Правомерно ли е индексирането на таксите на мобилните оператори?

Според министерство на икономиката и омбудсмана клаузата е неправомерна

Правомерна ли е клаузата за годишна индексация на цените на мобилните услуги? Комисията за защита на потребителите провежда открито заседание по темата с участието на всички компетентни институции.

Планираното увеличение е между 4,7% и 9,5% на сто при различните оператори.

Според Министерство на икономиката, Омбудсмана на Република България и потребителски организации клаузата не е правомерна. Основните мотиви, които представиха за това е, че преди години клаузата е била атакувана в съда, който я е обявил за нищожна. Причината – при прилагането ѝ се отчита различен тип информация – средногодишна или средномесечна, която прави разлика в индексирането на цените. Освен това в случаи на дефлация клаузата не предвижда пропорционално намаляване на таксите.

Ето част от становищата, които ресорните институции заявиха на откритото заседание:

“Комисията за регулиране на съобщенията има отношение към регулиране на цените на едро и това няма пряко отношение към това, което се коментира тук. КРС има отношение към общите условия в частта да контролираме тяхното представяне на крайните потребители, за да може да се сключи такова споразумение, което е информирано”, заяви Иван Димитров, председател на КРС.

“Мнението на Омбудсмана е категорично – това е неравноправна клауза в договорите и общите условия на мобилните оператори, защото тази клауза не е уговорена индивидуално. Съгласно директивата за неравноправни клаузи: “Не се счита за индивидуално договорена клауза, която е съставена предварително и следователно потребителят не е имал възможност да влияе на нейното съдържание, по-специално във връзка с договори с общи условия”, заяви Нина Бояджиева от администрацията на Омбудсмана на Република България.

“Може да имаме както инфлация, така и дефлация. Когато има дефлация, изискването за това условие да бъде изпълнено, договорът следва да предвижда възможност за промяна на договора за индексиране на цените не само за увеличаване, но клаузата на договора на мобилен оператор следва да предвижда и възможност за понижаване на цената в резултат на дефлация”, заяви Емил Алексиев, Министерство на икономиката.

По време на заседанието бяха отправени различни призиви към КЗП – да обяви в 14-дневен срок клаузата за неправомерна и да я отмени, да я атакува в съда или да наложи на мобилните оператори максималната санкция от 50 000 лв.

В “Денят започва” председателят на КЗП Стоил Алипиев коментира, че търси трайно решение на казуса.

“Това се случва за трети път и вече започва да става вече малко по-силно изразен проблем от това, което беше по-рано. Аз търся трайно решение и за да може да го намерим това решение в комисията, искам да чуя всички експертни мнения, които в рамките на една година бяха тиражирани и по медии и всякакви други канали за комуникация, за да мога да изготвя един мотивиран доклад, който да внеса в комисията да се гласува и да се намери трайно и устойчиво решение на въпроса, свързан с индексацията”, посочи Алипиев.

Според един от членовете на КЗП казусът отлежава в няколко доклада вече година и един месец и не влиза на заседание в Комисията за защита на потребителите./БНТ