Wednesday, June 12, 2024
HomeРегионБанскоСофийска фирма ще строи апартаментен комплекс в Банско

Софийска фирма ще строи апартаментен комплекс в Банско

Софийска фирма ще строи апартаментен комплекс в Банско, съобщават от РИОСВ-Благоевград. Там е внесено инвестиционно предложение от „ЕМДИЕСТЕЙТ“ ООД с управители Делян Дойчев и Мирослав Томкин, искат да сменят предназначението на имот в м. Грамадето и Кошерината. Предвижда се земеделската земя да се отреди за нискоетажно строителство на 3-етажни сгради от апартаментен тип с разгъната площ около 4 000 кв. м. През 2008 г. е тръгнала процедура за смяна предназначението на терена, която в установения от закона 3-годишен срок не е извършена, и статут на земеделска земя е върнат. Сега новият собственик предприема нова процедура. Тя е  за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти (бивша казарма) и обособяване на 5 урегулирани поземлени имоти и обслужващи улици. Изработването на плана е допуснато с решение на Общински съвет – Банско, от  28.10.2022 г.
Основната цел на проекта на ПУП-ПРЗ е от поземлени имоти с площи 92695 кв. м и 108411кв. м и начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ да се обособят 5 урегулирани поземлени имоти. Те са, както следва:  „за озеленяване“; „за обществено обслужване, многофункционална зала, техническа инфраструктура и паркинг“; „за обществено обслужване, спорт, техническа инфраструктура и паркинг“; „за обществено обслужване, спорт, техническа инфраструктура и паркинг“; „за спорт, развлечение и техническа инфраструктура“.
Предвижда се да бъдат обособени четири основни зони: зона А с площ около 20000 кв. м, в която ще бъде изградена многофункционална зала; зона Б с площ около 40000 кв. м, в която ще бъдат изградени административна сграда, паркинг за 700 бр. автомобили, съблекални, складове, фитнес, СПА, балнеологичени медицински център, басейн; зона В с площ около 100000 кв. м, в която ще бъдат изградени стадион, футболни и мини футболни игрища, баскетболни и волейболни игрища, тенис кортове, писта за хокей, колодрум, писта за хокей, колодрум, писта за кросови мотори, скейт парк и басейн с кула за скачане; зона Г с площ около 35000 кв. м, която ще представлява паркова зона със зелени площи, езеро и амфитеатър.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular