Председателят и зам.-председателят на Общинския съвет в Бобов дол с мандат от 6 месеца?

Мая Спасова

Председателят и зам.-председателят на Общинския съвет в Бобов дол да бъдат с мандат от 6 месеца, предлага общинската съветничка от ГЕРБ Мая Спасова. Тя е внесла предложение за   изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Промяната предвижда въвеждане на мандатен принцип за избраните с тайно гла­суване председател и заместник-председател и провеждане на нов вот след изтичането на мандатите.

Елеонора Христова

Целта е прозрачно управление и завишен контрол при изпълнение на решенията на Общинския съвет от страна на общинската администрация и общинските дружества, мотивира предлежението си Спасова. Според нея изменението ще  подобри ефективността при работата и изпълнението на законите от страна на общинската администрация и общинските дружества. Предложението ще бъде разгледано на заседанието на местния парламент на 19-и т.м. Както е известно, в момента председател на бобовдолския парламент е Елеонора Христова от БСП, а неин заместник – Константин Динев (Партия на зелените).