Разкриват 2 нови специалности в средните училища в Дупница

Преподавателката в ПГ по хранително-вкусови и химични технологии Мария Петрова разряза торта, направена от ученици в училището.
  • От тази есен в Механото ще се обучават машинни техници, а в Промишленото – оператори на облекло от текстил

  • Автото въвежда дуална форма на обучение за техници

 

7 училища от община Дупница ще обявят план-прием на ученици след 7-и клас за учебната 2019-2020 г. От тази есен в общината ще има обучение по 2 нови професии – „Машинен техник” в ПГ „Акад. С. П. Корольов” (Механото) и “Оператор в производството на облекло” – в Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление (ПГОСУ, по-известна като Промишленото). Разкрива се и още една паралелка в дуална система на обучение (обучение чрез работа и заплащане). Тя е в ПГ по транспорт (Автото), където ще се обучават бъдещи техници по транспорта. Така паралелките с дуална система на обучение ще са с една повече спрямо миналата година. Това стана ясно на Общинския форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование – Дупница“, проведен в Спортната зала на града в сряда.

В Автото също има нова специалност, обясни учителят по практика Димитър Белчински (вторият от дясно наляво).

Приемът е в една профилирана гимназия, две средни училища и четири професионални гимназии.

Профилирано обучение се предлага и от три училища в осем паралелки в дневна форма на обучение, профилите са:  „Физическо възпитание и спорт”, „Чужди езици, английски с испански език”, „Математическа”, „Природни науки”, „Хуманитарни науки”, „Софтуерни и хардуерни науки” и „Предприемачески” – по 1 паралелка. От предложените 8 профилирани паралелки 3 са в STEM направленията (наука, технологии, инженерни науки и математика).

Момент от презентацията на СУ „Св. Климент Охридски”

За професионално образование в 4 училища са утвърдени за прием 9 паралелки, в това число 2 паралелки в дневна форма на обучение – за втора степен на професионална квалификация, 3 паралелки в дневна форма на обучение – за трета степен на професионална квалификация, 3 паралелки в дуална форма на обучение – за трета степен на професионална квалификация и 1 паралелка в дуална форма на обучение – за втора степен на професионална квалификация. От предложените 9 паралелки за професионално образование 5 паралелки са технически професии и 1 паралелка ИТ професия.

Мая Стойчева (вдясно) и Силвия Тонева

Утвърденият държавен план-прием по 2 нови професии/специалности в ПГ „Акад. С. П. Корольов” – професия „Машинен техник”, специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост”, е за придобиване на трета степен на професионална квалификация – обучение чрез работа. А в Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление (ПГОСУ) – професия “Оператор в производството на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил”, учениците ще придобиват втора степен на професионална квалификация обучение чрез работа.

В Промишленото се разкрива нова специалност – „Производство на облекло от текстил”, подчертаха на щанда на учебното заведение.

Утвърден е прием в 4 паралелки в дуална система на обучение по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда, и са заявени от работодателските организации. Приемът е в 4-те професионални гимназии в общината:

  • по професия „Машинен техник”, специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост” – 1 паралелка в ПГ „Акад. С. П. Корольов”
  • по професия “Лаборант”, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства за придобиване на трета степен на професионална квалификация – 1 паралелка в ПГ по хранително-вкусови и химични технологии
  • по професия „Оператор в прозводството на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил” – 1 паралелка в ПГ по облекло и стопанско управление
  • по професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника” за придобиване на трета степен на професионална квалификация – 1 паралелка в ПГ по транспорт.

Броят на планираните места за прием е 408 (17 паралелки), при прогнозен брой ученици в седми клас 400.

Щандът на ПГ по хранително-вкусови и химични технологии

„На територията на областта имаме 7 паралелки, които са дуална система на обучение. Те задължително са по заявки на национално представените работодателски организации за област Кюстендил и за отделни работодатели. Всички специалности от професии, които са предложени от професионалните гимназии като цяло за областта, са подкрепени със заявки от отделни работодатели. И не на последно място приемът беше съгласуван без нито един глас „въздържал се” и „против” на заседанието на Постоянната областна комисия по заетост за съгласуване на държавния план-прием. Освен това предложението за държавния план-прием беше публикувано на сайта на РУО в Кюстендил до 30 април, когато беше крайният срок.

Бъдещи средношколци присъстваха на форума.

По предложения план-прием не са постъпили никакви нови предложения или възражения”, каза началникът на инспектората Мая Стойчева в отговор на въпрос на „Вяра” предлаганите професии и специалности адекватни ли са на търсенето на пазара на труда. За възможностите за кандидатстване след 7-и клас в средните училища в общината говори и Силвия Тонева – ст. експерт по професионално образоавние и обучение към РУО-Кюстенддил. Мултимедийни презентации на специалностите направиха директорите на всяко от училищата. Учители, директори и ученици предоставяха информация и на щандове на училищата, посетени от бъдещи осмокласници и родители на кандидат-гимназисти. На форума присъстваха кметът на общината Методи Чимев, началникът на отдел “Образование” Тодор Петков и негови колеги от общинското звено. Панорамата, организирана за поредна година от община Дупница и РУО-Кюстендил, предизвика много голям интерес.

Седмокласничката Рая Евтимова (вляво) и приятелките й споделиха, че са доволни от панорамата.

„Вече съм се насочила и ще си остана в училището, в което съм сега – „Св. Паисий Хилендарски”. Искам да уча испански с английски. Предпочитам това училище, защото на първо място учителите са много добри, изключително съобразителни и взискателни. И на второ място – защото обожавам испанския”, сподели Рая Евтимова – седмокласничка в СУ „Св. Паисий Хилендарски”, след панорамата.