Thursday, June 13, 2024
HomeРегионБобов долПрехвърлят 1,5 дка имот на община Бобов дол за строителството на храм...

Прехвърлят 1,5 дка имот на община Бобов дол за строителството на храм в Мало село

Държавата ще предостави безвъзмездно на община Бобов дол имот от 1 549 кв.м за изграждането на храм в Мало село. За да се осъществи прехвърлянето, е необходимо съгласието на общинските съветници, което е поискано от кмета Елза Величкова с докладна записка. „Нашата малка община се състои от 16 населени места, като едно от тях е и китното ни село Мало село, с население от 247 души. В това село живеят работливи и православни жители, които от много години са лишени от православен храм на селото. Създаден е инициативен комитет с председател – Сашко Александров – кметски наместник на селото, и членове – отец Венцислав – представител на Българската православна църква, и Александър Станкев – жител на селото, и е открита дарителска сметка в Райфайзенбанк АД /КБС банк/ за изграждането на православен храм „Свети Георги Победоносец“, се казва в докладната. Там се припомня, че миналата година Общинският съвет в Бобов дол задължи кмета на общината да направи и представи за одобрение мотивирано предложение относно придобиване на държавен имот, част  от  парцел в .Мало село, което да бъде изпратено на управителя на област Кюстендил. През февруари тази година е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на парцела, с предназначение „за СОНС, ТКЗС и търговска сграда“. Изменението на ПУП – ПР на парцела включва разделянето му на два самостоятелни парцела, единият от които  е с площ 1 549 кв.м, а другият  –1 353 кв.м.Изменението на ПУП- ПЗ  се състои в промяна на отреждането на двата парцела „ за обществено обслужване“.

Както сме писали, изграждането на черква е отдавнашна мечта на жителите на Мало село. По времето на социализма съществуващият там храм е бил разрушен.

RELATED ARTICLES

Most Popular