Tuesday, May 21, 2024
HomeРегионПерникПравят ново публично обсъждане на пернишкия Бюджет 2017, за образование са заделени...

Правят ново публично обсъждане на пернишкия Бюджет 2017, за образование са заделени 21,3 млн. лв.

 

130-09-02 Вяра ЦеровскаНай-много (21,3 милиона лева) са предвидени за образованието в Перник. Сумата ще се разисква на новото публично обсъждане на бюджета за 2017 г., който предстои да бъде приет. Това се налага заради направените корекции в оздравителната програма на общината. Тя бе приета на последното заседание на местния законодателен орган. На електронната страница на общината са качени вече всички материали, които ще се обсъждат. Така всеки гражданин, представител на една или друга политическа структура, на една или друга институция ще може да се запознае с тях и да получи пълна яснота колко и за какво ще бъдат харчени парите тази година. Към документите е приложен и поименният списък на капиталовите разходи за 2017 година. Парите в него са в размер на 32 766 139 лева. От тях за основни ремонти ще бъдат похарчени 11715 157 лв. За придобиване на дълготрайни материални активи са предвидени 19 590 006 лв., от които 6 милиона лева ще са за благоустрояването на кварталите и населените места, за изграждането на ВиК обекти са предвидени 4 977 440 лева, за закупуването на машини и съоръжения са заложени 8 547 000 лева, а за придобиването на нематериални дълготрайни активи – 390 998 лева. Над 1 милион лева ще отидат за разплащане по всички параграфи.

И тази година най-много пари са предвидени за сферата на образованието. Там заложените пари са 21,3 милиона лева. За жилищно строителство и БКС са предвидени 8,7 милиона лева, за икономически дейности предвидените разходи са в размер на 4,5 милиона лева, 2,2 милиона ще бъдат похарчени за почивно дело, за култура и религиозни дейности. За здравеопазване са определени 1,5 милиона лева, за общинската администрация са отделени 5,1 милиона лева, за издръжка на Общинския съвет – около 600 000 лева и т.н.

Към публикуваните документи е приложена и справка за приходите по бюджета на община Перник за 2017 година, които са в размер на 23 538 128 лева.

Плануваният общ размер на приходите, както и на разходите за 2017 година е 50 383 559 лева.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular