По-ниска цена на водата за Перник иска омбудсманът Ковачева

Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова да вземе мерки за справяне с водния режим в Перник, съобщиха от администрацията на обществения защитник. Ковачева предлага КЕВР да утвърди по-ниски цени за водоснабдяване заради лошото качество на питейната вода по време на водния режим в Пернишко. “Използвам случая да Ви припомня, че още на 17 октомври 2019 г. Ви изпратих препоръка за предприемане на мерки за решаване на проблема с липсата на механизъм за констатиране на лошото качество на водата и определяне на по-ниска цена за гражданите в тези случаи”, пише Ковачева. В писмото си доц. Ковачева подчертава, че всекидневно постъпват десетки сигнали и жалби на граждани, които се оплакват както от липсата на вода, така и от недостатъчния брой водоноски и качеството на водата в тях. Ковачева иска да бъдат обявени конкретни варианти, които в краткосрочен и дългосрочен план да доведат до решаване на проблема с водоснабдяването в региона.

Омбудсманът настоява да се набележат конкретните срокове за всяко едно от техническите решения за алтернативно водоснабдяване, да се осъществява ефективен контрол по изпълнението им, включително по спазването на определения воден режим, както и да се гарантират правата на гражданите за достъп до информация и участие при вземане на решения.