Wednesday, June 19, 2024
HomeБизнесРЕКОНСТРУКЦИЯ В ПОДСТАНЦИЯ НАЕСО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМУШЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В...

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ПОДСТАНЦИЯ НАЕСО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМУШЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНИТЕKЮСТЕНДИЛ И НЕВЕСТИНО

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва реконструкция на енергийни съоръжения в своята подстанция „Пауталия“, което налага промяна в схемата на електрозахранване от подстанцията. Поради това са възможни краткотрайни прекъсвания на електрозахранването в населените места на територията на общинитеКюстендил и Невестино в област Кюстендил в периода между 08:00 ч. и 17:00 ч. на 12.12.2022 г. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Пресцентър на Електрохолд България
е-mail:communications@electrohold.bg

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular