Председателят на ОбС К. Костадинов: Оказва се натиск при избор на директори на училища, това е недопустимо

Председателят на ОбС Костадин Костадинов излезе с изявление относно случващото се около предстоящите конкурси за директори на училища в Дупница.

„Силно съм разтревожен от опитите за оказване на натиск– граждански, политически или синдикален, относно избора на директор в две от средните училища в Дупница. Това е недопустимо и ще се противопоставя по всякакъв начин, още повече, когато в това се въвличат и ученици, на които се дава много лош пример.

Възмущението ми е провокирано от информацията, че в ПГ “Христо Ботев” и в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” се организират подписки в подкрепа на един или друг кандидат за ръководния пост. Припомням, че на проведена среща между мен, зам.-кмета по образованието Валентина Караганова и колектива на ПГ “Христо Ботев” ясно изразих вижданията на местната управа за приоритетите в дейността на ръководството – значително повишаване на дисциплината на учениците и стриктен контрол върху спазването на вътрешния ред“, казва в изпратеното до медиите изявление Костадинов.

По-нататък пише: „Убеден съм, че тези мерки ще доведат до възстановяване на вече изгубения имидж на учебното заведение като елитно за града и ще се отразят положително както на повишаване нивото на учебния процес, така и на тревожната тенденция все повече ученици да предпочитат да завършат средното си образование в други градове.

През миналата година от 380 завършили седмокласници в община Дупница, 60 са избрали да учат извън нея. Искам да уверя обществеността, че Общинският съвет има твърдата воля не само да не толерира, но и категорично да не допуска продукцията на скандали, интриги, водещи до фрапиращо неспазване на дисциплината от учениците, насърчавано дори и чрез отказа на учители да пишат отсъствия или закъснения за час. С огромно съжаление констатирам, че в последните две години ПГ “Христо Ботев” присъства в публичното пространство с неприятни новини, водещи до отлив на желаещи да учат там.

Настоящите опити за манипулация на общественото мнение, в които са въвлечени родители, учители и ученици, трябва да бъдат преустановени. Не е допустимо да се подлага под съмнение обективността на конкурсите за директори на училища и етиката на конкурсната комисия, която е длъжна да се води само от професионалните критерии на кандидатите“.