Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионСамоковРПК-Самоков и кметът Георгиев си менкат имоти в Самоков?

РПК-Самоков и кметът Георгиев си менкат имоти в Самоков?

Любомир Николов предлага помещения на общината и на РПК да се ползват взаимно, ОбС взима решението

 

 

Сгради на Общината ще станат ли собственост на РПК, питат съветници преди ОбС сесията в Самоков.

По докладна записка кмета Владимир Георгиев и постъпило в Общинска администрация писмо Любомир Николов – председател на РПК-Самоков на сесията ще бъде взето решение. Писмото от шефа на РПК е с искане за подписване на споразумение за ползване на общински помещения от РПК и за ползване на помещения, собственост на РПК от Община Самоков.

Проекторешението на Постоянната комисия по законност и обществен ред е да се упълномощи кмета да сключи с РПК – Самоков споразумение за стопанисване от Общината на помещения, собственост на РПК. Става дума за помещение – част от сграда /Търговски обект/ – с площ 257,00 кв.м. в Долни окол, част от сграда /търговски обект/ – с площ 280,00 кв.м., в село Алино, магазин с площ 80,00 кв.м., в село Райово, търговски обект с площ 144,00 кв.м. в село Поповяне.

В замяна на предоставените за стопанисване помещения, Община Самоков се задължава да предостави за стопанисване на РПК – Самоков други общински помещения – магазин в Ново село, магазин на I-ви етаж в Комбинирана сграда в село Продановци.

Предлага се споразумението да бъде със срок на действие десет години, като в него да бъдат включени следните задължителни клаузи – Община Самоков и РПК-Самоков се задължават да полагат грижата на добър стопанин за стопанисваните обекти, да извършват всички основни и текущи ремонти в стопанисваните обекти за своя сметка, като същите остават безвъзмездна собственост на собственика, след изтичането на срока или прекратяването на споразумението, без същият да дължи заплащане на стойността им. Община Самоков и РПК-Самоков се задължават да заплащат всички текущи разходи за ел.енергия, вода, отопление и др., свързани със стопанисването на конкретните обекти.

Марияна Вучова

 

Снимката

 

Владимир Георгиев

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular