Председателят на ТД „Айгидик” Иван Големеев: Хижа „Македония” е одържавена зад гърба ни

 

Губернаторът на Благоевград Бисер Михайлов: Хижата винаги е била държавна

06-01-golemeev1

Иван Големеев

Тихомълком хижа „Македония“ стана държавна собственост, твърди председателят на УС на Туристическо дружество „Айгидик” Иван Големеев. Дружеството стопанисвало хижата. Според Големеев държавата е сложила ръка на хижата, докато дружеството се опитвало да получи информация за собствеността на имота с цел участие по проекти за еврофинанасиране.

Преди повече от година от дружеството отправят запитване до общината за собствеността на хижата и след като получават отговор, че не е общинска, същият въпрос е зададен по надлежния ред и към областната управа. Оттам обаче отговор не идва, поради което ТД „Айгидик” завежда дело в административния съд по Закона за достъп до обществена информация. Съдът отменя мълчаливия отказ и се произнася да бъде предоставена информация. Дружеството полага много усилия за поддръжката и през 2015 г. хижа „Македония” е призната за най-добрата в България. Това означава, че е в ръцете на добри стопани и нищо не налага да бъде одържавена. „Разполагаме с документи за заплати на хижари, разходи за ремонт и поддръжка през годините”, коментира Иван Големеев.

Потърсен за коментар за скандалната ситуация с хижа „Македония“, областният управител Бисер Михайлов обясни, че тя винаги е била държавна.

В удостоверението, което издава след съдебното разпореждане по повод запитването на Туристическо дружество „Айгидик“, е написано, че „хижата е регистрирана за публична държавна собственост на 22 ноември 2016 г. и на 28 ноември е вписана в Службата по вписванията”.