Проект за реконструкция на водопровод в петричкия кв. „Дълбошница“ е одобрен за финансиране

Проект за реконструкция на водопровод в петричкия квартал „Дълбошница“ е одобрен за финансиране. Стойността му ще бъде 5,8 млн. лева, съобщиха на официалната се Фейсбук страница на Община Петрич. Споразумението с Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) е подписано вчера от кмета Димитър Бръчков. Народният представител инж. Костадин Стойков е оказал съдействие за придвижването на изготвения от Общината проект към финансиращия орган, допълват от общинската администрация.
С изпълнението на посочения проект ще бъде извършена и най-мащабната подмяна на водопроводна мрежа в рамките на града – над 10 километра. Подмяната на стария етернитов водопровод отваря възможност за решаване на проблемите и с уличната настилка на следващ етап, защото няма да се разкопава заради аварии, посочват от Община Петрич.


Проектът за реконструкция на водопровода в кв. „Дълбошница“ ще се изпълни на два етапа, като първият етап включва изграждането на два главни клона и 18 второстепенни – общо 4529 м. През втория етап ще се изградят един главен клон и 19 второстепенни водопроводни клона – общо 4652 м.
Ще бъдат подменени и всички спирателни кранове, тъй като 90% от наличните са компрометирани и неработещи, което води до спирането на водата при авария за голям периметър, а не локално.
Изпълнението на проекта ще се отрази и на водоснабдяването на селата Ръждак, Митиново и Дрангово, които се снабдяват с питейна вода от главния водопроводен клон, захранващ квартал „Дълбошница“. До момента спирането на водата в квартала неизменно е водела до режим в тези три села.
Съществуващата водопроводна мрежа в квартал „Дълбошница“ е изградена през 1970 година и няма необходимата проводимост. Етернитът е основен материал при строителството на същата. Съществуващите сега тръби са с малки диаметри, а вследствие на дългия експлоатационен период – над 50 години водопроводите са крайно амортизирани, което води до чести и трудно отстраними аварии, както и до голяма загуба на вода. Водопроводът, предмет на одобрения проект, ще бъде изпълнен по съвременни изисквания, ще се възстановява и настилката в обхвата на подмяната, информират от Общината.