Собственици на хотели в Сапарева баня искат да ползват минерална вода още 10 г.

Заявления са подали Даниела Кметска, Иван Илчев, Борислав Богданов и Кирил Крушин

Собственици на хотели и почивни бази с басейнив Сапарева баня искат от общината да увеличи срока на  издадени им преди години разрешителни за вземане  на минерална вода. След подадени заявления, в Общинския съвет са внесени предложения да бъде продължен срокът  на действие на разрешително за водовземане  от 4 фирми. Това са „Младост Естейтс“ЕООД с управител Даниела Кметска – Тонева, „ЛУЧ 91“ ЕООД   на Иван Илчев, „Рила Мегатур“ ООД, управлявано от Иван Илчев и Борислав Богданов, и „Терма“ ООД   с управител Кирил Крушин.

„Младост Естейтс“ има разрешително за ползване на вода от 21.06.2019 година и разрешение за  строеж на  Комплекс за настаняване на възрастни хора. „ЛУЧ 91“ притежава разрешително от 01.07.2008 година и захранва бившата Градска баня, която ползва на концесия. „Рила Мегатур“ има две разрешителни – за снабдяване с гореща вода на хотел от 19.04.2019 година и за басейн за обществено обслужване от 06. 04.2015 година. Разрешителното на „Терма“ е от 15.10.2019 година, за  сгради със стаи за настаняване и сграда от допълващото застрояване с обслужващи функции, за които дружеството има разрешение за строителство от миналата година,.

Кметът на общината Калин Гелев предлага увеличението да е с  10 години,  като този срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година. Общинските съветници ще вземат решение по докладната записка на заседанието си на 29 февруари.