Sunday, May 19, 2024
HomeРегионСапарева баняСофиянец ще строи хотел в Сапарева баня

Софиянец ще строи хотел в Сапарева баня

Софиянецът Валентин Маноилов ще строи хотел в Сапарева баня. Хотелът ще бъде изграден в земеделска  земя в местността Черемидарнико, чийто статут предстои да се промени. Общинският съвет в планинското градче разреши изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на имота, с което се дава път на на инвестиционното намерение. Хотелът ще бъде на три етажа. Едно от изискванията, което собственикът трябва да спази, е за минимум 40% озеленена  площ.

Собствениците на друг хотел, който се строи в момента, ще могат да го снабдят с минерална вода. „Томо строй” ЕООД – Сапарева баня, и „Ка парк” ООД- Дупница, представлявани съответно от Симеон Кацарски и Кирил Атанасов и Александрина Чакърова имат разрешително за водовземане от минерална вода от 25.03.2019 г. Със заявление от 13.04.2022 г. са поискали учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение за минерална вода, което е разрешено от местния парламент на сесията. Трасето ще бъде с дължина 292 м и ще минава през 3 общински имота.

 

Съветниците разрешиха и  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в поземлен имот местността Ридо  в Сапарева баня. До закритото депо ще се установи предимно производствена зона (Пп) с цел изграждане на площадки за третиране на отпадъци.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular