Saturday, May 25, 2024
HomeРегионДупница Социалният министър Б. Петков се похвали в Дупница: В града има 11...

 Социалният министър Б. Петков се похвали в Дупница: В града има 11 одобрени работодатели и 11 назначени по проект „Работа”

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи в Дупница проект „Работа”. „В рамките на проекта ще бъдат наети безработни в частния сектор. Има 11 одобрени работодателя, с четирима от тях вече са сключени договори, наети са 11 души. Община Дупница е работодател на 40 работника по проекта.”, заяви министърът на официална пресконференция, на която присъстваха още кметът Методи Чимев и директорът на Бюрото по труда Наташа Илиева. Програмата ще е със срок от 12 месеца, през които наетите ще получават минималната работна заплата. На въпрос на „Вяра” Илиева уточни: „29 човека ще бъдат назначени по програмата. Относно работните места имаме заявка за общи работници, брокер на недвижими имоти, продажби, онлайн продажби и др. Отчитаме заетост от 50 % след изтичането на програмите, при програмите за младежка заетост процентът е 55.”, каза Илиева.

„Целта е да се осигури заетост и неактивните трудово лица, чрез обучение, да се върнат на пазара на труда.”, отчете Петков, но не можа да отговори как точно ще се мотивират хората с една минимална заплата. „Тук идва ролята на бюрата по труда.”, измъкна се Петков, но все пак успя да се похвали: „Допълнително 1 833 000 лева ще бъдат преразпределени по програми за насърчаване на заетостта след анализ на изпълнението на Националния план за действие по заетостта за 2018 г. Средствата целят да осигурят работа на над 800 лица. Допълнителният финансов ресурс ще бъде насочен към програми, които се радват на голям интерес. Това са  програмата „Старт на кариерата“, която помага на млади хора да намерят първата си работа, „Националната програма за заетост на хора с трайни увреждания“, програмите „Помощ при пенсиониране“ и за обучение и заетост на трайно безработни лица.”

Изпълнението на проект „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ министърът обсъди и на срещата си с кмета на община Дупница инж. Методи Чимев, в която участва и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов.

Министър Петков обясни, че проектът цели да преодолее регионалните диспропорции на пазара на труда и да даде възможност на дълготрайно безработни лица и лица с ниска квалификация да бъдат интегрирани на пазара на труда чрез обучение и работа.  40% от общия брой наети лица по проекта ще бъдат насочени към реалния сектор и наети от частни работодатели, каза още министър Петков.

Петков допълни, че за проекта, който цели да интегрира над 9 700 трайно безработни и неактивни лица, са заделени 80 млн. лева по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В рамките на посещението си министърът на труда посети работодатели в Дупница, които са наели безработни лица по проект „Работа“и се срещна със структурите на МТСП в града.

Това е втора министерска визита в Дупница в рамките на два дни. Вчера в града беше министърът на вътрешните работи Валентин Радев.

RELATED ARTICLES

Most Popular