Thursday, May 23, 2024
HomeБизнесСофийската фирма "Мост Енерджи" доставя нетна активна еленергия в Петрич срещу 67,95лв....

Софийската фирма “Мост Енерджи” доставя нетна активна еленергия в Петрич срещу 67,95лв. за 1 MWh

 

Общинари: Спестяваме 60 000 лв. годишно

145-01-04 Димитър Бръчков
Димитър Бръчков – кмет на община Петрич

Софийската фирма “Мост Енерджи” АД ще доставя нетна активна електрическа енергия в Петрич. Това се случва, след като южната община проведе обществена поръчка, в която участваха общо шест фирми. Тричленна комисия, назначена от кмета Димитър Бръчков с председател инж. Костадин Стойков, класира на първо място софийската фирма “Мост Енерджи” АД. Предложената цена от спечелилата фирма е в размер на 67,95 лв. без ДДС за 1 MWh. Тази обществена поръчка за избор на доставчик на нетна активна ел. енергия бе обявена за първи път в община Петрич. Тя ще обхваща обслужващите сгради – общински обекти и обслужващи звена, и е във връзка с либерализацията на пазара. Според финансовата рамка на поръчката участникът е трябвало да предложи крайна цена за 1 MWh нетна активна еленергия за ниско напрежение, включваща разходи на балансиране и разходи на прогнозиране на потреблението. Общо обществените сгради в града и селата са над 70, за които се заплаща изразходената еленергия от община Петрич. Специалисти от общинската администрация изчислили, че сумата, която се заплаща за тези обществени сгради, може да се намали с около 50 – 60 хил. лв. годишно.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular