Самоковци в сигнал до в. „Вяра” : Гората в парк „Ридо” е пълна с прекършени дървета, лесничей №1 Вл. Малинов нехае, но облицова цялата си къща с качествена дървена обшивка

Владимир Малинов

Директорът на общинското лесничейство: Аз на улицата ли трябва да живея, за да са доволни хората

Няма как да спрем природата, РДГ провери на място, чакаме решение на ОбС, за да вдигнем дърветата, каза още Малинов

 

Гората на парк „Ридо” край Самоков е тъжна гледка, всичко наоколо е съсипано. Поредният директор Владимир Малинов нехае за поверената му гора, но за сметка на това облицова цялата си къща отвън с качествена дървена обшивка. Това пишат в сигнал до в. „Вяра” самоковци, подписали се като група граждани. Писмото е изпратено от имейл с името на Йорданка Алексиева. „И тази година гората е съсипана от ветровали и снеголоми през зимата.

Читатели изпратиха снимки със съсипаните дървета в парка

Пълно е с нападали дървета, други са прекършени наполовина. Въпросът е защо всяка година това се повтаря?”, питат хората и подчертават, че междувременно са се сменили няколко директори на Общинското лесничейство през годините. „Нито един не предприе мерки да се проведат така необходимите отгледни сечи, за да няма повече поразии от природните стихии. Работи се „на парче” – падналите дървета се изнасят от фирми или цигани и толкоз.

Къщата на шефа на общинското лесничейство

Няма цялостна концепция за стопанисването на гората. Похвална е инициативата на общината да изгради на “Ридо” детски площадки и спортни съоръжения. Но това не е достатъчно. Необходимо е залесяването с подходящи широколистни дървесни видове с цел да се разнообрази видовият състав на гората.

Необходимо е много бързо да се изнесат стотиците кубически метра паднала дървесина и още редица други лесовъдски мероприятия. Кой ще се заеме с тези задачи – Общинското лесничейство ли? Как да се надяваме това да стане, като поредният директор – Владимир Малинов, нехае за поверената му гора, но за сметка на това облицова цялата си къща отвън с качествена дървена обшивка”, пише още в писмото.

Свързахме с за коментар с директора на общинското лесничейство Владимир Малинов. Ето какво коментира той: „Това са природни стихии, как да ги спра? На мястото с поломените дървета първо имаше мъгла, после заваля сняг и всичко замръзна. И положението не е такова само на „Ридо”, така е в цялата околност. Всяка година имаме повалена 8-9000 куб. м дървесина. Хората обаче се разхождат там и го виждат. Аз съм с 20 години опит, казвам ви – няма как да спрем вятъра и снега. 6 проверки имахме на място, дървесината е описана, чакаме протокола от проверката на РДГ, после трябва да чакаме и решение на Общинския съвет и едва тогава може да вдигнем дървесината. Няма как законно това да стане по-бързо. Естествено ще има и залесяване впоследствие. Освен това половината от площта на „Ридо” е държавна. Защо питат само мен? Къщата, за която се говори, е на дядо ми, аз там съм роден в този дом. Когато баща ми почина, я приписа на мен. За всеки вложен материал си имам фактура. Сега въпросът е как съм купил дървесината, ако беше санирана, щеше да питат с какви пари съм санирал. В целия град се санира и оправят къщи, питам тези хора – аз на улицата ли трябва да живея, за да са доволни те? Всеки, който е толкова загрижен за гората, може да дойде и лично да ме попита. Всеки знае къде е горското, никой не съм върнал. Чакам подателя на сигнала да му обясня лично как стоят нещата. Аз да не съм престъпник?”, каза Малинов.