Рожденикът Красимир Ганджов докопа кръста в разложкото село Бачево

06-02-88

Кметицата на селото Росица Чатлабашева, свещеник Иван и Красимир

  Рожденикът Красимир Ганджов хвана светия кръст на Богоявление в разложкото село Бачево. Днес той има двоен празник. На този ден Красимир става пълнолетен и навършва 18 години. Кръстът бе хвърлен в река Куда на специален обред, организиран в селото, където се струпаха множество хора, за да уважат празника.

06-02-89

Рожденикът Красимир Ганджов хвана светия кръст на Богоявление в разложкото село Бачево.