Председателят на КОС Пенка Братанова не уважи молба на лишен от свобода от Бобовдолския затвор за предсрочно освобождаване

Пенка Братанова

Е.А. не се е поправил и ще долежи още 2  месеца и 13 дни

 

Кюстендилският окръжен съд с председател Пенка Братанова и с участието на прокурора Ангел Байрактарски, не уважи молбата на лишения от свобода Е.А.А. за условно предсрочно освобождаване от неизтърпяната част от наложеното му наказание  „лишаване от свобода“ в размер на 1 г. и 6 месеца. Е.А. е разведен, но във фактическо съжителство, със средно образование, осъждан. Той е осъден на 19.09.2017 г. от  БлРС на 4 години затвор при първоначален „строг“ режим за престъпление по чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ и „б“, вр. чл. 54 от НК. Решението е изменено на 22.05.2018 г. по ВНОХД на БлОС на 3 год и 6 месеца и от 11.07.2018 г. от САС на основание чл. 422, ал. 1, т.5 от НПК, и  вляза в сила на 11.07.2018 г., за остатък в размер на 2  месеца и 13 дни.

Е.А.А. е постъпил в Затвора – Бобов дол на 25.07.2017 г. Той е осъден затова, че през 2016 г. е откраднал поларено одеяло за 20 лв.,  помпа за басейн за 288 лв. и водна помпа за басейн за 45 лв., както и електрически адаптер за 11 лв., или всичко на стойност от 344 лв. На 24.11.2016 г. пък от хипермаркет „Кауфланд“, е хванат на излизане с неплатени тоалетна вода марка „Деним“ за 15,45 лв. и луканка на стойност 4,79 лв. – общо 21,24 лв.

От затворническата администрация са представили доказателства, че при постъпване му в затвора е изготвен скрининг за риск от вреди. Изготвен и първоначален доклад по чл.154 ЗИНЗС,  план за изпълнение на присъдата по  чл.156 от ЗИНЗС, както и  психологическо изследване. Отчетено е, че лишения от свобода има предходни криминални осъждания; че е в недобро здравословно състояние; че  не приема категорично отговорността за извършеното правонарушение, с лекота пренебрегва правила и норми, не приема постановена присъда; не се наблюдава мотивация за промяна на криминалното поведение; отчетен е и повишен риск от сиуцид (самоубийство). Процесът на адаптация е протекъл безпроблемно, но лишения от свобода често се въвличал в конфликти с останалите затворници; наблюдават се враждебни и агресивни тенденции, както и дискриминационни нагласи. Дефицитни зони са: отношение към правонарушението, емоционални проблеми, междуличностни проблеми и умения за мислене. Ресурсите са зрялата  му възраст, и подкрепа от близките. Рискът от вреди е среден за лишения от свобода, останалите лишени от свобода, персонала и  обществото.

КОС счита, че процесът на поправително въздействие в насока промяна на мисленето  му, повишаване на уменията за адекватно решаване на проблемите, постигане на значителни  положителни промени в съзнанието на лишения от свобода,  следва да продължи. По тези съображения, съдът намира, че молбата на осъдения Е.А.А. за допускане на условно предсрочно освобождаване е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Предложения или нова молба по чл. 437 от НПК може да се правят не по-рано от 6 месеца от влизане в сила на определението. Определението може да се обжалва или протестира пред АС- София в 7-дневен дневен срок.