Прокуратурата оспори разрешението за строеж на „Алепу вилидж”

Държавното обвинение атакува решението на главния архитект на община Созопол

Прокуратурата оспорва пред съда разрешението на строеж на “Алепу вилидж”. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

В него се твърди, че след проверка на законността на строежа, възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) на началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), е внесен протест срещу разрешението на строеж, издадено на 10.09.2018 година от главния архитект на община Созопол.

Самата прокуратура припомня, че на 5 юни тази година ВАП сезира ДНСК да извърши незабавна проверка за законността на строежа между нос Свети Тома и т.нар. Шофьорски плаж и да представи обобщен доклад.

В получения от ДНСК доклад било посочено, че от главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж (РС) на 26.02.2018г. за „укрепване на свлачище” в м. Алепу, землище на гр. Созопол, на името на „Алепу вилидж”. С нотариално заверена декларация от 28.08.2018 г. възложителят декларирал, че това РС няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване.

По повод заявление от 30.08.2018 г. за съгласуване и одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и виза от 07.08.2018г. от „Алепу вилидж” главният архитект на община Созопол издал ново разрешение за строеж от 10.09.2018г. на същото дружество за курортен комплекс „Алепу вилидж“  (етапно строителство) – първи етап – „укрепване на свлачище” „Алепу вилидж” и втори етап – „курортен комплекс” – подземна и надземна част, находящ се в м. Алепу, землище на гр. Созопол, разказва още прокуратурата. Строежът е определен като строеж първа категория.

След съответни административни процедури РС от 10.09.2018 г. е влязло в сила на 27.09.2018 г. По реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са допуснати изменения на промени в инвестиционния проект, както и допълване на новото строително разрешение. В хода на проверката от ДНСК е установено и че на 10.10.2018 г. с решение на главния архитект на община Созопол е вписан и нов възложител, който не фигурира като такъв в двете строителни разрешения. В доклада са изложени и други констатации, изясняващи действителното положение по случая.

След анализ на всички получени материали от ВАП, съобразявайки, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт, а влязлото в сила РС не подлежи на отмяна, се заключава, че всяко следващо такова, засягащо същия поземлен имот и участници в административното, е нищожно.

По тези съображения, в резултат от съвместната работа и след получаване на материали от ВАП, Окръжна прокуратура – Бургас внесе в Административен съд – Бургас протест да се обяви за нищожно разрешение за строеж 10.09.2018г. на името на „Алепу вилидж”, издадено от главен архитект на община Созопол за курортен комплекс „Алепу вилидж” (етапно строителство). Протестът следва да спре и изпълнението на РС.

“СЕГА” припомня:

Скандалът тръгна от снимки в социалните мрежи, на които се вижда как масивна конструкция с вид на бъдещ терасовидно разположен хотел захапва пясъчната ивница. Абсурдът е, че чиновници от община Созопол и от РДНСК продължаваха да настояват, че единственото, което се прави на плажа, е укрепване на свлачище. Всъщност още от 2017 г. има издадено разрешително за строителство на луксозен курорт с две секции –  “Алепу Вилидж” и “Алепу Бриз”, а укрепителните работи са съпътстващи дейности.

Природозащитници твърдят, че всъщност свлачището тук е умишлено активирано  – чрез сондажи и запълване на отворите с вода, за да се оправдае идването на багерите и бетона и впоследствие да се разгърне инвестиционният проект.

Строежът на ваканционно селище, упорито наричано постоянно “укрепване”, е било спряно от ДНСК на 14 февруари 2019 г. заради съмнения за нарушения. Но  очевидно след това работата е продължила и сериозно е напреднала. След дни на скандални разкрития накрая шефът на ДНСК обяви: “Когато дойде време за приемателна комисия, се прави оглед на обекта и ако тези обеми са със сменена функция, тоест вече представляват стаи, складове или нещо друго, тогава обектът няма да е въведен в експлоатация. Трябва да бъдат неизползваеми помещения, тоест част от конструкцията, която изпълнява ролята на брегоукрепване”./СЕГА