня.

В последните години, видно и от приетия отчет от Общинския съвет, дружеството се развива успешно и ефективно изпълнява стоящите пред него задачи. Въпреки поддържаната поносима за абонатите цена на единица водни количества, към 31.12.2019 г. дружеството има натрупани резерви в размер на 108 хил. лв. и за 2019 г. реализира печалба 42 хил. лв. Няма привлечен капитал. Рентабилността на продажбите за 2019 г. е 9,8%. Дружеството поддържа постоянен състав на заетите работници и служители. Загубите на вода са 56,32%, което е близко до дългосрочното ниво, определено от КЕВР. Събираемостта на сумите за услугите по доставка на вода за 2019 г. спрямо 2018 г. се е увеличила с 7,6%. Операторът успява да водоснабди десетките нови потребители – хотели и къщи за гости, отделни домакинства. Липсват жалби от потребители срещу дружеството.

В същия този период дружеството се ангажира и със строителство на нови водопроводни мрежи и съоръжения на територията на общината. За всичко това естествено най-голям принос има управителят на дружеството”, пише в докладната си Маргин.

От докладната става ясно още, че сега възнаграждението на управителя е в размер на две средни работни заплати за дружеството, като в периода до 2014 г. е било в размер на три средни работни заплати за дружеството.

Общинският съвет ще се произнесе по предложението на редовно заседание на 28 май (четвъртък). Във връзка с обявената с извънредна епидимечна обстановка и необходимостта от защита на живота и здравето на общинските съветници и това заседание ще бъде закрито. То ще се проведе при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.

В дневния ред са включени 7 точки. Сред най-важните предложения е това на кмета Калин Гелев за приемане на плана за финансово оздравяване на община Сапарева баня, който предвижда общината да бъде подпомогната от Министерството на финансите чрез теглене на временен безлихвен заем от централния бюджет. В тази връзка ще бъде изпратено искане до министъра на финансите.

Местният парламент ще се произнесе и по докладна за приемане на наредба за отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня. Наредбата е приета от ОбС през 2018 г., но има предложение от прокурор Йордан Георгиев от Окръжна прокуратура – Кюстендил да бъдат предприети мерки по нейната отмяна, тъй като „липсва законова делегация за регламентиране на този вид обществени отношения с наредба на Общински съвет”.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular