Sunday, June 16, 2024
HomeРегионСамоковСобственици на къщи в Говедарци поискаха екопътека, беседки и барбекюта в гората

Собственици на къщи в Говедарци поискаха екопътека, беседки и барбекюта в гората

  • 46 998 265 лв. е бюджетът на Самоков, предвижда се оформянето на входно-изходното пространство на града за Ихтиман

  • Правят спортни площадки и благоустрояване на дворове на четири училища, 283 865 лв. са предвидени за над 50 събития и фестивали

 

Бюджетът община Самоков за 2019 г. възлиза на 46 998 265 лв. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2019 г., който премина при сериозен граждански интерес. На обсъждането присъстваха още общински съветници, служители на администрацията и кметове на населени места. Зам.-кметът Сия Шехтанова представи параметрите на проекта за финансова рамка на общината за 2019-а по пера в приходната и разходната част.

От средствата в бюджета държавната субсидия е 18 935 251 лв., собствените приходи – 20 632 042 лв. и средства по европейски проекти 7 430 972 лв. Средствата, които са приходи от Републиканския бюджет, са основно за обезпечаване на делегирани от държавата дейности, като най-сериозно увеличение спрямо миналата година има в сектора на образованието – 1 550 022, или 13,4%. Тези средства основно ще обезпечат покриване на увеличението на минималната работна заплата в сектора. Собствените приходи на общината педставляват 52% от общия размер на бюджета.

От местни данъци се предвижда приходите да бъдат в размер на 3 850 000 лв., като тук е заложено увеличение спрямо предходната година с около 150 хил. лв. основно при туристическия данък, данък на МПС и данък за възмездно придобиване на имущество. Прогнозните приходи от управление на собствеността са в размер на 8 376 000 лв. Около половин милион лева е предвиденият резерв. Капиталовата програма за 2019-а бе представена от инж. Радослав Павлин. През тази година голяма част от обектите са преходни, т.е. започнати от миналата година. В сферата на образованието се предвижда направа на спортни площадки и благоустрояване на дворове на четири училища – Гимназията, „Христо Максимов”, „Станислав Доспевски” и „Авксентий Велешки”. Предвижда се внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на СУ „Отец Паисий” и спортното училище. Ще продължи ремонтът на тротоари и улични настилки, както и благоустройствени дейности в кварталите „Самоково” и „Възраждане”. Предвижда се и оформянето на входно-изходното пространство на града за Ихтиман и входното пространство към с. Доспей. Заделени са повече от миналата година средства за реализиране на дребномащабните мерки по селата. Бюджета на събитийния календар представи зам.-кметът Люба Кленова. 283 865 лв. са предвидени за обезпечаване на над 50 събития, които ще се проведат през годината, в това число традиционните фестивали, както и включени нови събития с тенденция да станат традиционни – „Щъркелови дни” в Поповяне, „Сватбата на Яворов” в Бели Искър, с песните на Кремена Станчева в Ковачевци. Поименният списък на капиталовата програма включва само обектите, предвидени за основен ремонт, отделно са заложени средства за изграждане на водопроводи и за асфалтиране, които са посочени като обща цифра. След представянето на проекта бе дадена думата на гражданите. Основните предложения, които постъпиха, бяха от собственици на къщи за гости и потенциални инвеститори от с. Говедарци. Предложенията им бяха свързани с инфраструктурата на селото, с благоустройствените дейности – да се оправят двете градинки, да се направят беседки и барбекю кътове в гората, да се изгради екопътека и да се урегулира къмпингуването, за да се осъществява контрол по отношение на опазването на околната среда. Общината има готовността с идеен проект на ВиК-Искровете, което обхваща 4-те села в този район и ако се отвори подходяща програма, ще кандидатства с него, с което ще реши не само проблема си с инфраструктурата, но е потенциалния екологичен проблем. Свои предложения по бюджета направиха и кметовете на Говедарци, Драгушиново и Доспей.

RELATED ARTICLES

Most Popular