Sunday, June 23, 2024
HomeРегионСамоковСамоковецът Л. Луков: Дивашка сеч се извършва в защитени зони около Яребковица!...

Самоковецът Л. Луков: Дивашка сеч се извършва в защитени зони около Яребковица! ЮЗДП: Сечта е редовна

Дивашка сеч се вихри в землището на Яребковица, биха тревога разтревожени жители на Самоков. Вчера бе направена проверка по сигнал за незаконна сеч в района на Конакчийската махала. Проверката се организира от инж. Дамян Дамянов – директор на Югозападното горско търговско предприятие-Благоевград.  „Проверката е по наш сигнал“, коментира самоковецът Любчо Луков. В сигнала се посочва: „Има дивашка сеч в защитена зона Верила от „Натура 2000”, като сечта се извършва даже във вододайната зона на Конакчийската махала, която е оставена без вода почти, както и останалите 6 махали“.

„Според Наредба №3/16.10.2000 г. на МОСВ, МЗ и МРРБ – в първи и втори санитарно-охранителни пояси на санитарно-охранителната зона на питейните водоизточници – не се допуска никаква дейност, най-малко сеч. Първи СОП обхваща земите на отстояние 500 м над питейното водохващане, а втори – на 3500 м. Отстрани – на отстояние 30 м от питейните водоизточници.


Инж. Дамян Дамянов

Липсва оценка за съвместимост на сечите в лесоустройствените планове и проекти с предмета и целите на защитените зони, не е проведено и задължителното обществено обсъждане. В землището на село Яребковица до национализацията на горите на 09.04.1946 г. никога не е имало държавни гори, били са само частни“, се посочва още в сигнала. За информация потърсихме пресцентъра на ЮЗДП. По темата и сигнала оттам споделиха следното: “Във връзка със сигнал от инж. Любчо Луков с настояване за незабавно спиране на „престъпната” сеч във вододайната зона на самоковското с. Яребковица, в района на ТП „ДГС Самоков”, предоставяме следната информация:

По разпореждане на директора на ЮЗДП вчера – 6 юни 2018 г., беше извършена проверка, на която присъстваха директорът на „ДГС Самоков” инж. Александър Кроснев и 8 собственици на имоти в селото. Въпреки отправената покана на проверката не присъства подателят на сигнала.

Резултатите показаха, че в района няма обособена санитарно-охранителна зона. Сеч около водовземните съоръжения – 7 броя каптажи и във водосбора над тях не се извежда. Най-близко разположеният обект на дърводобив се намира извън водосбора на системата от каптажи и сечта, която се извежда в него, има за цел да подпомогне естественото възобновяване на насажденията.

От страна на проверяващите е дадено предписание да не се предвиждат и извършват редовни сечи над първите три каптажа, които оформят водосбора и водохващането, а при необходимост от санитарни и принудителни сечи да бъдат информирани собствениците на жилищни имоти.

Важно е да се отбележи, че всички присъствали на проверката собственици единодушно са се дистанцирали от тона на сигнала, като са изразили само безпокойството си за опазване на каптажите и редовното постъпване на вода в тях.“

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. “На горе карах компир, на долу-свинье…” Тези думи на легендарния Тройче, казани преди много десетилетия, важат и за вчерашната “проверка” за незаконната сеч около с.Яребковица в пл. Верила, която е защитена зона по Натура 2000 и ЗБР и защитена местност по ЗЗТ. Някои от собствениците на жилищни имоти в с.Яребковица, които ми се обадиха, за да сезирам институциите, са били сплашени, че ще им съставят актове за това, че имат дърва в къщите си, за които нямат позволителни. А такива умишлено не се издават на местните от десетилетия, за да бъдат рекетирани от горските и да мълчат, когато гледат чудовищните кражби на дърва и дървен материал от собствените им гори, документите за които бяха умишлено унищожени. Горските са написали някакъв документ, от който трети ден се боят да ми предоставят екземпляр, въпреки, че всеки ден го искам по ЗДОИ. Сеч в защитена територия ИЗОБЩО НЕ СЕ ДОПУСКА, а в защитена местност-само санитарни сечи до степен, която няма да увреди местообитанията и биологичните видове. Около 7-те махали на Яребковица е изрязана почти цялата гора, няма къде заек да се скрие, камо ли мечките, елените, вълците и огромните стада от диви прасета и сърни, които имаше там. Горския дойде преди десетина гтодини с едно протрито фланеле и една счупена Ява, а сега има цял автопарк от джипове, леки коли и е сигурно най-богатия в сапаревското корито. Тия над него-също. Така е, защото в Яребковица постоянно живеят само няколко възрастни, които е нормално да не смеят да гъкнат.Там е златна мина за горската мафия-от- до. Та на 06.06.т.г. вероятно в чест на десанта в Нормандия и откриването на втория фронт през 1944г., в работно за служителите на Югозап. търговско предприятие време, в една от къщите се е провело грандиозно пиене, в което вярвам, че представителите на Горското стопанство от Самоков не са ни посрамили. Точно по думите на Тройче…А искахме от тях проверка, ама удържа ли се на тоя чист въздух и хубави мезета и алкохол. Да видим само дали ръководството на държавата и този път ще помилва Дамянов и до кога? Във всеки случай камионите, претоварени с дърва продължиха да летят, само, че вече не минават през Яребковица, а през най-големите джендеми, само и само да не ги видят яребковичанци.Ще изпребият горките шофьори. Е, защо се крият, като всичко им е редовно?! Ридо е по-малко съсипан, от колкото защитена зона Верила и ЗТ Верила. Освен това, има обосновани предположения, че количествата по тръжните документи са надхвърлени десетки пъти.

Comments are closed.

Most Popular