Председателят на РС-Дупница отчете спад на делата, Иван Димитров: Процесите през 2019 г. са с около 180 по-малко

Иван Димитров

Увеличават се ефективните присъди за пияни и дрогирани шофьори

 

Намаляват делата, заведени в Районен съд (РС)-Дупница. Това показва отчетът на правораздавателното ведомство за 2019 година, представен на пресконференция от председателя на съда Иван Димитров. Съдия Димитров подчерта, че спадът е тенденция от последните няколко години. Причините са комплексни, предмет на изследване на психолози и криминалисти. Част от тях са демографски и икономически.

През 2019 година общо постъпилите дела – граждански, наказателни и административни, са 4256, със 179 по-малко от делата за 2018 година. Общо наказателните дела са били 1444, с 374 по-малко от предходната година. „Основно това намаление се дължи на 3 групи дела. Наказателните дела от общ характер са намалели съществено – от 397 на 289. Смятам, че това намаление се дължи основно на по-малкия брой внесени дела за общоопасни престъпления. Това са главно делата, образувани заради управление на автомобил след употреба на алкохол или под влияние на наркотични вещества. Другата група, в която има съществено намаление, са частните наказателни дела”, каза Иван Димитров.

Увеличение през изминалия отчетен период има на гражданските дела – през 2019 година те са със 195 повече спрямо 2018 година.

Стана ясно още, че миналата година дупнишкият съд е постановил повече ефективни присъди за шофирали в нетрезво състояние или под влияние на наркотици. Осъдените са 19, при 7 за 2018 година. Намаляват делата по Закона за домашно насилие, през 2018 година са били 46, през 2019 година – 31, като 15 са приключили без издаване на заповед за защита. Има ръст на приключените дела за притежание и разпространение на наркотични вещества – 20 за 2019 година и 15 – за 2018-а, процесите, приключили с присъда, са 5, осъдени са 18 лица.

Сред приключилите миналата година дела, и то с ефективна присъда, е срещу изправен пред Темида за блудство. Делото се е проточило години наред.

Намалява броят на трудовоправните дела.
Сградата на съда има нужда от основен ремонт, за който по предварителни изчисления са нужни 800 000 лв. Постройката не е пригодена за хора в неравностойно положение. Има предписание за помещенията за конвоираните лица, предимно от затвора в Бобов дол, и принудително доведените лица, които трябва да отговарят на определени изисквания и те са завишени. Дупнишките магистрати са изпратили искане до Висшия съдебен съвет за отпускане на средства за ремонт. Съдия Димитров предполага, че когато е възможно, ще бъде осигурено финансиране за ремонта, включващ и монтаж на асансьор.