Sunday, July 14, 2024
HomeРегионРадомирРазследване: Прокурорът Петър Кръстев, пръв приятел на кмета на Радомир Пламен Алексиев, замаза...

Разследване: Прокурорът Петър Кръстев, пръв приятел на кмета на Радомир Пламен Алексиев, замаза афера за 200 000 лв.

Зам.-кметица Любка Димитрова призна: „Пат Къмпани” ООД започна работа на общинския стадион преди да спечели поръчката, не знам по чие нареждане! 

10-01-01-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b2
Пламен Алексиев

Прокурорът от РП – Радомир, Петър Кръстев отказа да образува досъдебно производство срещу кмета на Радомир Пламен Алексиев и екипа му, пуснали ”Пат Къмпани” ООД – София, представлявано от Стойне Манолов Манолов, за сумата 195 214.80 лева с ДДС, да сглобява мобилно спортно съоръжение на стадиона преди провеждането на търга.

10-01-01-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0
Любка Димитрова

Сигналът беше подаден от Петър Николов, който изпрати куп снимки в редакцията на вестник ВЯРА. „Не съм доволен от постановлението за отказ да се образува досъдебно производство, поради което го обжалвам.

10-01-01-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b4%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%be
Петър Николов (вдясно)

В противоречие с материалния и процесуалния закон прокурорът от Районна прокуратура – Радомир повторно е отказал да образува досъдебно производство срещу виновно лице за извършено престъпление от общ характер при наличието на убедителни данни за това. Заявявам, че обжалваното постановление е тенденциозно и некомпетентно. В обжалваното постановление се твърди, че „при възложената предварителна проверка, възложена с постановления рег.№ 1178/06.10.2015 година и № 1166/2015 година на прокурори при Районна прокуратура – Радомир (а това са прокурорите Весела Младенова и Петър Кръстев) е установена фактическа обстановка, по която районната прокуратура е постановила отказ за образуване на досъдебно производство от 26.01.2016 година”.

10-01-01-78_o-copy 10-01-01-3_n 10-01-01-02_o

Прокурор Петър Кръстев умишлено или по небрежност твърди, че районната прокуратура е постановила отказ за образуване на досъдебно производство. Не районната прокуратура (това е невъзможно и не смятам да излагам съображения защо, тъй като е ясно на всички ни, че не институцията, а нейни служители постановяват прокурорски актове), а прокурор от същата тази институция, а това е самият прокурор Петър Кръстев, тъй като двете преписки са обединени в една под № 1166/2015 година, е постановил втори отказ да се образува досъдебно производство за извършени престъпления от общ характер. Известно е в града, че прокурор Петър Кръстев е редовен гост на кмета Пламен Алексиев в общината и демонстративно пият кафета на публично място в града.

Обжалвах постановлението на прокурор Петър Кръстев за отказ да се образува досъдебно производство от 26.01.2016 година по прокурорска преписка № 1166/2015 година по описа на Районна прокуратура – гр. Радомир, жалбата ми бе уважена от Окръжна прокуратура – Перник, обжалваното постановление бе отменено и дадени подробни задължителни указания за извършване на допълнителна проверка.

Още в самото начало на обжалваното постановление неточно се твърди, че жалбите ми до Районна прокуратура – Радомир, ДАНС (Перник или София?) са обединени в една преписка под № 1666/2015 година. Тази информация е невярна, защото не може всичките мои жалби (имам предвид и до ДАНС) да бъдат обединени в една преписка на Районна прокуратура – Радомир. В ДАНС има образувана самостоятелна преписка, по която се извършва задълбочена проверка, която не е приключила до този момент”, каза Петров.

При извършената допълнителна проверка от органите на Икономическа полиция – Радомир отново са събрани категорични допълнителни данни, че има извършени престъпления от общ характер от виновни длъжностни лица във връзка с обществена поръчка „Доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на община Радомир. Макар и да възприема частично установената при предварителната проверка фактическа обстановка (само в частта, която е удобна на прокурор Петър Кръстев). Цели пасажи са копи-пейст от заключението на разследващия и постановлението за отказ – напр. на стр. 2: „Видно от сведението на Ивайло Бойчев Бориславов до в края на месец септември 2015 г. са започнали да наливат изградената площадка с бетон”; на стр. 3 от ”Видно от писмо изх.№ №№0185/25.08.2916 г до с вх.№ С-149/10.07.2015 г. и № 154/17.07.2015 г.” и на много други места. Фактът, че някои от пасажите са разместени, не означава, че те не са прекопирани от заключението на разследващия, дори и с правописните грешки. Моето мнение е, че те са ползвани само за пълнеж на постановлението за отказ, тъй като не са взети предвид и не са преценени съгласно разпоредбите на НПК и НК.

Отново прокурор Петър Кръстев не анализира БЕЗСПОРНО УСТАНОВЕНИТЕ ФАКТИ, а именно, че на 16.09.2015 година председателят на комисията е приел и комисията е отворила две оферти: на фирма ”Панов” ЕООД – Варна с вх.№ АО-92-00-748 от 15.09.2015 година и на фирма ”Пат Къмпани” ООД – София с вх.№ АО-92-00-752 от 15.09.2015 година.

Впечатляващо е, че при отваряне на офертите не са присъствали представители на двете фирми. Комисията на 17.09.2015 година в 16.00 часа, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП е определила дата и час на отваряне на ценовите предложения на участниците, а именно – 25.09.2015 година от 11.00 часа.

На 25.09.2015 година в 11.00 часа комисията провежда заседание за отваряне на ценовите предложения на двете участващи фирми. И при отваряне на ценовите предложения отново не са присъствали представители на двете фирми.

На фирма ”Пат Къмпани” ООД – София комисията дава комплексна оценка от 100 точки (100 точки за доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на община Радомир и 100 точки за ценовото предложение).

На фирма ”Панов” ЕООД – Варна комисията дава комплексна оценка от 97.59 точки (100 точки за доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на община Радомир и 95.98 точки за ценовото предложение).

Комисията приключва работа на 28.09.2015 година в 16.00 часа и предоставя цялата документация на възложителя Любка Димитрова – зам.-кмет на община Радомир. Същата сключва договор № 375 от 23.10.2015 година с фирма ”Пат Къмпани” ООД – София, представлявано от Стойне Манолов Манолов, за сумата 162 679.00 лева без ДДС и 195 214.80 лева с ДДС.

Жалбоподателят Петър Иванов Николов посещава стадиона в град Радомир на 22.09.2015 година и вижда излят бетон и складирани конструктивни елементи на мобилното спортно съоръжение, тоест извършени строително-монтажни работи. Същият е снимал и документирал строежа и състоянието на доставените елементи от конструкцията на спортното съоръжение.

Безспорно е установено както от ОБЯСНЕНИЯТА на Петър Иванов Николов, така и от ПРИЛОЖЕНИТЕ СНИМКИ, че седем дни след подаване на офертите (15.09.2015 година) и три дни преди определяне на фирмата, спечелила обществената поръчка (25.09.2015 година), а именно – на 22.09.2015 година има извършени строително-монтажни работи и е доставено мобилното спортно съоръжение.

Тези факти се потвърждават и от обясненията на Ивайло Бойчев Бориславов. Същият с категоричност твърди, че изграждането на мобилното спортно съоръжение е започнало в началото на м. септември 2015 година. Св. Бориславов е категоричен, че за първи път е отишъл на стадиона на 09.09.2015 година за раздвижване след претърпяно ПТП. Същият описва по вид и цвят металните конструкции, че същите са били ръждясали на места, че са били складирани много преди да бъде завършена процедурата по ЗОП (дори преди отварянето на ценовите предложения, а да не говорим, че повече от месец преди сключване на договора). Св. Бориславов е категоричен, че именно в този момент е видял зад съблекалните на стадиона работници да извършват изкопни работи. Свидетелят продължава, че в интернет пространството са били качени снимки на „железата”, тоест металните конструкции на мобилното спортно съоръжение, както и изкопните работи. Св. Бориславов е сигурен и категоричен, че е продължил да ходи всеки ден на стадиона до средата на месец октомври 2015 година, през целия този период – от 09.09.2015 година до средата на м. октомври 2015 година е имало работници, които всеки ден са работили по изграждането на мобилното спортно съоръжение, че в края на м. септември е започнало наливането на бетон и изградена бетоновата площадка за мобилното спортно съоръжение. След средата на м. октомври 2015 година свидетелят е спрял да ходи всеки ден на стадиона, а е ходил от време на време. Категоричен е обаче, че работата по изграждането на мобилното спортно съоръжение е продължавала до края на 2015 година и на 01.02.2016 година съоръжението вече е било напълно готово, тоест изградено.

В своите обяснения Лиляна Иванова Николова – началник-отдел ”Финанси” при община Радомир, твърди, че съгласно Договор № 375/23.10.2016 година е извършено плащане (авансово) на 29.10.2016 година в размер на 39 042.96 лева по фактура № 0000008108 от 26.10.2015 година.

ЗАЩО е останал неизяснен въпросът – договорът е сключен на 23.10.2015 година, а след два дни, на третия – 26.10.2015 година, вече има издадена фактура за заплащане на фирмата ”Пат Къмпани” ООД – София, а на 29.10.2015 година сумата вече е преведена? Съгласно цитирания договор КОГА е предвидено частично (авансово) плащане – дали при частично извършена работа, на кой етап от изграждането на мобилното спортно съоръжение е следвало да се преведат средства? КОЙ е наредил да бъде извършено частичното плащане при евентуално несвършена работа, както приема прокурор Петър Кръстев в обжалваното постановление, че изграждането на спортното мобилно съоръжение е станало след подписването на цитирания договор? ЗАЩО този въпрос е останал неизяснен – по небрежност или умишлено? ЗАЩО е останал неизяснен и въпросът КАКВА СУМА е гласувана от Общински съвет – Радомир за заплащане на мобилното спортно съоръжение, КАКВА сума е изплатена (изплатената сума надвишава гласуваната) на фирмата и ИМА ли ново решение на Общински съвет – Радомир за увеличаване на вече гласуваната сума и в какъв размер и гласуваната сума ли е изплатена, или друга? КОЙ носи отговорност за това? Много удобно Лиляна Иванова Николова – началник-отдел ”Финанси” при община Радомир, твърди, че на 02.02.2016 година е извършено окончателно плащане с банково бордеро № 2983399/02.02.2016 година към № 10 от същата дата по фактура № 0000008194 от 30.11.2015 година. Умишлено не се споменава КАКВА сума е преведена окончателно на фирмата. ЗАЩО и на какво ОСНОВАНИЕ ФАКТУРАТА е изготвена на 30.11.2015 година, тоест ПРЕДИ да бъде свършена работата по изграждането на мобилното спортно съоръжение? И КАКВА е действително изплатената сума от община Радомир на фирмата?

Има представена фактура от 26.10.2015 година за сумата 32 535.80 лева и вносна бележка от 29.10.2015 година за сумата от 39 042.96 лева, а фактурата от 30.11.2015 година е за сумата от 162 679.00 лева с приспадане на 32 535.80 лева. Данъчната основа е 130 143.20 лева, ДДС 20%-26 028.64 лева и представят, че всичко следва да бъде изплатено на фирмата в размер на 156 171.84 лева. Платената сума обаче далече надвишава така посочената – тя е над 200 000 лева. Кой укрива действително платената сума и защо?

Кирил Боянов Кирилов твърди, че в началото на месец октомври 2015 година (умишлено не се споменава дата) част от спортното съоръжение е било ОСТАВЕНО на съхранение на градския стадион по молба на г-н Гьорев – представител на фирма ”Пат Къмпани” ООД – София. ЗАЩО ще се оставя мобилното спортно съоръжение от София на стадиона в Радомир ПРЕДИ да е приключила процедурата по ЗОП? Кой е гарантирал на фирмата, че тя ще спечели обществената поръчка и защо?

КМЕТЪТ Пламен Алексиев твърди, че съгласно приемно-предавателен протокол от 22.01.2016 година назначената със заповед № 30 от 22.01.2016 година КОМИСИЯ Димитър Димитров – зам.-кмет, Олег Тодоров – главен инженер и Георги Петров – старши специалист по устройство на територията, приемат, че общата цена на изпълнените строителни-монтажни работи възлиза на 195 124.80 лева с ДДС. Останал е неизяснен въпросът КАК комисията определи тази стойност? КОЯ е действително платената сума от община Радомир на фирмата? ЗАЩО Лиляна Иванова Николова – началник-отдел ”Финанси” при община Радомир, твърди, че на фирма ”Пат Къмпани” ООД – София са изплатени 156 171.84 лева? ЗАЩО е останал неизяснен въпросът кога е свършило изграждането на мобилното спортно съоръжение – на 22.01.2016 година или на 01.02.2016 година, след като комисията в посочения състав приема, че още на 22.01.2016 година „изпълнението е било стриктно и забележки няма”. ЗАЩО прокурорът от Районна прокуратура – Радомир не е взел предвид писмото на председателя на Общински съвет – Радомир, изпратено до началника на РУ – Радомир с изх. № 00-185 от 25.08.2016 година, с което УВЕДОМЯВА, че „не е приемано решение от Общински съвет – Радомир, с което да са увеличени средствата за финансиране на мобилното спортно съоръжение, приети с решение № 116 от 20.07.2015 година (Протокол № 6) в размер на 160 000 лева? ЗАЩО прокурор Петър Кръстев си е затворил очите за тези финансови нарушения? ЗАЩО прокурор Петър Кръстев не е наредил да се образува досъдебно производство при констатиране по несъмнен начин  на престъпление?

На прокурора от Районна прокуратура – Радомир, Петър Кръстев може би не му е направило впечатление (или по-скоро просто си е затворил очите), че кметът на общината Пламен Алексиев умишлено не дава отговор на поставените въпроси с писмо УРИ 328000-3292 от 13.10.2015 година относно това има ли извършени строително-монтажни работи в отредения терен за изграждане на мобилно спортно съоръжение и доставено такова преди отваряне на офертите и определяне на фирмата, спечелила обществената поръчка, тоест кога, как и от кого е доставено мобилното спортно съоръжение втора употреба. ТЕЗИ въпроси са поставени от прокурора от Окръжна прокуратура – Перник в отменителното постановление, но останали неанализирани (прикрити) от прокурор Петър Кръстев.

Във връзка с напомнителни писма с вх.№ АО-66-00-81 от 21.12.2015 година и АО-66-00-65 от 15.10.2015 година кметът Пламен Алексиев с писмо с изх.№ АО-66-00-81/1/ от 07.01.2015 година твърди, че няма отношение към доставянето на мобилното спортно съоръжение и извършените строително-монтажни работи преди приключване на обществената поръчка и определяне на фирмата, която следва да го достави.

С писмо с изх.№ АО-66-00-68/1/ от 29.10.2015 година Любка Димитрова – зам.-кмет и изпълняваща длъжността кмет за периода 14.09.2015 година – 10.11.2015 година, също твърди, че няма отношение към доставянето на мобилното спортно съоръжение и извършените строително-монтажни работи преди приключване на обществената поръчка и определяне на фирмата, която следва да го достави.

И кметът Пламен Алексиев, и зам.-кметът Любка Димитрова признават, че доставянето на мобилното спортно съоръжение и извършените строително-монтажни работи са станали преди приключване на обществената поръчка и определяне на фирмата, която следва да го достави.

И двамата прикриват истината с цел да не уличат себе си в извършване на престъпление. Умишлено е останал неизяснен въпросът по чия инициатива, по чие нареждане, с чие съгласие са извършени строително-монтажните работи в отредения терен за изграждане на мобилно спортно съоръжение и е доставено мобилното спортно съоръжение втора употреба.

Съгласно решение № 116 от 20.07.2015 година (Протокол № 6 от 20.07.2015 година) Общински съвет – Радомир приема финансирането на мобилното спортно съоръжение да стане със средства от бюджета на общината за 2015 година. С това решение (по предложение на общинския съветник Евгени Ананиев, подкрепено от останалите общински съветници) са увеличени бюджетните средства за дейност 714 ”Спортни бази за спорт за всички” с 20 000 лева, които да се вземат от дейност 619, тоест средствата за мобилното спортно съоръжение от 140 000 лева стават 160 000 лева.

По преписката е безспорно установено, че за периода от 14.09.2015 година до 10.11.201 година кметът Пламен Алексиев е бил в отпуск, но го е замествала зам.-кметът Любка Димитрова, назначила комисията за провеждане на обществената поръчка и сключила договор № 375 от 23.10.2015 година с фирма ”Пат Къмпани” ООД – София, представлявано от Стойне Манолов Манолов, за сумата 162 679.00 лева без ДДС и 195 214.80 лева с ДДС.

Вместо да се снемат обяснения от Стойне Манолов Манолов – управител и представляващ фирма ”Пат Къмпани” ООД – София, обяснения дава упълномощено от него лице Георги Райчев Гьорев. Посоченото лице дава обяснения, че мобилното спортно съоръжение е доставено в Радомир не след спечелване на обществената поръчка, а след подаване на заявка от общината, още през месец септември 2015 година, тоест тези обяснения НАПЪЛНО подкрепят обясненията на Петър Иванов Николов и Ивайло Бойчев Бориславов. В обясненията на Кирил Стоянов Кирилов – член на Управителния съвет на ФК „Струмска слава” – Радомир, се твърди, че още през лятото на 2015 година са разбрали, че мобилното спортно съоръжение в „Царско село”-София, ще бъде демонтирано с цел подмяната му с ново, че УС е взел решение за закупуването му, че са уведомили общинското ръководство в Радомир и Общински съвет – Радомир е взел решение за закупуването на мобилното спортно съоръжение. Този свидетел твърди, че демонтирането на мобилното спортно съоръжение в „Царско село” – София е започнало още по времето, когато не е била приключила процедурата по ЗОП и част от него е доставено на стадиона в Радомир. Макар и умишлено да не сочи дати този свидетел (бивш служител на Икономическа полиция -Радомир и началник на РУ – Ковачевци), неговите обяснения допълват и подкрепят обясненията на Петър Иванов Николов и Ивайло Бойчев Бориславов.

В своите обяснения Любка Димитрова – зам.-кметът на общината, посочва, че съгласно сключения договор № 375 от 23.10.2015 година с фирма „Пат Къмпани” ООД – София, инж. Олег Данчев Тодоров е определен за представител на общината да контролира и подписва и други съгласно договора документи във връзка с доставка и монтажа на съоръжението. Същата твърди: ”Не ми е известно кога е доставено съоръжението”, тоест тя прехвърля своите задължения на инж. Олег Тодоров – главен инженер на общината.

Свидетелят Олег Тодоров в своите обяснения твърди, че е изпратил на 24.11.2015 година заявка до фирма ”Пат Къмпани” ООД – София за доставка и монтаж на съоръжението. Същият много точно заявява, че от 26.11.2015 година фирмата е започнала работа по монтажа на съоръжението, а именно изграждането на бетонова настилка, „но не мога да кажа на коя дата беше  доставено самото съоръжение”. В обясненията му има противоречие – твърди, че от 26.11.2015 година е започнало изграждането на бетоновата площадка, върху която следва да се монтира съоръжението, и в същото време твърди, че първото му посещение на стадиона е било непосредствено след сключване на договора от 23.10.2015 година „при монтажа на металната конструкция”, „разположена върху изградената вече бетонова настилка”, тоест наливането на основите и изграждането на бетонова площадка е станало много преди 26.11.2015 година. Същият много удобно твърди, че не може да каже на коя дата е доставено самото съоръжение.

Олег Тодоров посочва, че спортното съоръжение е прието с приемно-предавателен протокол на 22.01.2016 година и „изпълнението е било стриктно и забележки няма”. В същото време по време на строителството поради лоши атмосферни условия – невъзможност за поставяне на винилово покритие при ниски температури, обектът е спрян с Протокол № 10 от 01.12.2015 година и е продължен с Протокол № 11 от 21.01.2016 година. Поставя се въпросът дали е възможно за по-малко от един ден да бъде поставено виниловото покритие на мобилното спортно съоръжение – на 21.01.2016 година строежът се възобновява и на 22.01.2016 година вече се приема напълно готов. Съгласно акт 2 за установяване състоянието на строежа – на 21.01.2016 година подписаните Стойне Манолов – управител на фирма ”Пат Къмпани” ООД – София, и Пламен Алексиев – кмет на общината, удостоверяват изпълнението на строително-монтажните работи и отчитат, че са „изградени основи (фундаменти), монтирана метална конструкция – колони, форми, винил”. Как се обяснява фактът, че на 21.01.2016 година се възобновава срокът за довършване на строителството и на същата дата – 22.01.2016 година, кметът Пламен Алексиев подписва, че всичко е напълно изградено? И този факт ли не направи впечатление на прокурор Петър Кръстев? Не му ли направи впечатление, че има съставен документ с невярно съдържание – заявление до Стойне Манолов с изх. № АО-92-00-882 от 24.11.2015 година, подписано от кмета Пламен Алексиев, с което го уведомяват, че във връзка с изпълнението на сключения договор № 375 от 23.10.2015 година е отправена писмена заявка за доставка и монтаж на съоръжението, а на следващия ден – 25.11.2015 година, заявлението е получено на ръка от представител на фирмата. И всичките тези документи са съставени далеч след изграждането на бетоновата площадка и доставянето на металните конструкции на мобилното спортно съоръжение (видно от обясненията на всички разпитани свидетели).

Обясненията на Валентин Методиев Тодоров, Димитър Кирилов Петков, Александър Дяков Колев и Христина Емилова Метова допълват и подкрепят обясненията на Петър Иванов Николов и Ивайло Бойчев Бориславов. Същите твърдят, че в края на месец септември или началото на месец октомври 2015 година на ”паркинга на стадиона докараха бели метални ферми” за изграждане на мобилно спортно съоръжение. Същото било напълно готово в началото на м. февруари 2016 година, а не както е подписан акт № 2 – на 22.01.2016 година. Свидетелите твърдят, че изграждането е започнало ”около месец октомври”.

С постановление от 13.05.2016 година прокурор от Окръжна прокуратура – Перник отменя постановлението за отказ да се образува досъдебно производство на прокурор Петър Кръстев и дава задължителни указания, които НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ, а именно: „Прогнозната стойност на поръчката е 175 000 лева без ДДС, съответно 210 000 лева с ДДС-като не е конкретизирана тази стойност за „ново” или „за втора употреба” се отнася. Не става ясно защо прогнозната цена е 175 000 лева, а финансирането на поръчката със средства от общинския бюджет по дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” е в размер на 160 000 лева за изграждане на мобилно спортно съоръжение съгласно решение 116 по Протокол № 6 от 20.07.2015 година на Общински съвет – Радомир”, както и ”Кога, как и от кого е доставено мобилното спортно съоръжение втора употреба”.

RELATED ARTICLES

Most Popular