През март ще продължи делото срещу разрешителното, даващо право на ТЕЦ “Бобов дол” да гори отпадъци

ТЕЦ „Бобов дол”

Допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза и вещото лице, възникнали по време на съдебно заседание, отложиха съдебния спор във връзка с горенето на отпадъци в ТЕЦ “Бобов дол” за месец март, съобщиха от съда.
Делото в Административния съд в Кюстендил е заведено от сдружение “За Земята – достъп до правосъдие” и от името на 99 граждани на Дупница, с. Големо село, община Бобов дол, и община Бобов дол, които се присъединиха към процеса като заинтересована страна. Те оспорват комплексното разрешително, даващо право на електроцентралата частично да замени въглищата с гориво от отпадъци.
На третото съдебно заседание по делото вещото лице е представило своята експертиза, но са възникнали допълнителни въпроси както от страна на представителите на ТЕЦ-а, така и от страна на адвокатите на сдружение “За Земята – достъп до правосъдие”.
В срок от два месеца вещото лице трябва да направи поисканите от страните допълнения и да ги представи пред съда.
Екологичните сдружения и гражданите настояват да бъде отменено комплексното разрешително, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда, даващо право на ТЕЦ-а да гори отпадъци, без да се сочи какви по вид са те и без да бъде променяна горивната инсталация, пригодена за горене на въглища. Ако съдът отмени новото разрешително, централата ще продължи да работи със старото разрешително, позволяващо горене само на въглища.

Делото се сблъсква с практиката въглищните централи сами да подават данните за замърсяването си, алармират от „За Земята“. В тяхно съобщение до в. „Вяра” се казва:

„Смяна на експерта и повторен анализ на изхвърляните във въздуха вредни вещества от ТЕЦ „Бобов дол“ поискаха адвокатите на „За Земята“, „Грийнпийс“ — България, община Бобов дол и близо 100 жители от района на Бобов дол и Дупница, които се включиха в делото като заинтересовани страни. Съдът обаче разпореди само да се зададат допълнителни въпроси към същия експерт”.

„Опитваме се да се преборим с порочната практика експертите да преписват подадената от топлоелектроцентралите информация. Причината е, че експертите не правят собствено изследване и разчитат на това, което им се предоставя“, коментира Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България.

Съдът в Кюстендил даде миналата година ход на първото дело в България срещу замърсяваща електроцентрала на въглища, провокирало подкрепата на толкова голям брой местни хора. То се случва на фона на все по-разгорещената обществена дискусия за изгарянето на отпадъци в остарелите морално и технически тецове. Поскъпването на въглищата като суровина накара някои собственици, с мълчаливото съгласие на държавата, да се преориентират към отпадъци, без да носят каквато и да е отговорност за техния произход и съдържание. Този бизнес модел е особено характерен за топлоцентралите, свързани с Христо Ковачки, каквато е и ТЕЦ „Бобов дол“. Институциите предпочитат да оставят проблема на самотек, вместо да провокират стимулирането на по-интензивното производство на възобновяема енергия от домакинства, за да им помогне да развият енергийната си независимост.
Въпреки че непрекъснато търси как да намали разходите, без да инвестира, ТЕЦ „Бобов дол“ е част от студения резерв на страната и получава солидни плащания, за да гарантира енергийната сигурност на България. За сезон 2019 – 2020 топлоелектроцентралата ще получи 11 994 млн. лева, се казва още в съобщението на сдружението.
„Време е институциите да направят избор — чий интерес ще защитават. Този на гражданите или на няколко собственици? Въглищата няма да се върнат и отпадъците не са алтернатива. Решението от години е ясно – поетапно закриване на най-замърсяващите производства, създаване на планове за възстановяване на зависимите от въглищата региони и възможности за диверсифициране на икономиката, които ще донесат нови работни места“, коментира Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България и подчертава „Ролята на съда продължава да е ключова, за да бъде защитен интересът на хората.“