Wednesday, May 22, 2024
HomeАктуално от днесПостижение! Дупнишкият кмет Методи Чимев включен в Комитета за наблюдение на програма...

Постижение! Дупнишкият кмет Методи Чимев включен в Комитета за наблюдение на програма “Региони в растеж 2014-2020”

Община Дупница е единствената в областта, която има положителен ръст на чужди компании, инвестиращи в града

02-01 metodi chimev
Методи Чимев

Кметът на община Дупница Методи Чимев е един от много малкото градоначалници в България, които бяха включени в Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020”, съобщиха от общинския пресцентър. Със заповед от 7 февруари на министъра на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов са определени всички участници в отделните сфери. Инж. Чимев бе определен за заместник в регионалния съвет за развитие на Югозападния район, като председател е управителят на област София Живка Такева-Първанова.

Това е поредно признание за общината, която е сред водещите у нас в усвояването на проекти за благоустройство на територията и привличането на преки чужди инвестиции. Община Дупница е единствената в областта, която има положителен ръст на чужди компании, инвестиращи в града и разкриващи работни мощности, които по справка на НСИ са увеличени с 14,1%.
Поименното определяне на състава е от компетенцията на министъра по редица показатели. От Югозападна България Чимев е единственият представител в целия комитет.
Заповедта на Министър Попниколов е във връзка с постановление на Министерския съвет от 2014 година, с което се създава този комитет, като част от споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular