РУ на МВР-Самоков направи отчет за свършеното през 2017 г., присъства и областният Илиан Тодоров

 

Областният управител Илиан Тодоров присъства на отчета на РУ на МВР, където бяха отчетени постигнати много високи резултати в областта на сигурността и опазване на обществения ред.

Полицаите в Самоков отчитат работа по повече преписки за миналата година.

Прокуратурата и съдът са дали висока оценка на съвместната си работа със служителите на РУ-МВР – Самоков по опазване на правовия ред в общината и държавата.

ОДМВР-Софийска област и областният управител Илиан Тодоров работят съвместно за повишаване категорията на дирекцията от втора на първа.

По думите на старши комисар Григоров от ОДМВР – Софийска област категоризацията е необходима, защото с разрастването на Софийска област се увеличават работата и отговорността на служителите. Категоризацията от втора в първа на ОДМВР ще позволи увеличаване на щатовете за служители. Това ще спомогне за още по-успешна борба с битовата престъпност и противообществените прояви в името на опазването на обществения ред, сигурността и спокойния живот на гражданите на територията на Софийска област.